Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара

Програма

експериментальної роботи СЗШ №43  за темою:

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку
у навчально-виховний процес»

на період 2015/2016 н.р.-2020/2021 н.р.

 

І етап: Діагностично-концептуальний (вересень 2015 - серпень 2016 р.).

Основні завдання першого етапу:

 1. Конкретизація проблеми на рівні  педагогічного колективу;

 2. Планування роботи творчої групи;

 3. Створення «банку інформації» з питань інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес;

 4. Визначення основних показників для системного відстеження розвитку соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку;

 5. Діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою;

 6. Організація роботи семінарів з проблеми інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес. 

План заходів:

 

№ з/п Зміст діяльності

Терміни

виконання

Відповідальні
1.

Створити творчу групу. Розробити план роботи творчої групи.

Жовтень 2015р Дарій Т.І. – заступник директора з НВР
2. Підготувати інформаційний банк даних з проблеми експерименту Вересень 2015 - січень 2016р.

Снісаренко Є.В. – бібліотекар,

керівники методичних об’єднань

3.

Провести педагогічну раду по темі: «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес».

Січень 2016 р

Каштанова О.В. – директор школи

Дарій Т.І. – заступник директора з НВР

4. Провести вхідну діагностику вчителів щодо готовності роботи в експерименті

Квітень

2016р.

Дарій Т.І. – заступник директора з НВР,

Тимченко В.О. – психолог

5. Визначити основні показники для системного відстеження розвитку соціальних компетенцій учнів школи. Скласти соціальний паспорт школи.

Квітень

2016р.

Редькіна О.М. – заступник директора з ВР,

класні керівники

6. Підготувати звіт за результатами І,  діагно-стично – концептуального етапу Травень 2016р.

Дарій Т.І. – заступник директора з НВР

Редькіна О.М. – заступник директора з ВР

 


 ІІ етап: Організаційно-моделюючий (вересень 2016 - серпень 2017 р.).

Основні завдання ІІ етапу:

 1. Експериментальна апробація, внесення коректив до системи становлення цілісної, духовної, морально-етичної особистості, світогляд якої формується на традиційних духовно-моральних цінностях. 

 2. Моніторингові дослідження якості освітньої діяльності, відслідковування рівня становлення аксіосфери особистості.

 3. Створення бази даних експерименту: інноваційні розробки уроків, позакласних заходів педагогами школи; психолого-педагогічний інструментарій для проведення досліджень; тематичні різнорівневі завдання з курсів духовно-морального спрямування та навчальних предметів; творчі роботи учнів; розробки тематичних засідань педагогічних рад, психолого-педагогічних семінарів.

 4. Практична апробація програми дослідження, фіксування поточних результатів під час перевірки гіпотези: експериментальна перевірка розробленої системи розвитку аксіосфери особистості; апробація нових експериментальних навчально-методичних матеріалів.

 5. Презентація творчих доробок вчителів у системі експериментальних шкіл. Участь у роботі семінарів, конференцій з проблеми експерименту. Публікації у науково-методичних виданнях.

 6. Психолого-педагогічний аналіз впливу педагогічного процесу на розвиток аксіосфери учнів.

 7. Діагностика ціннісно-особистісного розвитку учнів основної і старшої школи, поглиблена діагностика учнів початкової школи, діагностика учасників експерименту учителів, батьків.

 8. Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за результатами формувального етапу.

 

Календарний план роботи

по експерименту на 2016/2017 навчальний рік

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні
1 Участь у конференціях, проблемних семінарах з питання обміну досвідом шкіл, які працюють над експериментом протягом року Адміністрація школи, координаційна рада
2 Спланувати роботу координаційної ради за окремими ланками  з впровадження експериментального дослідження вересень, 2016р. Дарій Т.І., заступник директора з НВР, відповідальні за координаційні ланки
3 Перевірити роботу під час літніх канікул  та спланувати роботу на поточний рік з обдарованою та здібною молоддю серпень – вересень, 2016р.

