Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара

18 серпня 2015 р. в межах щорічних обласних серпневих педагогічних читань відбувся обласний науково-методичний семінар «Інноваційний досвід шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку: моделі та кращі практики» за участю семінарі директорів, заступників директорів, завідувачів ДНЗ, інших педагогічних працівників навчальних закладів області, які брали участь у Всеукраїнському проекті за темою: «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку».
 

План
проведення обласного науково-методичного семінару
для керівників експериментальних навчальних закладів проекту
«Випереджаюча освіта для сталого розвитку»

 

Тема: «Інноваційний досвід шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку: моделі та кращі практики».

Мета семінару: підвести підсумки проекту, визначити основні його здобутки, обмінятися досвідом щодо особливостей впровадження кращих моделей школи випереджаючої освіти, а також кращих практик освіти для сталого розвитку, проблем та перспектив подальшої реалізації проекту.

Учасники науково-методичного семінару: директори, заступники директорів та педагогічні працівники навчальних закладів області, що приймали участь у Всеукраїнському проекті за темою: «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку».

Керівник: Висоцька О.Є., декан факультету відритої освіти ДОІППО, докт. філос. н., доцент.

Регламент роботи:

№ п/п

Час

Тема виступу

Доповідач

9.00-10.00

Реєстрація учасників. Експрес-огляд науково-методичної виставки

 1.  

10.00

Представлення загального опису моделей школи випереджаючої освіти..

Висоцька О.Є., декан факультету відритої освіти, д. філос. н., доцент

 1.  

10.20

Реалізація моделі школи випереджаючої освіти в школі філософії життя

Ніколаєнко Л.П., директор НВК ЗНЗ - І-ІІ ст. - академічний ліцей №15 Дніпродзержинської міської ради

 1.  

10.30

Впровадження принципу «Навчився сам - навчи молодшого» як соціальної компоненти освіти для сталого розвитку

Андрушко І.А., Синишина І.І., вчителі курсу за вибором "Уроки для сталого розвитку"ВК ЗНЗ - І-ІІ ст. - академічний ліцей №15 Дніпродзержинської міської ради

 1.  

10.40

Модель партнерства педагогів у формуванні громадянсько-активної школи в умовах випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Пивоварова Юлія Миколаївна, директор Павлоградської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7

 1.  

10.50

Модель відповідальної поведінки особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку

Гавриленко Любов Іванівна, заступник директора Криворізької гімназії № 95

 1.  

11.00

Інтеграція основних засад сталого розвитку у зміст ліцейської освіти.

Новохатна Дарія Анатоліївна, директор ФЕЛ Дніпропетровської міської ради

 1.  

11.10

Модель соціально-педагогічного проектування на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Друзенко Наталія Миколаївна, директор Брагинівської СЗШ І-ІІІ ст., Петропавлівський р-н

 1.  

11.20

Модель школи неперервної економіко-правової освіти

Лізогуб Олена Степанівна, заступник директора з НВР, Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. .№ 70

 1.  

11.30

Модель сприяння сталому розвитку через інтеграцію змісту випереджаючої освіти

Чаленко, Павлина Петрівна, директор НВК № 6 «Перспектива», м.Жовті Води

 1.  

11.40

Практики «наскрізного навчання ОСР» та позакласної роботи.

Ігнатченко Наталія Василівна, заступник директора Чумаківської ЗОШ, Томаківський р-н

 1.  

11.50

Модель екологічної культури як інтегрованого результату функціонування освітньої системи на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Еккерт Олена Василівна, Павлоградська ЗОШ № 12, директор

 1.  

12.00

Підведення підсумків, прийняття рекомендацій.

Висоцька Ольга Євгенівна

 

Рекомендації 
обласного науково-методичного семінару
«Інноваційний досвід шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку: моделі та кращі практики»


Головною метою реалізації проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» стало підвищення рівня освіченості учнів та педагогів у питаннях сталого розвитку, виховання соціально адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості, а також створення моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Основними механізмами трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку визначено нарощування:

- управлінського ресурсу шляхом переходу до управління освітою на засадах сталого розвитку, переорієнтації регіональної системи освіти на потреби споживачів освітніх послуг на основі європейських стандартів;

- технологічного ресурсу через упровадження сучасних технологій освітньої діяльності, зокрема, у сфері використання ІКТ та Інтернет-простору для реалізації освіти для сталого розвитку та забезпечення європейських стандартів освітньої діяльності;

- ресурсу саморозвитку за рахунок розширення самоврядних можливостей складових регіональної системи освіти, передусім створення передумов для ініціатив на рівні навчальних закладів у галузі європейської освіти та освіти для сталого розвитку.

- особистісного ресурсу шляхом оптимізації умов діяльності всіх учасників освітнього процесу, формування їх нових компетенцій та здатностей, зокрема, компетентності в інтересах сталого розвитку, формування механізмів стимулювання до креативності та інновацій, формування цінностей та моделей поведінки, що відповідають потребам сталого розвитку.

Подальше впровадження засад випереджаючої освіти передбачає перехід до моделі такої освіти, що заснована на цілісному підході до людини, суспільства і природи, єдності сучасного наукового знання та соціальної практики, пріоритеті гуманістичних ціннісно-світоглядних настанов. В межах випереджаючої освіти для сталого розвитку необхідно розвивати інтегративно-діяльнісні форми педагогічної практики, які поєднують такі напрямки як екологічна та економічна освіта в інтересах сталого розвитку, медіа-освіта, соціальне партнерство, здоров’язбережувальні та здоров’ярозвивальні технології.

