Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Витяг з протоколу
зборів педагогічного колективу і батьківської громадськості
Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №43»
Дніпровської міської ради
23 липня  2020 року
 
Голова зборів  Овсієнко Оксана Миколаївна
Секретар  Агранович Світлана Романівна
Присутні 25 членів педагогічного
колективу, 5 представників батьківської громадськості
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
  1. Звіт Редькіної Олени Миколаївни, директора школи, про свою діяльність протягом 2019-2020 навчального року.
  2. Прийняття рішення щодо оцінки діяльності директора школи шляхом  таємного голосування.
 
СЛУХАЛИ:
 
Редькіну О.М. Протягом  2019-2020 н. р. школа працювала в руслі демократизації школи і основних  засад реформування освітнього процесу під гаслом «Школа наш дім, в ньому затишно всім». З батьківською спільнотою будуємо відносини на засадах доброзичливості, взаєморозуміння та партнерства. Пандемія корона вірусу  внесла суттєві корективи в наше життя. В умовах  тривалого національного карантину всі учасники освітнього процесу опановували ази дистанційного навчання. Це унікальний досвід, здобуття якого допоможе нам протистояти тим викликам, перед якими опинилось людство.
       Кількість учнів станом на 05.09.2019 року: мережа 20 класів, 565 учнів. Минулого навчального року- мережа станом на 05.06.2018 року- 20 класів, 532 учнів. Нашу шкільну спільноту цього року поповнять два перші класи в кількості 61 учень. Плануємо 2 п’ятих класів (56 учнів) переводимо свої два четверті класи. З двох дев’ятих класів сформували один десятий клас, профільні предмети українська мова та література. На даний час  налічується 37 учнів, які бажають продовжити навчання в школі, 35 учні випущено зі школи. В цьому н.р. 58 учнів 3-іх, 8-их та 10–их класів нагороджені Похвальними листами. Особливістю цього навчального року стало дистанційне  його закінчення та звільнення від проходження ДПА учнів, які завершують здобуття початкової та базової середньої освіти. Випускаємо два одинадцяті класи, 37 учнів. Зважаючи на карантин, особливі умови щодо поширення корононавірусу, ЗНО – 2020, пройшло з 25 червня, при сприятливій епідемічній ситуації. Випускники відмовилися від складання ДПА у формі ЗНО. За індивідуальною формою(педагогічний патронаж) навчалось 5 учнів. Було відкрито 4 інклюзивні класи. Працювали за оновленими освітніми програмами та навчальними планами, особливо 5-ті та 10-ті класи, які затверджувались педрадою на початку навчального року. В 10-ому продовжували читати нові курси «Громадянська освіта»,  «Інтегрований курс: Україна і світ». Ми працюємо в умовах реформування Державних стандартів середньої освіти, це дуже цікаво і водночас складно,спонукає  пізнавати нове, щоб бути в освітньому тренді.
В 2019-2020 н. р. продовжувала працювати Нова Українська Школа-НУШ згідно Державного стандарту початкової освіти. Мета НУШ-всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійної творчості та допитливості. Перші класи НУШ 2019/20 н.р.: 1-А клас-27учнів, класний керівник Сергієнко Л.П., 1–Б клас – 28 учнів, класний керівник Коломієць О.І. Переведено до другого класу НУШ 56 учнів.  Всі учителі пройшли відповідну курсову перепідготовку.  Отримано нові парти, техніку, дидактичні матеріали.  Завдяки кропіткій цілоденній праці вчителів, батьків вдосконалюється нове освітнє середовище в початковій школі. Є перші добрі результати і відгуки. Діти із задоволенням йдуть до школи, а це втішно і для батьків, і для вчителів. В 1-4-их класах ст. на 05. 09. 2019 р. налічувалося 222  учня, з них 12 школярів належать до пільгових категорій, один учень навчався за індивідуальною формою(педагогічний патронаж). Працюють  2 інклюзивних класи(3-А вчитель Терещенко І.Я. навчаються два учня, 3-Б клас вчитель Черненко Т.І. навчається 1 учень) . Працювало дві групи продовженого дня для учнів 1-4 класів. В 8-ти класах початкової школи працює 19 учитель, 7 учителів початкових класів, 8 учителів-предметників, 2 вихователі ГПД, 2 асистенти вчителя. З них: 7 учителів вищої категорії, 1 – І категорії, 9 – ІІ категорії, 2 – спеціаліст, 1 – вищий  тарифний розряд, 1- педагог має  звання «старший учитель», 3 –«учитель-методист».
Цього року атестувалося 8 – учителів, з них троє на відповідність займаній посаді, підтвердили раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне педагогічне звання «вчитель методист», 1-ом учителям присвоєно педагогічна категорія «вчитель віщої категорії», 1 учитель атестувався на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії», 1 учитель- присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»(позачергово). Усі педагоги є творчими та ініціативними, намагаються працювати в нових умовах, дотримуючись педагогіки партнерства як ключового компонента НУШ.  Протягом навчального року в 1-4 класах було проведено багато цікавих, яскравих заходів, навчальних, пізнавальних екскурсій(віртуально), нестандартних уроків, особливо в умовах дистанційного навчання.  
