Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара

Програма

експериментальної роботи СЗШ №43  за темою:

«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку
у навчально-виховний процес»

на період 2015/2016 н.р.-2020/2021 н.р.

 

І етап: Діагностично-концептуальний (вересень 2015 - серпень 2016 р.).

Основні завдання першого етапу:

 1. Конкретизація проблеми на рівні  педагогічного колективу;

 2. Планування роботи творчої групи;

 3. Створення «банку інформації» з питань інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес;

 4. Визначення основних показників для системного відстеження розвитку соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку;

 5. Діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою;

 6. Організація роботи семінарів з проблеми інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес. 

План заходів:

 

№ з/п Зміст діяльності

Терміни

виконання

Відповідальні
1.

Створити творчу групу. Розробити план роботи творчої групи.

Жовтень 2015р Дарій Т.І. – заступник директора з НВР
2. Підготувати інформаційний банк даних з проблеми експерименту Вересень 2015 - січень 2016р.

Снісаренко Є.В. – бібліотекар,

керівники методичних об’єднань

3.

Провести педагогічну раду по темі: «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес».

Січень 2016 р

Каштанова О.В. – директор школи

Дарій Т.І. – заступник директора з НВР

4. Провести вхідну діагностику вчителів щодо готовності роботи в експерименті

Квітень

2016р.

Дарій Т.І. – заступник директора з НВР,

Тимченко В.О. – психолог

5. Визначити основні показники для системного відстеження розвитку соціальних компетенцій учнів школи. Скласти соціальний паспорт школи.

Квітень

2016р.

Редькіна О.М. – заступник директора з ВР,

класні керівники

6. Підготувати звіт за результатами І,  діагно-стично – концептуального етапу Травень 2016р.

Дарій Т.І. – заступник директора з НВР

Редькіна О.М. – заступник директора з ВР

 


 ІІ етап: Організаційно-моделюючий (вересень 2016 - серпень 2017 р.).

Основні завдання ІІ етапу:

 1. Експериментальна апробація, внесення коректив до системи становлення цілісної, духовної, морально-етичної особистості, світогляд якої формується на традиційних духовно-моральних цінностях. 

 2. Моніторингові дослідження якості освітньої діяльності, відслідковування рівня становлення аксіосфери особистості.

 3. Створення бази даних експерименту: інноваційні розробки уроків, позакласних заходів педагогами школи; психолого-педагогічний інструментарій для проведення досліджень; тематичні різнорівневі завдання з курсів духовно-морального спрямування та навчальних предметів; творчі роботи учнів; розробки тематичних засідань педагогічних рад, психолого-педагогічних семінарів.

 4. Практична апробація програми дослідження, фіксування поточних результатів під час перевірки гіпотези: експериментальна перевірка розробленої системи розвитку аксіосфери особистості; апробація нових експериментальних навчально-методичних матеріалів.

 5. Презентація творчих доробок вчителів у системі експериментальних шкіл. Участь у роботі семінарів, конференцій з проблеми експерименту. Публікації у науково-методичних виданнях.

 6. Психолого-педагогічний аналіз впливу педагогічного процесу на розвиток аксіосфери учнів.

 7. Діагностика ціннісно-особистісного розвитку учнів основної і старшої школи, поглиблена діагностика учнів початкової школи, діагностика учасників експерименту учителів, батьків.

 8. Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за результатами формувального етапу.

 

Календарний план роботи

по експерименту на 2016/2017 навчальний рік

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні
1 Участь у конференціях, проблемних семінарах з питання обміну досвідом шкіл, які працюють над експериментом протягом року Адміністрація школи, координаційна рада
2 Спланувати роботу координаційної ради за окремими ланками  з впровадження експериментального дослідження вересень, 2016р. Дарій Т.І., заступник директора з НВР, відповідальні за координаційні ланки
3 Перевірити роботу під час літніх канікул  та спланувати роботу на поточний рік з обдарованою та здібною молоддю серпень – вересень, 2016р.