Комплексне поєднання різних форм роботи дозволяє розробити систему неперервної освіти для сталого розвитку, подальше інтегрування її змісту у навчально-виховний процес, підвищити рівень обізнаності у питаннях сталого розвитку, змінити світогляд та характер поведінки всіх учасників експерименту у бік сталого розвитку.

Загальним результатом дослідно-експериментальної роботи за проектом «Випереджаюча освіта для сталого розвитку є:

- створення та цілісна апробація організаційно-функціональних та змістовних аспектів (механізмів) переходу регіональної системи освіти на засади випереджаючої освіти для сталого розвитку;

- забезпечення оптимального впливу принципів сталості у навчанні на особистість педагога й учня в ході їхньої творчої співпраці в процесі запровадження «наскрізного навчання» та авторських програм, здійснення виховних заходів як системи неперервної освіти для сталого розвитку;

- ціннісно-змістове оновлення навчально-виховного процесу та процесів освітньої комунікації на основі упровадження цінностей та змісту європейської освіти, розробки спеціалізованих курсів з європейської освіти та освіти для сталого розвитку;

- удосконалення системи професійної підготовки і перепідготовки педагогів та освітянських управлінців, реалізація спеціалізованих програм підготовки фахівців з європейської освіти, організації європейських обмінів та європейських клубів, освіти для сталого розвитку;

- переведення регіональної системи освіти на модель інноваційного розвитку з використанням експериментальних науково-дослідних проектів у галузі випереджаючої освіти для сталого розвитку, європейської освіти.

Важливим сьогодні є вихід проблематики випереджаючої освіти для сталого розвитку за межи діяльності експериментальних навчальних закладів, їх широке застосування у шкільній та позашкільній практиці. Необхідним є подальше стимулювання розвитку системи інноваційної освітньої діяльності за методикою «наскрізного навчання» освіти для сталого розвитку; формування у дітей та молоді, батьків та педагогів шанобливого ставлення до навколишнього світу, екологічної та соціальної відповідальності, культури стійкого споживання, медіакультури, гендерної культури, культури соціального партнерства.

 

20 квітня 2016 р. на базі КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» відбулася всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства».

Організатори конференції: кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» та кафедра філософії освіти КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

На конференції запланована робота секцій за наступними напрямками:

Методологія та технології сучасного філософського пізнання.

Теоретико-методологічні засади духовно-ціннісної освіти та виховання.

Світоглядні цінності особистості у громадянському суспільстві.

Духовні цінності як основа національно-патріотичного виховання.

Складові духовного здоров’я: освітянський аспект.

Формування компетентностей особистості засобами випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Також заплановане проведення «круглого столу» «Формування компетентностей особистості засобами випереджаючої освіти для сталого розвитку».

До участі у конференції запрошувались науково-педагогічні та педагогічні працівники вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, студенти, аспіранти, методисти управлінь, відділів освіти, керівні кадри та вчителі експериментальних навчальних закладів, що працюють за програмами «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» та «Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей», педагогічні працівники інших навчальних закладів.

Адреса оргкомітету:

49010, м. Дніпро,  вул. Володимира Антоновича 70, каб. 205, 313 або

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, каб. 74.

З питань конференції звертатися до:  

В Одесі:

Атаманюк Зоя Миколаївна (тел. 0633792910)

Балашенко Інна Валеріївна (тел. 0677145133)

У Дніпрі:

Висоцька Ольга Євгенівна (тел. 0994456334)

Лисоколенко Тетяна Володимирівна (тел. 0663107036)

Заявку подавати за адресою: e-mail у Дніпрі: kafedraviposvitu@gmail.com

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 44 45 »

Дистанційне 13.04

 
Н А К А З

13  квітня   2021р.                                                                                № 38

Про подовження дистанційного
навчання у 5-11 класах
 
Подробнее

Вільні місця

 
Кількість вільних місць у закладі станом на 12.04.2021 року
 
Подробнее

60 років польоту

 
60 РОКІВ ПЕРШОГО ПОЛЬОТУ ЛЮДИНИ В КОСМОС
12 квітня в Україні святкують День працівників ракетно-космічної галузі та Міжнародний день авіації та космонавтики.
Подробнее

Шевченківські дні

 
Проведення  Шевченківських днів 2021 рік
 
Подробнее

Локдаун

 
Дистанційне навчання 5-11 класи
Подробнее

Година Землі

 
Година Землі, 27 березня
Подробнее

Служба

 
Дніпропетровська міська рада
Департамент соціальної політики
Комунальний заклад соціального захисту
"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Обійми"
Відділення "Служба підтримки сім'ї" інформує
Подробнее

Про проведення комплексної перевірки системи централізованого сповіщення

 
Звернення департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
Подробнее

Карантин 5-Б

 
До уваги!
Призупинення освітнього процесу у 5-Б класі у зв'язку з карантином з 17.03.2021р. по 21.03.2021р.
Подробнее

Вулиці мікрорайону

 
Шановні батьки, зверніть увагу!
Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
поновлено списки мікрорайонів шкіл АНД району.


  
                                                  
Подробнее