Згідно штатного розпису в школі працювали 35 педагогічних працівники. З них- 3 особи адміністрації, 2 сумісників, 1 бібліотекарі, 1 практичний психолог,  2 вихователів ГПД. Серед учителів: 2 відмінників освіти, 14 учителів – методистів, 1 старший  вчитель, 21 спеціаліст вищої категорії, 2 спеціалісти І категорії, 4 спеціалісти ІІ категорії, 5 спеціалістів. Підлягали атестації в 2020 році  вчителів, з них-1 позачергово.
Забезпечували  життєдіяльність освітнього закладу 13 осіб технічно-обслуговуючого персоналу.  Харчування учнів та працівників здійснювала Товариство з обмеженою відповідальністю "Контракт Продрезерв 5", з яким  укладено угода щодо організації та забезпечення гарячого харчування. Разом з адміністрацією і батьками співпрацювали над урізноманітненням шкільного меню. Якість та калорійність їжі добра. Вартість гарячого харчування для учнів 1-4 класів складала 20,17 грн., для пільгових категорій – 26,11 грн. Кількість учнів-пільговиків – 60, з них: діти-сироти і позбавлені батьківського піклування – 7, малозабезпечені – 0, діти, батьків  АТО – 16, чорнобильці – 1, діти з інвалідністю – 6, багатодітні – 27, діти з інклюзією – 3.   В ГПД другим обідом учні харчувалися за батьківські кошти. Протягом року усією шкільною спільнотою дбали про безпеку життєдіяльності учнів та учителів. Не зафіксовано випадків дитячого травматизму.   
Медобслуговування: отримано медичну ліцензію відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22.07.2020 №1664 «Про ліцензування медичної практики» та наказу Міністерства освіти і науки України 06.12.2010 №1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти», враховуючи контингент учнів закладу освіти –567 учнів, адміністрація Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 43» Дніпровської міської ради просить узгодити введення до штатного розпису наступну посаду: Сестра медична - 1,0 ст.
План асигнувань або кошторис нашої школи на 2020 календарний рік складає  10 млн.199 тис.755 грн. Левова частка коштів йде на зарплату  і нарахування на неї, а також на енергоносії-тепло-водо-енерго постачання, профдезвідділ та вивезення сміття, на харчування-905 249 тис. грн. На нашу «господарку» передбачено  142249,77 тис. грн., на придбання медикаментів 2,5 тис. грн.  На щорічну винагороду для педагогічних працівників  передбачено коштів в обсязі 100% посадового окладу. Програмою капітального будівництва об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення, благоустрою міста і капітального ремонту об’єктів по м. Дніпро на 2020 рік передбачено   на капітальний ремонт віконних конструкцій та ремонт покрівлі.
Плідно протягом року працює шкільна бібліотека, яка має в своєму арсеналі великий бібліотечний фонд. Координацію роботи із школярами, учителями, батьками щодо популяризації книги і читання, як цікавого процесу, здійснював бібліотекар Снісаренко Євгенія Вікторівна. Особливої уваги бібліотекар  надають довідково-бібліографічній роботі. Учням основної школи пояснюють складніші поняття: зв’язок каталогів і картотек із книжковим фондом, з розстановкою книг на книжкових полицях тощо. Традиційно для учнів проводяться бесіди «Подорожуємо книжковим містом»,  «Автори дитячих книг», «Книга в моєму житті». Цікавими та пізнавальними для наших учнів були літературно-краєзнавчі мандрівки « Чарівний світ Карпат», «Стрий-столиця Пригір΄я».  Проводились патріотичні літературні години «Україно, Україно, вірне серце твого сина я кладу тобі до ніг», «Козацькі та стройові пісні», «Сини України», « Жінки в історії України». Було оформлено цикл виставок-пори року «В гостях  у бабусі-зими», «Ой весна, весна, днем красна», «Прийшло вже щедре літечко», «Золота криниця мудрості». У вересні відбувається видача підручників, а також визначається стан забезпечення підручниками учнів школи. Бібліотекарі разом з класними керівниками проводять бесіди щодо збереження підручників і підвищення бібліотечної культури школярів, а також бібліотечні уроки «Підручникам довге життя», «Живи, книго», «Книжкова лікарня», «Книга. Сім΄я. Дитина», « На допомогу тим, хто вивчає українську та англійську мови», « Реформи освіти втілюємо в життя». Кожного місяця бібліотека інформує школярів про визначні дати та події. Також до знаменних дат бібліотека оформлює тематичні книжкові виставки у вестибюлі школи.
В  школі  вводимо в навчальний план спецкурси з математики, української мови, географії, історії, предмети за вибором критичне мислення, передбачаємо додаткові години математики та англійської мови. Орієнтуємося на запити наших учнів. Маємо досягнення у Всеукраїнських предметних олімпіадах, 8 учнів-переможців першого етапу: 2 учні-І місце, 3 учнів-ІІ місце, 3 учнів-ІІІ місце. В школі працювали  гуртки:  вокальний, хореографічний «Хіп-хоп», національно-патріотичний «Юноармієць»,  спортивні секції волейболу, легкої атлетики, карате.
Постійно працюємо над збереженням та вдосконаленням матеріально-технічної бази школи. До нового навчального року будемо готові і радо зустрінемо своїх учнів першого вересня. Плекаємо надію на те, що зустріч відбудеться в стінах рідної школи, але не в умовах дистанційного навчання.
                           
