Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Інформатика https://schooln43.at.ua/index/informatika/0-518
Фізика https://schooln43.at.ua/index/fizika/0-506
Продовження завдань https://schooln43.at.ua/index/9_tizhden_navchannja/0-503
18.05.-22.05.2020року
Тема:  Сучасний комплекс проблем безпеки. Види й рівні загроз. Взаємозв’язок особистої, національної та глобальної безпеки.
І. Опрацювати параграф № 28,29 ; усно відповісти на запитання до параграфу;
ІІ. Передивитись відео https://www.youtube.com/watch?v=VU0WiFZK7HY;

12.05.-15.05.2020 року
Тема: Карбонові кислоти. Етанова кислота. Вищі карбонові кислоти. Мило.
І. Опрацювати параграф № 33; записати, які речовини належать до карбонових кислот, звернувши увагу на те, що карбоксильна група складається з карбонільної групи та гідроксильної групи; як утворюються їх назви, записати хімічні рівняння горіння етанової кислоти, її взаємодію з  активними металами, основними оксидами, лугами й солями слабкіших кислот.
ІІ. Опрацьовуючи параграф №34 законспектувати, що таке вищі карбонові кислоти, записати їх приклади - молекулярні формули та назви, про які йшлося в параграфі; вказати, які речовини є милом.
ІІІ. Самостійна робота;
1. Написати молекулярну та структурну формулу етанової ( оцтової ) кислоти.
2. Написати реакцію горіння оцтової кислоти.
  За бажанням провести  домашній експеримент № 2 ( стор.195)
Завдання з основ здоровя для учня 9-А класу Новічкова Оскара
на період карантину з  12.05. -  15.05.2020 року.
 Тема: Значення моральних цінностей для профілактики для профілактики ІПСШ. Протидія стигмі і дискримінації. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоровя.
І. Опрацювати параграф № 26, 27; усно відповісти на запитання до параграфу;
ІІ. З метою поглиблення знань передивитись відео  https://www.youtube.com/watch?v=HSSw1PpjaWc ;
04.05. – 08.05.2020 року.
Тема: Отруйність метанолу та етанолу. Гліцерол.
І.Опрацювати  параграф № 32; законспектувати молекулярну та структурну формулу гліцерола, записати  реакцію горіння гліцерола, якісну реакцію на гліцерол.
2. Передивитись відео про отруйність метанолу і етанолу  https://www.youtube.com/watch?v=0zeA7MPSuVc;
3. Самостійна робота:
а. Скласти хімічні реакції горіння гліцеролу та етанолу. Визначити чим  вони подібні і чим відрізняються.
б.Обчислити об’єм кисню, необхідного для згоряння випарів етанолу об’ємом  3 літри.
27.04.-30.04.2020 року.
(  1  година на тиждень  )
Тема: Спирти. Метиловий та етиловий спирти.
І. Опрацювати параграф № 30; законспектувати в робочому зошиті з хімії головні визначення, що таке спирти, що дає заміна атому Гідрогену у вуглеводнях, як пов’язана назва спирту з назвою відповідного алкану, як впливає водневий зв’язок на фізичні властивості етанолу, записати хімічні  формули, реакції, що в підручнику цього параграфу(с.172-173).
ІІ.Для закріплення цих знань передивитись відео https://www.youtube.com/watch?v=NCS-1JRtXsU;
ІІІ. Для поширення знань про природні джерела вуглеводнів передивитись відео---
             https://www.youtube.com/watch?v=EI9MTy2g8FI;
ІУ. Самостійна робота на закріплення вивченого:
1. З наведених формул виписати ті, які належать до органічних сполук –
    C4H8,   H2CO3 ,  C2H2 ,  CO2,   C2H6O ,  HCl ,  C2H6 ;
2. Написати структурні формули  метану, пентану, етену, етину, метанолу, етанолу;
3.Написати хімічні рівняння горіння пентану, гексану, етену, етину;
4. Обчислити об’єм кисню, необхідний для спалювання метану об’ємом 1 л?
    Відповіді присилай мені на пошту або на VIBER .
Завдання з основ здоров’я
 27.04.-30.04.2020 року.

Тема: Репродуктивне здоров’я молоді. Стан репродуктивного здоров я молоді в Україні.
  1. Опрацювати параграф № 24, 25; усно відповісти на запитання до параграфу.
  2. Передивитись відео  https://www.youtube.com/watch?v=HSSw1PpjaWc.
21-24.04.2020
Тема:
Етен і етин – ненасичені вуглеводні.Полімери.

1.Опрацювати параграф №27, законспектувати основні визначення і  реакції хімічних властивостей етену й етину; виконати № 310 стор. 160;
2. Передивитись відео   https://www.youtube.com/watch?v=48WEgzrYYh0;
3. Ознайомитись з поняттям про полімери – параграф №28;
13.04.-17.04.2020 року
Тема: Цінність родини. Чинники міцної родини.
І. Опрацювати параграф № 23; усно відповісти на запитання до параграфу.
13.04.-17.04. 2020 року.
Тема: Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях.
Навчально-освітня мета: пригадати закон Авогадро; знати,що об’єми газів, що вступають у реакцію та утворюються внаслідок реакції, співвідносяться як невеликі цілі числа, що дорівнюють коефіцієнтам у рівняннях реакцій.
І. Опрацювати параграф №  26 та законспектувати головні ключові ідеї в робочий зошит з хімії, усно відповісти на контрольні запитання на с.154.;
2. Передивитись відео для кращого засвоєння матеріалу   https://www.youtube.com/watch?v=mk5xgqqg8xc;
https://www.youtube.com/watch?v=X1A1gdITJbg.
3. Завдання № 295, 296,297.
kashtanova.o.viktorivna@gmail.com

Основи здоров’ я
на період карантину з 06.04.-10.04.2020 року.

Тема: Моральний розвиток особистості. Соціальне благополуччя. Навички ефективного спілкування.
 Опрацювати параграф 21 ;  Подивись відео  https://youtu.be/4WL5zkL4bv0 ;
https://www.youtube.com/watch?v=1a4Dw1GcI8w ;
Опрацювати параграф 22 ;   Подивись відео   https://www.youtube.com/watch?v=MdvtxofBK5U ;
Відповісти на запитання до параграфів.
06.04.-10.04.2020 року. Хімія
Тема: Гомологи метану-насичені вуглеводні. Властивості метану та його гомологів, іх застосування.
І. Опрацювати параграф № 24 та передивитись відео   https://www.youtube.com/watch?v=TO3AYJSzMqU&t=84s ; та відео  
https://www.youtube.com/watch?v=VBQO9gQgHUA ;
2.Опрацювати параграф №25 та передивитись відео 
https://www.youtube.com/watch?v=w_4LDg-G7HA&t=75s;
https://www.youtube.com/watch?v=N38hZIS40PU ;
https://www.youtube.com/watch?v=hrdVO02_PQo ;
В робочому зошиті  конспектуй головне, пиши хімічні реакції з підручника.
3. Виконай завдання для засвоєння матеріалу:
    №285, 286, 287.

4.Перевір попереднє домашнє завдання, якщо є помилки-виправи:
№ 275    - гомолог з числом атомів Карбону 6-це Гексан ;
Скорочена структурна формула – СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3-
Повна структурна формула  - Н-С-С-С-С-С-С-Н-   компютер не показує рисочки зверху і знизу від атома карбону, допиши сам, як в підручнику;
Гомолог з числом атомів карбону 8-це Октан
Скорочена структурна формула  СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 –СН3 ;
Повна структурна формула      н -с-с-с-с-с-с-с-с-н     ,  допиши рисочки з верху та знизу.
№276   -пропан,  має формулу С3Н8,  октан, має формулу С8Н18. Загальна формула -  Сn H2n+2 ;гомологічна різниця –СН2-  ;
В молекулі пропану – 10 хімічних зв язків; зв язків  С-С   два;  зв зків Н-С  вісім ;
№278  -С4Н10  та  С14Н30.
kashtanova.o.viktorivna@gmail.com

