Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Главная » Файлы »

Про дотримання мовного законодавства в школі

 

Комунальний заклад освіти
«Середня загальноосвітня школа №43»
Дніпровської міської ради

49098, Дніпро, вул. Любарського, 84, тел. 238032, факс 238032, e-mail: sz043@dnepredu.dp.ua

 

Наказ

____________2017 року                                                                            №___

 

Про дотримання мовного законодавства в школі

 

На виконання ст. 10. Конституції України, законів України «Про освіту» (ст. 1, 6, 7), «Про загальну середню освіту» (ст. 1, 5, 7), «Про дошкільну освіту» (ст. 1, 6, 7, 9, 10), «Про засади державної мовної політики» (ст. 1, 20),  наказу департаменту гуманітарної політики управління освіти Дніпровської міської ради від 08.06.2017 року №158 «Про дотримання мовного законодавства в навчальних закладах міста Дніпра», з метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму в майбутніх громадян України школою здійснюється відповідна організаційна робота.

Річним планом школи, було передбачено та здійснено певну роботу з реалізації мовної політики, формування культури мовлення учасників навчально-виховного процесу, прищеплення любові до української мови.

У школі вивчається питання мовного законодавства, аналізується, забезпечується дотримання ведення документації, оформлення наочності, організація та проведення масових заходів, урочистостей. У школі обладнано куточки державної символіки, а також успішно ведеться роз'яснення учням ідейної суті державних символів і правил їх використання, ритуалів, традицій, виховується позитивне ставлення до державних символів України, формуються почуття поваги до них, стійкі навички свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті, під час урочистих заходів.

Функціонування державної мови під час навчально-виховного процесу залишається і надалі одним із найбільш пріоритетних напрямів у освітній сфері. Принципове значення для майбутнього української мови й української держави має національна мовна свідомість та мовна гідність.

Водночас існують проблеми, які вимагають посиленої цілеспрямованої системної роботи.

Потребує активізації робота щодо якісної підготовки та участі дітей  у конкурсах, турнірах, олімпіадах: української мови, літератури, українознавства.

Необхідно привести у відповідність до вимог чинного законодавства усю ділову документацію, яка ведеться в школі, використовується та розміщується для інформаційно-просвітницької роботи серед усіх учасників навчально-виховного процесу (навчальні кабінети, медичний кабінет, шкільна їдальня, спортивна та актова зали).

Актуальним є питання модернізації кімнати «Бойової Слави».

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

 1. Спрямувати роботу педколективу щодо дотримання мовного законодавства в школі.

Постійно.

 1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Дарій Т.І.:

  1. Перевірити ділову документацію та інформацію, яку розміщено в школі, на інформаційних стендах для учасників навчально-виховного процесу, щодо дотримання мовного законодавства, законодавства про заборону пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

До 30.06.2017 року

  1. Привести у відповідність до вимог чинного законодавства усю ділову документацію, яка ведеться в школі, використовується та розміщується для інформаційно-просвітницької роботи серед усіх учасників навчально-виховного процесу (в навчальних кабінетах, медичному пункті, шкільній їдальні, спортивній та актовій залі).

До 30.06.2017 року

  1. Забезпечити при формуванні перших класів дотримання вимог п. З ст. 20 Закону України «Про засади державної мовної політики» у частині визначення потреби громадян у мові навчання «в обов’язковому порядку за заявами про мову навчання, які подаються батьками або особами, які їх замінюють), до школи».

З 01.09.2017 року.

  1. Забезпечити виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики» у частині визначення мови навчання і виховання в школі, всебічного розвитку і функціонуванню української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

Постійно.

  1. Дотримуватись мовного режиму в школі відповідно до роз’яснень, викладених у листі Міністерства освіти і наукою України від 07.10.2017 № 1)/9-542 «Щодо застосування державної мови», а саме: «у робочий час у навчальних закладах з навчанням українською мовою науково-педагогічними, педагогічними працівниками та іншими персоналом використовується українська мова, а у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин поряд з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процесу цьому закладі».

Постійно.

  1. Спрямувати роботу на підвищення рівня володіння державною мовою педагогічними працівниками.

Постійно.

  1. Здійснювати заходи щодо стимулювання вивчення української мови, сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів, висвітленню досвіду роботи у фахових виданнях.

Постійно.

  1. Виявляти і підтримувати творчу працю вчителів шляхом популяризації їх педагогічних здобутків, залучення до участі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року».