Новак Г.І., педагог-організатор та ланка конкурсних координаторів

4 Прийняти участь у конкурсах, турнірах, змаганнях різного рівня протягом року

Новак Г.І., педагог-організатор та ланка конкурсних координаторів

5 Провести методичну раду з теми: «Ефективна педагогіка для сталого розвитку. Секрети успішного навчання» жовтень, 2016р. Дарій Т.І., заступник директора з НВР та ланка координаторів з питань узагальнення результатів
6 Продовжувати накопичення ідей, інформації, літератури, необхідної для реалізації експериментальної роботи. протягом року Снісаренко Є.В. – бібліотекар школи
7 Доповнювати постійно банк Інтернет-ресурсів з питань сталого розвитку. протягом року Дарій Т.І., заступник директора з НВР та ланка координаторів- практиків
8 Поновити та доповнити бюлетень «Сталий розвиток в Україні. Словник термінів». Вивчення педагогами основних термінів, ознайомлення з ними учнів та їх батьків. січень, 2016р. Дарій Т.І., заступник директора з НВР та ланка координаторів з питань узагальнення результатів
9 Підтримувати співпрацю з громадськими організаціями з питань сталого розвитку протягом року Редькіна О.М., заступник директора з ВР та ланка координаторів- практиків
10

Проведення психологічних тренінгів, спрямованих на формування:

 • комунікативних та соціальних компетенцій;

 • активної життєвої позиції;

 • екологічної свідомості;

 • розвиток емоційного інтелекту.

протягом року за окремим планом Іванісова І.В. – практичний психолог
11 Провести  конкурсу учнівських творів та малюнків «Стійкий розвиток суспільства, як я це розумію» листопад, 2016р. Морозова Ю.В. – педагог-організатор та ланка конкурсних координаторів
12

Робота батьківського лекторію з питань педагогічних та соціально - психологічних умов для освіти учнів в системі реалізації принципів сталого розвитку

один  раз на два місяця Координаційна рада
13 Сумісне засідання ради старшокласників та педагогічного колективу  «Формування самоосвітньої компетенції суб’єктів навчально-виховного процесу в умовах  реалізації проекту  «Освіти для сталого розвитку»». грудень, 2016р. Дарій Т.І., заступник директора з НВР та ланка координаторів- практиків
14 Продовжувати реалізацію шкільного проекту «Шкільне подвір’я – наше обличчя» щочетверга Редькіна О.М., заступник директора з ВР та класні керівники
15

Провести семінари - практикуми: 

 • «Освіта для сталого розвитку-реальність дій сьогодні для майбутнього»;

 • «Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку»;

 • «Проектні технології на уроках мови та літератури»


січень, 2017р.

лютий, 2017р.

березень, 2017р.

Дарій Т.І., заступник директора з НВР

методичне об’єднання вчителів природничого циклу

методичне об’єднання вчителів іноземних мов

методичне об’єднання вчителів філологічного циклу

16 Організувати базові тренінги, консультаційні послуги й забезпечити підтримку самостійного використання вмінь і навичок педагогічних працівників у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та електронного навчання протягом року Дарій Т.І., заступник директора з НВР та ланка координаторів- практиків
17

Провести та узагальнити результати моніторингових досліджень:

 • Внутришкільний моніторинг діяльності педагогічних працівників в умовах експериментальної роботи закладу;

 • Моніторинг загальноосвітньої підготовки учнів;

 • Психолого-педагогічний моніторинг «Формування соціально компетентної особистості».

вересень,

травень, 2017р.

листопад, грудень, 2017р.

протягом року


ланка координаторів з питань моніторингу

ланка координаторів з питань моніторингу та методичне об’єднання вчителів гуманітарно-естетичного циклу

Іванісова І.В. – практичний психолог,  ланка координаторів з питань моніторингу та класні керівники

 

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 37 38 »

розклад

 
Розклад відеоуроків на наступний тиждень.
Подробнее

Карантин подовжено

 
Увага!
Загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно, продовжено на 21 день – до 24 квітня включно. Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні, 25 березня 2020 року.
Подробнее

Дистанційне

 
Поради від О. Пасічник, як технічно організувати дистанційне навчання.
Подробнее

3-4 класи

 
Розклад відеоуроків для 3-х та 4-х класів
Подробнее

Відеоуроки

 
Відеоуроки для старшокласників від телеканалу ДніпроTV
Подробнее

Закон

 
Набрав чинності новий закон "Про повну загальну середню освіту"
Подробнее

Уроки онлайн

 
В Україні запускають щоденну трансляцію уроків для дистанційного навчання школярів
Подробнее

Онлайн уроки

 
До уваги! Нижче представлені онлайн уроки для старшокласників.
Подробнее

Уроки

 

Увага!
Розклад занять «Відеоуроки для старшокласників» розміщено на офіційній вебсторінці департаменту
https://bit.ly/3d9mCsP

 

Подробнее

Школа онлайн

 

Увага батькам та учням 9-х, 10-х, 11-х класів!

Ми навіть не уявляли, що станемо анонсувати програму телепередач, але актуальний для сьогодення телепроєкт «Відеоуроки для старшокласників» на каналі «ДніпроТВ» розпочинається завтра!

Для нас важливо, щоб кожен учень скористався своїм правом на освіту в будь-який зручний час.

UPD запис буде розміщено на YouTube

Подробнее