Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара

 

План роботи методичної ради
2017/2018 н.р.

1

Проведення серпневої педради: «Про підсумки роботи школи у 2016-2017 навчальному році та   приорітети розвитку освіти  у 2017- 2018 н.р.»

31.08

Адміністрація школи

2

Формування методичної ради

до 10.09

Адміністрація школи

3

Затвердження річного плану роботи ради методичного кабінету

15.09

Методична рада

4

Перегляд та уточнення Інструкції по заповненню класних журналів (Наказ №496 МОН від 2008/06/04 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів" та наказ №412 від 08.04.2015 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення класного журналу для  учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»);   методичні рекомендації до викладання предметів інваріативної частини (лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017р. №1/9-436 «Щодо викладання методичних рекомендацій навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»). Ознайомлення з навчальним робочим планом.

до 10.09

Дарій Т.І.

5

Співбесіда з учителями-предметниками по уточненню програм і календарних планів, внесенню поправок у календарно-тематичні плани з визначенням дат контрольних робіт

до 15.09

Дарій Т.І.

6

Планування роботи спецкурсів і факультативів, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів

до 20.09

Новак Г.І.

7

Організація  та проведення  місячника предметів фізичного виховання, курсу «Захист Вітчизни». Місячник здоров’я: «Наша школа – серцю рідна пристань»

01.09-30.09

Морозова Ю.В.

8

Складання графіка відкритих уроків педагогічної майстерності вчителів школи та графіку проведення знаменних дат на рік

до 20.10

Новак Г.І.

Дарій Т.І.

Редькіна О.М.

9

Закріплення кураторства за молодими вчителями

до 30.09

Дарій Т.І.

10

Засідання методичної ради  школи з питань:

а)  форми та методи проведення уроків тематичного контролю з предметів інваріативної складової;

б)  диференційний підхід  у навчанні математики, української    мови, іноземної мови з метою підвищення якості освіти і результатів з ДПА та ЗНО;

в)  рекомендації щодо вивчення навчальних дисциплін у 1- 4-их та 8-их класів;

г)  єдині вимоги до усного і письмового  мовлення.

14.09

Дарій Т.І.
керівники МО

11.

Продовження системної підготовки учнів до предметних олімпіад

до 23.10

Новак Г.І.

12

Затвердження графіку проведення інтелектуального марафону

до 23.09

Новак Г.І.

13

Співробітництво з вищими навчальними закладами та іншими освітніми установами для підвищення якості розвитку інноваційної особистості

протягом року

Новак Г.І.

 

14

Затвердження списків вчителів, які атестуються у поточному навчальному році

до 20.10

Дарій Т.І.

Макієвська Ю.В.

15

Організація проведення місячника  морально-правового виховання  «Я людина, патріот, громадянин»

01.10-31.10

Заречна Г.В.

16

Засідання методичної ради школи. Організаційна робота щодо створення та ухвалення  плану експериментальної роботи школи «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні».

19.10

Дарій Т.І.

17

Проведення шкільних предметних олімпіад

до 27.10

Новак Г.І.

18

Проведення педради за темою: «Узагальнення  та  корекція  результатів роботи   педколективу початкової школи за 2016-2017н.р. Компетентністний підхід до реалізації ефективності початкової освіти в сучасних умовах»

02.11

Дарій Т.І.

Латай О.В.

19

Проведення  засідання методичної ради з теми: «Створення належних умов для учнів з особливими потребами. Індивідуальне, інклюзивне та інтегроване навчання.»

23.11

Дарій Т.І.

Редькіна О.М.

Іванісова І.В.

20

Місячник    початкової школи « На вас чекає світ нових знань»

01.11-30.11

Латай О.В.

21

Проведення  конкурсу плакатів та листівок «Економічний ефект енергозберігаючих технологій» до Дня Енергозбереження.

10.11-30.11

Дрозач Г.В.

Портнова М.Л.

22

Проведення педагогічного консиліуму вчителів з питань визначення найкращого учня за вересень та жовтень місяць.

до 10.11

Дарій Т.І.

Редькіна О.М.

23

Проведення інструктивно-методичної наради “Моніторинг знань учнів”.

07.12

Дарій Т.І.

24

Проведення семінару - практикуму:  «Інформаційно-комунікаційні технології - невід'ємна частина творчої  співпраці  вчителя  та учнів»

14.12

Дарій Т.І.

Дрозач Г.В.

Портнова М.Л.

25

Організація та проведення місячника «Інформаційне суспільство – запорука стійкого розвитку країни».

01.12-31.12

Гойхман М.М.

Портнова М.Л.

26

Розробка програми січневих педчитань з проблемного питання  школи «Впровадження  моделі школи життєвої компетенції»

до 10.12

Дарій Т.І.

Новак Г.І.

27

Засідання методичної ради за питаннями коригування оцінок учнів за І семестр. Розгляд заяв, затвердження завдань та графіку проведення коригування оцінок.

27.12

Дарій Т.І.

керівники МО

28.

Проведення педради на тему: «Пріоритетні напрямки реформування освіти у новому законі «Про освіту»»

11.01

Дарій Т.І.

Новак Г.І.

29

Засідання методичної ради за питаннями: «Звіт керівників методичних об’єднань за І півріччя. Аналіз результатів міських та обласних олімпіад

18.01

Дарій Т.І.

Новак Г.І.

30

Проведення сумісного засідання ради старшокласників та педагогічного колективу  «Формування школи життєвої компетентності в умовах сучасної школи»

25.01

Редькіна О.М.

Іванісова І.В.

Дарій Т.І.

Морозова Ю.В.

31

Методичний вісник (звіт вчителів, що атестуються у 2017/2018 н.р. )

01.01-20.03

Дарій Т.І.
атестаційна комісія

32

Організація проведення місячника гуманітарно-естетичного циклу «Твоє життя -твій вибір»

01.01-31.01

Попкович Л.О.

Денисенко С.М.

33

Проведення семінару-практикуму «Реалізація сучасних інновацій-них технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку»

22.02

Дарій Т.І.

Новак Г.І.

34

Розширене засідання методичної ради:

а)Вивчення  стану роботи метод. об`єднань з упровадження в практику досягнень педагогічної науки, результативного досвіду.

б) Перспективні технології навчання.

 15.02

 

Дарій Т.І.
керівники МО

35

Організація проведення місячника національно-патріотичного виховання «Я, родина, Україна»

01.02-28.02

Редькіна О.М.

Морозова Ю.В.

36

Психолого-педагогічний семінар: « Шляхи розвитку емоційного інтелекту учня в умовах ззагальноосвітнього навчального закладу»

15.03

Дарій Т.І.

Редькіна О.М.

Іванісова І.В.

37

Заняття «Школи молодого вчителя»: «Майстер-клас. «Проектні технології на уроках природничого циклу»»

01.03

Дрозач Г.В.

Портнова М.Л.

38

Організація проведення місячника фізико-математичного циклу «Формула  успіху »

01.03-31.03

Гойхман М.М.

39

Проведення педради на тему: «Шляхи створення  сприятливого  виховного  середовища  для  духовного  збагачення  учнів  та  формування  життєвої  компетентності майбутнього громадянина  України» 

22.03

Редькіна О.М.

40

Методична рада:  «Дотримання в школі методичних рекомендацій з навчальних предметів, вивчення стану роботи вчителів  іноземних мов з учнівськими зошитами»

13.03

Дарій Т.І.

Хлівецька А.П.

41

Методичний  моніторинг проведення  повторення  та узагальнення знань учнів з предметів інваріативної складової навчального плану  в  9, 11-х    класах

05.03-21.03

Дарій Т.І.

42

Проведення конкурсу малюнків «Водойми рідного міста» до Всесвітнього дня води (22.03.2018р.)

01.03-22.03

Дрозач Г.В.

Латай О.В.

43

Звіт роботи методичних об’єднань з питань роботи з обдарованими дітьми

12.04

Новак Г.І.

керівники МО

44

Організація проведення місячника сталого розвитку «Перспектива майбутніх поколінь»

01.04-30.04

Дрозач Г.В.

45

Інструктивно-методична нарада по організації і проведення держав-ної   підсумкової атестації.

26.04

Дарій Т.І.

46

Складання розкладу консультацій, запитань, підготовки до ДПА та ЗНО

до 27.04

Дарій Т.І.
керівники МО

47

Проведення конкурсу з оформлення пришкільного подвір’я «Квітковий вернісаж»

до 15.05

Новак Г.І.

Дрозач Г.В.

48

Засідання методичної ради за питаннями коригування оцінок учнів за ІІ семестр. Розгляд заяв, затвердження завдань та графіку проведення коригування оцінок.

22.05

Дарій Т.І.

49

Організація проведення місячника екології «Стійке екозбалансоване споживання»

01.05-25.05

Дрозач Г.В.

50

Проведення педагогічної ради: «Про  переведення  учнів школи до наступного класу 1-3, 5-8 та 10 класів.  Про проведення державної підсумкової атестації.»

11.05

Дарій Т.І.

51

Методичний моніторинг підсумків ДПА

до 15.06

Дарій Т.І.


 

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 33 34 »

"Третє вухо" Випуск 4

 
Подробнее

"Третє вухо" Випуск 3

 
Подробнее

День Гідності та Свободи

 
Подробнее

Шляхами героїв

 
Подробнее

Концерт до Дня вчителя

 
Подробнее

"Третє вухо" Випуск 1

 
Подробнее

"Справжні Козаки"

 
Подробнее

Олімпійський урок

 
Подробнее

Інтелектуально-спортивна вікторина

 
Подробнее

Ранкова зарядка для початкових класів

 
Подробнее