Щорічно.

  1. Враховувати при атестації педагогічних працівників рівень володіння державною мовою.

Постійно.

  1. Всебічно аналізувати стан дотримання мовного законодавства всіма учасниками навчально-виховного процесу школи.

Щорічно.

  1. Вжити заходів, спрямованих на збільшення годин варіативної частини навчальних планів для поглибленого вивчення української мови та літератури, факультативів з українознавчих дисциплін.

З 01.09.2017 року.

  1. Забезпечувати якісну підготовку та участь учнів у конкурсах, турнірах, олімпіадах з української мови, літератури, українознавства.

Постійно.

 1. Заступнику директора з виховної роботи Редькіній О.М.:

  1. Підвищити рівень роботи шкільного штабу національно-патріотичного виховання з питань виховання в учнів  шанобливого ставлення до державних святинь, історичного минулого України, української мови у співпраці з громадськими організаціями національно- патріотичного спрямування.

З 01.09.2017 року.

  1. Забезпечити додаткову роз’яснювальну роботу серед педколективу, учнів щодо виконання  вимог законів України «Про засади державної мовної політики», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Червень-серпень 2017 року.

  1. Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного мовного законодавства в школі під час проведення виховних інформаційно-просвітницьких та урочистих заходів з нагоди відзначення знаменних пам’ятних дат, тематичних заходів з морально-духовного виховання школярів, підвищення рівня їх національної свідомості, почуття гордості за Україну, державну мову.

Постійно.

  1.  Розробити методичні рекомендації щодо ведення інформаційних куточків у навчальних кабінетах школи.

До 01.09.2017 року.

  1. Активізувати роботу щодо залучення учнів школи до участі у мовознавчих олімпіадах, конкурсах, турнірах різних рівнів, учителів української мови та літератури - до участі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року».

Упродовж навчального року.

  1. Спрямувати роботу на  модернізацію кімнати «Бойової Слави».

До 10.10.2017 року

 1. Працівникам школи:

  1. Дотримуватись мовного режиму в школі відповідно до роз’яснень, викладених у листі Міністерства освіти і наукою України від 07.10.2017 № 1)/9-542 «Щодо застосування державної мови», а саме: «у робочий час у навчальних закладах з навчанням українською мовою науково-педагогічними, педагогічними працівниками та іншими персоналом використовується українська мова, а у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин поряд з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процесу цьому закладі».

Постійно

  1. Спрямувати роботу на підвищення рівня володіння державною мовою.

Постійно.

  1. Перевірити ділову документацію та інформацію, яку розміщено в школі, на інформаційних стендах для учасників навчально-виховного процесу, щодо дотримання мовного законодавства, законодавства про заборону пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

До 30.06.2017 року

 1. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                 О.В. Каштанова

 

    З наказом ознайомлені: 

Дарій Т.І.

Кожекіна Л.А.

Снісаренко Є.В.

Куций М.І.

Редькіна О.М.

Латай О.В.

Славинська О.О.

Селезньова І.О.

Новак Г.І.

Лисенко М.М.

Терещенко І.Я.

Лисогор Т.М.

Морозова Ю.В.

Макієвська Ю.В.

Хлівецька А.П.

Лук’яненко В.В.

Алякова Г.І.

Мосінзова Я.Я.

Черненко Т.І.

Молчанов В.Д.

Авдєєнко В.О.

Нетруненко О.В.

Чернишова Ю.Б.

Радик А.В.

Бездушна Н.І.

Попкович Л.О.

Шабалова М.О.

Різоль Є.В.

Биковець В.І.

Портнова М.Л.

Якунін С. О.

Руденко М.С.

Гойхман М.М.

Павленко Л.А.

Біла А.В.

Палій О.А.

Грунський Д.О.

Полив’яна І.А.

Буняк С.А.

Сорокіна В.І.

Дрозач Г.В.

Радзюк Г.І.

Гусак Л.І.

Срібна Н.М.

Денисенко С.М.

Рогачова А.О.

Єлсукова О.Л.

Сітарська Л.Г.

Заречна А.В.

Савкіна І.В.

Кацубо О.А.

Фучуджі Н.С.

Іванісова І.В.

Сільченко Н.В.

Курибіда О.М.

Юрченко М.Ю.


Про дотримання мовного законодавства в школі

Всего комментариев: 0
avatar

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія