Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара

Виховна робота
Участь учнів у виховних заходах

 Виховання учнів у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа № 43» здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації.
Нині особливо актуальним є фундаментальне методологічне положення видатного українського психолога Г.С.Костюка про те що виховувати – означає проектувати поступове становлення якостей особистості і керувати здійсненням накреслених проектів.
Виховна робота школи організована у відповідності з вимогами «Закону про освіту» та спрямована на виконання програм: Національної програми виховання учнівської молоді 1-12 класів, Комплексної програми профілактики правопорушень, Програми профілактики злочинності, Програми правової освіти населення Дніпропетровської області, Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, Державної програми підтримки сім’ї, Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності.
В сучасних умовах колектив школи підійшов до розуміння того, що лише особистісно-орієнтоване виховання дітей може задовольнити вимоги суспільства. Тому метою виховання є розвиток креативної особистості з високою національною і громадянською свідомістю через систему особистісно-орієнтованої освіти; реалізація концепції збереження фізичного й психічного здоров'я дітей в умовах здійснення навчально-виховного процесу; формування в дітей розуміння особистої ролі в розвитку суспільства через систему учнівського самоврядування. Кінцевим результатом виховання є формування цілісної особистості, яка має активну творчу й соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров'ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, готова до суспільного життя.
Уся виховна робота в школі спланована та проводиться відповідно до вимог нормативних документів, комплексних програм.
У різноманітних виховних заходах, що проводяться в школі, залучено практично кожного учня.
Планування роботи на новий навчальний рік базується на основі аналізу та діагностиці виховного процесу, як окремо кожного класу, так і навчального закладу загалом; затверджується педагогічною радою школи.
Протягом року участь учнів 1-11-х класів у різноманітних заходах аналізується і відображається в наказах, інформаційних довідках, розглядається на нарадах при заступнику директора з виховної роботи, при директорові.
З метою формування всебічно розвиненої особистості педагогічний колектив працює за всіма напрямками виховної роботи. На окремий навчальний рік педагогічний колектив визначає декілька пріоритетних напрямків виховної роботи.

Виховна робота проводиться за такими напрямками:

Громадянське виховання

Громадянська освіта в школі здійснюється комплексно через навчальний процес, позакласну роботу, а також роботу органів учнівського самоврядування і носить послідовний характер, тобто громадянська освіта починається з початкової школи, продовжується в середній, і вже в старшій школі педагогічними колективами спрямовуються зусилля на усвідомлення кожним учнем своєї громадянськості, приналежності до суспільного життя в Україні.
Традиційно громадянська освіта здійснюється на уроках історії, правознавства, української мови та літератури, географії, курсу «Я й Україна» та під час проведення позакласних заходів.
Важливе місце у громадянському вихованні учнів займає позакласна робота. Громадянські якості формуються в процесі безпосередньої участі дітей у виховних заходах, які носять різноманітний характер: це бесіди, диспути, зустрічі, тематичні конференції, екскурсії та інше.
Громадянське виховання реалізовувалося через проведення таких заходів, як Шевченківські дні, години спілкування за темами: «Весняні обряди в Україні», «Батьківщина в нас одна», «Ми діти твої, Україно!»; позакласні заходи за темою «Великі сини українського народу»; конкурс малюнку «Козацькому роду нема переводу».
Одним з аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Реалізація даного аспекту здійснювалась через проведення різноманітних екскурсій по м. Дніпропетровську, Дніпропетровської області та за межі області: до столиці України – Києва, Запоріжжя, Одесу. У рамках виконання плану заходів щодо святкування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні протягом класними керівниками були організовані екскурсії по місцях бойової слави.

 

Національно-патріотичне виховання.

Національно-патріотичне виховання в школі має системний характер і займає значне місце. Так, у всіх класах є обов'язковими виховні години, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави: "Свою Україну любіть", "Моя Україна - червона калина", "Політична культура молодої людини", "Прапор, герб - ознаки держави", "Я - громадянин України", диспути "Чи задоволений я рівнем громадянськості" та ін. З метою формування цінностей українського народу, розвиток в учнів національної свідомості, гідності, честі, розуміння проблем, що постають перед державою; утвердження у свідомості молоді національної державності та неповторності учні школи є учасниками районних та міських конкурсів, виставок, проектів дитячої творчості:
літературно-мистецьке свято «Собори наших душ»;
конкурси «І на оновленій землі», «Я і мій дружний клас», «Під вітрилами високих почуттів», «І на тім рушничкові…», «За газетними рядками – справи юначі»;
виставки «Люби і знай свій рідний край», «Місто майстрів»;
соціальні проекти в рамках конкурсу учнівського самоврядування;
участь в роботі районної школи лідерів «Ровесник».

 

Військово-патріотичне виховання

З метою виховання любові до своєї Вітчизни, почуття гордості та вдячності до своєї держави, свого народу, історії; прищеплення інтересу до героїчного минулого України, готовності боротися за славу і честь Батьківщини; формування глибокого розуміння громадянського обов’язку, готовності у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодіння військовими та військово-технічними знаннями у школі проводяться:
- зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни;
- відвідування діорами «Битва за Дніпро», історичного музею імені Д.І.Яворницького тощо;
- виставки малюнків, фотографій, плакатів;
- акції «Лист Переможцю!», «Ветеранське подвір’я», «Солдатські могили»;
- пошукова робота «Пам’яті жертв Голодомору 1932-33рр.», «Згадаємо про ветеранів»;
- оформлення стендів, куточків «Чорнобильська трагедія», «Вшанування пам’яті воїнів-інтернаціоналістів», «Події Великої Вітчизняної Війни»;
- мітинги до Дня Перемоги, Дня Партизанської слави, Дня пам’яті героїв Круту;
- виховні години, години спілкування, єдині уроки, диспути, обговорення художніх та документальних творів, фестивалі пісень, конкурси читців за тематикою даного виховного напрямку тощо.
Військово-патріотичний напрямок виховної роботи знайшов відображення у проведені заходів, присвячених Дню визволення України від німецько-фашистських загарбників (святковий концерт, зустріч з ветеранами Амур-Нижньодніпровського району), Місячників оборонно-масової роботи до Дня Збройних Сил України (спортивне свято, участь у змаганнях зі стрільби з ПГ у смт Гвардійське), Дня Захисника Вітчизни («Нумо, хлопці!», святковий концерт до Дня Захисника Вітчизни, участь у районних змаганнях зі стрільби з ПГ тощо); заходів, присвячених 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні (огляд-конкурс строю та пісні, святковий концерт для ветеранів Великої Вітчизняної війни тощо ).
Школа підтримує тісний зв’язок з комітетом ветеранів. На базі школи були проведені зустріч ветеранів Великої Вітчизняної війни, присвячена 65-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників та Дню Ветерана, урочистий концерт до Дня Захисника Вітчизни, свято для ветеранів Великої Вітчизняної війни та мешканців району до 65-річчя Великої Перемоги.
У школі функціонує кімната бойової слави, який став осередком військово-патріотичного виховання дітей школи.

 

Морально-етичне виховання

З метою прищеплення і розвитку моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві традиційним у школі стало проведення акцій милосердя «З добром у серці», «Новорічний сюрприз», «Поділись іграшкою», що проводяться в декаду інвалідів, до Дня людей похилого віку, в День захисту дітей, в Новорічні та Різдвяні свята. Класні керівники проводять виховні години, години спілкування, вікторини та конкурси. 
Культура поведінки - одна із необхідних рис сучасної людини. Морально-етичне виховання у школі здійснюється в процесі безпосередньої участі учнів у виховних заходах, як класних, так і позакласних, шкільних.
Практикується проведення Тижнів етики, Тижнів моралі, виставки плакатів "Умій себе поводити", "Ми і мораль" та ін.

 

Художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку особистості

З метою формування в учнів естетичного смаку, почуттів товариства та відповідальності, виховання інтересу до українського і світового мистецтва, педагогічний та учнівський колективи працюють у цьому напрямку виховної роботи.
Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні протягом навчального року загальношкільних заходів, а також в участі школи в різноманітних районних та міських конкурсах і турнірах.
Традиційними заходами цього напрямку у школі стали участь у районних та міських конкурсах «Під вітрилами високих почуттів», «За газетними рядками справи юначі», «Дніпровський водограй», «Театральні обрії», «Погляд у майбутнє»; участь в тематичних конкурсах малюнків, плакатів тощо; відвідування театрів, музеїв, виставок.
Художньо-естетичне виховання здійснюється через проведення виховних заходів, що сприяють розвитку смаків, художніх уподобань дітей.
Учні школи відвідують шкільні гуртки художньо-естетичного направлення, серед яких «Танцювальний колектив «Натхнення», театральний гурток «Цвіркун», вихованці яких є переможцями конкурсів, які проводяться у районі та місті.
З метою розвитку пізнавальних інтересів школярів у певній галузі знань до технічної творчості, моделювання, винахідництва, сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку педагогічні працівники школи організовують роботу таким чином, що учні мають змогу брати участь в конкурсах, вікторинах, виставках, екскурсіях та інших заходах, де можуть проявити свої здібності і таланти. Крім того в школі працюють гуртки: фізкультурно-спортивні, художньо-естетичні, науковий, які сприяють творчому розвитку особистості.

 

Фізичне вдосконалення і виховання потреби здорового способу життя

З метою забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, зміцнення їх здоров’я, створення умов для формування здорової особистості учнів, організації спортивно-масової виховної роботи, залучення до спільної роботи з формування здорового способу життя батьківського колективу та громадськості у школі проводяться такі заходи: шкільна спартакіада, участь у районних і міських спортивних змаганнях, заняття у спортивних секціях, участь у 3-денних військово-польових зборах, бесіди з дівчатами щодо зміцнення їхнього здоров’я як майбутніх жінок-матерів (8-11 кл.), бесіди щодо профілактики захворювань: на туберкульоз, пташиний грип (2-11 кл.); участь у фестивалі «Нащадки козацької слави».
Членами наркопоста та педагогічними працівниками проводиться робота з учнями та їх батьками з питань профілактики шкідливих звичок, ВІЛ-інфекції (лекції, відеолекторій, анкетування, консультації).
Фізичне вдосконалення й виховання потреби здорового способу життя - один із пріоритетних напрямків діяльності школи. У школі практикується обов'язкове проведення фізкультпауз, оздоровчих годин, проводяться спортивні свята, Малі Олімпійські ігри, змагання, Дні та Тижні здоров’я.
З метою поліпшення ефективності виховного процесу та визначення ставлення учнів до вживання наркотичних речовин, тютюну чи алкогольних напоїв соціально-психологічними службами проведено анкетування учнів «Чи вмієте Ви вести здоровий спосіб життя», анкетування батьків «Школа, у якій навчається Ваша дитина», «Причини правопорушень».
Забезпечується впровадження освітньопрофілактичних програм щодо пропаганди здорового способу життя. 
Проводяться лекції, виховні години, «круглі столи», конференції, диспути, тренінги: «Дорога в безодню», «Чи варто починати?», «За крок до безумства: наслідки знайомства з наркотичними засобами», «Як захистити себе від СНІДу?»
Проблемі збереження і зміцнення здоров’я приділяється значна увага. В режимі навчального дня проводяться фізкультхвилинки на уроках, веселі перерви, прогулянки на свіжому повітрі в групі продовженого дня, «тихі» години для групи продовженого дня в перших класах.
Проблеми збереження здоров’я та формування здорового способу життя вивчаються та обговорюються на уроках ОБЖ, «Основ здоров’я», «Основ медичних знань», етики, біології, хімії, фізкультури.
Особлива увага в школі приділяється проведенню медичних оглядів учнів. Результати медичних оглядів обговорюються на педагогічних радах навчальних закладів, методичних об’єднаннях вчителів-предметників, батьківських зборах.
Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, Малих Олімпійських ігор, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», Тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя» у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання «Веселі старти». В школі систематично проводяться профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.

 

Екологічне виховання

Екологічне виховання учнів - необхідна умова виховання громадян України. У школах постійно проводяться заходи, що сприяють вихованню бережливого ставлення до довкілля. Учні школи взяли участь в Всеукраїнських конкурсах «Геліантус», «Колосок».
З метою забезпечення підростаючого покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи, суспільства та виховання бережного ставлення до навколишнього середовища у школі проводиться:
виготовлення годівниць і шпаківень для птахів;
акція «Екологічний набат»;
фотовиставки до Дня довкілля;
конкурси поробок з природного матеріалу «Свято осені»;
конкурси рефератів, підготовка та захист проекту «Світ навколо нас» тощо
У рамках екологічного виховання у школі проходять трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території, екологічні місячники, класні години за темами «Екологічні проблеми сучасного людства», «Червона книга Землі». 