 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: Визнати, що робота директора школи за звітний 2019-2020 навчальний рік, заслуговує оцінки «добре». «ЗА»- 25 педпрацівників, 5 представників батьківської громадськості, «ПРОТИ»-0, «УТРИМАЛИСЬ»-0.
 
Голова зборів                          О.М. Овсієнко
Секретар зборів                      С.Р. Агранович

 

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 44 45 »

Дистанційне 13.04

 
Н А К А З

13  квітня   2021р.                                                                                № 38

Про подовження дистанційного
навчання у 5-11 класах
 
Подробнее

Вільні місця

 
Кількість вільних місць у закладі станом на 12.04.2021 року
 
Подробнее

60 років польоту

 
60 РОКІВ ПЕРШОГО ПОЛЬОТУ ЛЮДИНИ В КОСМОС
12 квітня в Україні святкують День працівників ракетно-космічної галузі та Міжнародний день авіації та космонавтики.
Подробнее

Шевченківські дні

 
Проведення  Шевченківських днів 2021 рік
 
Подробнее

Локдаун

 
Дистанційне навчання 5-11 класи
Подробнее

Година Землі

 
Година Землі, 27 березня
Подробнее

Служба

 
Дніпропетровська міська рада
Департамент соціальної політики
Комунальний заклад соціального захисту
"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Обійми"
Відділення "Служба підтримки сім'ї" інформує
Подробнее

Про проведення комплексної перевірки системи централізованого сповіщення

 
Звернення департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
Подробнее

Карантин 5-Б

 
До уваги!
Призупинення освітнього процесу у 5-Б класі у зв'язку з карантином з 17.03.2021р. по 21.03.2021р.
Подробнее

Вулиці мікрорайону

 
Шановні батьки, зверніть увагу!
Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
поновлено списки мікрорайонів шкіл АНД району.


  
                                                  
Подробнее