Новак Г.І., педагог-організатор та ланка конкурсних координаторів

4 Прийняти участь у конкурсах, турнірах, змаганнях різного рівня протягом року

Новак Г.І., педагог-організатор та ланка конкурсних координаторів

5 Провести методичну раду з теми: «Ефективна педагогіка для сталого розвитку. Секрети успішного навчання» жовтень, 2016р. Дарій Т.І., заступник директора з НВР та ланка координаторів з питань узагальнення результатів
6 Продовжувати накопичення ідей, інформації, літератури, необхідної для реалізації експериментальної роботи. протягом року Снісаренко Є.В. – бібліотекар школи
7 Доповнювати постійно банк Інтернет-ресурсів з питань сталого розвитку. протягом року Дарій Т.І., заступник директора з НВР та ланка координаторів- практиків
8 Поновити та доповнити бюлетень «Сталий розвиток в Україні. Словник термінів». Вивчення педагогами основних термінів, ознайомлення з ними учнів та їх батьків. січень, 2016р. Дарій Т.І., заступник директора з НВР та ланка координаторів з питань узагальнення результатів
9 Підтримувати співпрацю з громадськими організаціями з питань сталого розвитку протягом року Редькіна О.М., заступник директора з ВР та ланка координаторів- практиків
10

Проведення психологічних тренінгів, спрямованих на формування:

 • комунікативних та соціальних компетенцій;

 • активної життєвої позиції;

 • екологічної свідомості;

 • розвиток емоційного інтелекту.

протягом року за окремим планом Іванісова І.В. – практичний психолог
11 Провести  конкурсу учнівських творів та малюнків «Стійкий розвиток суспільства, як я це розумію» листопад, 2016р. Морозова Ю.В. – педагог-організатор та ланка конкурсних координаторів
12

Робота батьківського лекторію з питань педагогічних та соціально - психологічних умов для освіти учнів в системі реалізації принципів сталого розвитку

один  раз на два місяця Координаційна рада
13 Сумісне засідання ради старшокласників та педагогічного колективу  «Формування самоосвітньої компетенції суб’єктів навчально-виховного процесу в умовах  реалізації проекту  «Освіти для сталого розвитку»». грудень, 2016р. Дарій Т.І., заступник директора з НВР та ланка координаторів- практиків
14 Продовжувати реалізацію шкільного проекту «Шкільне подвір’я – наше обличчя» щочетверга Редькіна О.М., заступник директора з ВР та класні керівники
15

Провести семінари - практикуми: 

 • «Освіта для сталого розвитку-реальність дій сьогодні для майбутнього»;

 • «Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку»;

 • «Проектні технології на уроках мови та літератури»


січень, 2017р.

лютий, 2017р.

березень, 2017р.

Дарій Т.І., заступник директора з НВР

методичне об’єднання вчителів природничого циклу

методичне об’єднання вчителів іноземних мов

методичне об’єднання вчителів філологічного циклу

16 Організувати базові тренінги, консультаційні послуги й забезпечити підтримку самостійного використання вмінь і навичок педагогічних працівників у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та електронного навчання протягом року Дарій Т.І., заступник директора з НВР та ланка координаторів- практиків
17

Провести та узагальнити результати моніторингових досліджень:

 • Внутришкільний моніторинг діяльності педагогічних працівників в умовах експериментальної роботи закладу;

 • Моніторинг загальноосвітньої підготовки учнів;

 • Психолого-педагогічний моніторинг «Формування соціально компетентної особистості».

вересень,

травень, 2017р.

листопад, грудень, 2017р.

протягом року


ланка координаторів з питань моніторингу

ланка координаторів з питань моніторингу та методичне об’єднання вчителів гуманітарно-естетичного циклу

Іванісова І.В. – практичний психолог,  ланка координаторів з питань моніторингу та класні керівники

 

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 33 34 »

"Третє вухо" Випуск 4

 
Подробнее

"Третє вухо" Випуск 3

 
Подробнее

День Гідності та Свободи

 
Подробнее

Шляхами героїв

 
Подробнее

Концерт до Дня вчителя

 
Подробнее

"Третє вухо" Випуск 1

 
Подробнее

"Справжні Козаки"

 
Подробнее

Олімпійський урок

 
Подробнее

Інтелектуально-спортивна вікторина

 
Подробнее

Ранкова зарядка для початкових класів

 
Подробнее