 

Превентивне виховання

Традицією стало проведення в школі місячників морально-правового виховання, декад правових знань, тижнів права з використанням різнопланових заходів: «круглих столів», бесід, лекцій, правових брейн-рингів, правових КВК, турнірів правознавців, ділових ігор, інтелектуальних ігор, усних журналів, подорожей у Країну Права, «Поле чудес», дебатів, диспутів, юридичних консультацій, виховних годин, годин спілкування, анкетування, учнівських презентацій, конкурсів малюнків, плакатів, рефератів на правову тематику.
Певний інтерес у школярів викликає кінолекторії з правової тематики. Тут пізнавальне значення лекції зростає за рахунок доповнення її фактами конкретної діяльності, відображеної у науково-популярному чи художньому фільмі. Проводяться кіно-відеолекторії: «Наркотикам скажемо – ні!», «Вивчаємо правила дорожнього руху», «Чижик пижик, де ти був?» та інші.
Школа тісно співпрацює із управлінням-службою у справах дітей, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
З метою попередження злочинності, вдосконалення способу життя учнів без порушень норм моралі, педагогічним колективом КЗО «СЗШ № 26» проводяться:
зустрічі з представниками правоохоронних органів, УССД, ЦСССДМ;
рейди «Діти вулиці», «Бездоглядна дитина», «Зовнішній вигляд», «Комп’ютерний клуб»;
конкурси малюнків «Я і мої права».
Щорічно з метою активізації профілактичної роботи з учнями по попередженню злочинності і правопорушень, розвитку правової освіти та виховання в дусі поваги до Закону і прав людини в школі проводяться групові та індивідуальні консультації батьків, вчителів, учнів по роз’ясненню законодавства України та норм Міжнародного права.
Спільно зі службами по роботі з молоддю в школі проводиться робота по виконанню спільних заходів щодо інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, запобігання проникненню наркотичних засобів, психотропних речовин та поширення їх серед школярів та збереження репродуктивного здоров’я молоді.
Освітня робота учнів здійснюється також і в позаурочний час через ряд позакласних та позашкільних заходів. Ефективною формою роботи, що вже є традицією в школі, стало проведення Місячників, Тижнів правових знань. У рамках Місячника правових знань проводиться цілий ряд заходів, таких як: бесіди "Ми і право", виховні години "Наші права й обов'язки", дні інформування про чинне законодавство, конкурси творів, рефератів на правову тематику, вікторини, правові брейн-ринги.
У школі створено банк даних учнів, який постійно поновлюється, в зв’язку з зняттям або постановкою учнів на внутрішкільний облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного колективу.

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 44 45 »

Дистанційне 13.04

 
Н А К А З

13  квітня   2021р.                                                                                № 38

Про подовження дистанційного
навчання у 5-11 класах
 
Подробнее

Вільні місця

 
Кількість вільних місць у закладі станом на 12.04.2021 року
 
Подробнее

60 років польоту

 
60 РОКІВ ПЕРШОГО ПОЛЬОТУ ЛЮДИНИ В КОСМОС
12 квітня в Україні святкують День працівників ракетно-космічної галузі та Міжнародний день авіації та космонавтики.
Подробнее

Шевченківські дні

 
Проведення  Шевченківських днів 2021 рік
 
Подробнее

Локдаун

 
Дистанційне навчання 5-11 класи
Подробнее

Година Землі

 
Година Землі, 27 березня
Подробнее

Служба

 
Дніпропетровська міська рада
Департамент соціальної політики
Комунальний заклад соціального захисту
"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Обійми"
Відділення "Служба підтримки сім'ї" інформує
Подробнее

Про проведення комплексної перевірки системи централізованого сповіщення

 
Звернення департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
Подробнее

Карантин 5-Б

 
До уваги!
Призупинення освітнього процесу у 5-Б класі у зв'язку з карантином з 17.03.2021р. по 21.03.2021р.
Подробнее

Вулиці мікрорайону

 
Шановні батьки, зверніть увагу!
Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
поновлено списки мікрорайонів шкіл АНД району.


  
                                                  
Подробнее