Фізика
16.03-20.03

Тема: Рух тіла під дією сили тяжіння
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
https://www.youtube.com/watch?v=PBvCXN3auEs
https://www.youtube.com/watch?v=v7ra7ykNHOE
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
https://www.youtube.com/watch?v=ubRGT13FIOY
https://www.youtube.com/watch?v=FNMcU-fkKP4
Домашнє завдання
Опрацювати § 34, Вправа № 34 (3)
30.03 -03.04
Тема: Рух тіла під дією кількох сил
1. Вивчення нового матеріалу
1.1 Рух тіла під дією кількох сил
https://www.youtube.com/watch?v=XkkNeKt2dFs
2. Розв'язування задач
Вправа № 35 1-2 п.
https://www.youtube.com/watch?v=fNikTMYXSFQ
3. Домашнє завдання
Опрацювати § 35, розв’язати задачу
Задача. Автобус, маса якого дорівнює 15 тон, рушає з місця з прискоренням
0,7 м/c2. Визначити силу тяги, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,03.
06.04 -10.04
Тема: Розв'язування задач за темою « Рух тіла під дією кількох сил»
1. Розв'язування задач
1.1.Алгоритм розв'язку задач з динаміки
https://www.youtube.com/watch?v=829mhefIYt4
1.2 Рух зв'язаних тіл по горизонталі
https://www.youtube.com/watch?v=ie8HmV9ZsHI
3. Домашнє завдання
Опрацювати § 35, розв’язати задачу
Задача. Яку силу потрібно прикласти до ящика масою 50 кг, щоб затягти його вгору по схилу довжиною 20 м і висотою 6 м? Сила напрямлена вздовж схилу, тертя відсутнє.
Математика https://distantsijairyna.blogspot.com/p/blog-page_7.html
Завдання з основ здоровя
Тема: Самовиховання характеру.Чинники, від яких залежить характер людини. Моральний розвиток особистості.
Опрацювати параграф №19, 20; усно відповісти на запитання на с. 110.
Переглянути відео   https://youtu.be/XtcJHdyAUg8

Трудове навчання                        Вчитель: Новак Ганна Іванівна

Проект: Старим речам нове життя
Тема: Виготовлення виробу згідно із розробленою технологічною картою
Посилання:
https://www.google.com/
https://ukrainetomorrow.info/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9-25-%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9/
Шановний  Оскар!  Прохання!  Послідовність виконання практичної роботи, фотографувати або знімати на відео та відправляти за електронною адресою karantinnovak@gmail.com

Хімія 
Тема: Вступ до органічної хімії. Метан-найпростіший вуглеводень. Гомологи метану-насичені вуглеводні.
Навчально-освітня мета: ознайомитися з особливостями органічної хімії, що з атомів Карбону і Гідрогену складається безліч речовин, молекулярною і структурною формулою метану, гомологами метану-насиченими вуглеводними.
І. Розповідь учителя.
  Органічні сполуки-це сполуки Карбону. До їх складу крім атомів Карбону входять атоми Гідрогену, також і атоми Оксигену, Нітрогену, Сульфуру, Хлору, Брому, Флуору, Йоду.
  Атоми Карбону в органічних сполуках завжди знаходяться у збудженому стані, тому  мають чотири неспарені ( валентні ) електрони на чотирьох орбіталях і можуть утворювати з іншими атомами чотири спільних електронних пари. Тому Карбон в органічних сполуках завжди чотиривалентний.
   У результаті з’єднання атомів Карбону можуть утворюватись лінійні ланцюги і цикли.
Для кожного класу органічних сполук характерний свій гомологічний ряд. Склад сполук відображає загальна формула. Переглянути відео https://youtu.be/w_4LDg-G7HA
2.Робота з підручником.
- Опрацювати параграф 23 ; відповісти на контрольні запитання № 261-264 с. 142 ( робота в зошиті ).
3. Перегляд відеоролика https://youtu.be/r9QtmyIym_o
4. Виконати завдання для засвоєння матеріалу №275, 276, 277 на с.146.
 

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 40 41 »

Безпека життєдіяльності під час літніх канікул

 
Подробнее

Вступ 2020

 
До уваги випускників!
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання.

Подробнее

Табір

 
Подробнее

,День Конституції

 
Подробнее

Збори

 
Загальні збори колективу 23.07.2020р. Щорічний звіт керівника закладу освіти.
 
Загальні збори колективу (онлайн конференції у додатку ZOOM) відбудуться 23.07.2020р. о 12.00.
 
Подробнее

ГумДеп

 
Доброго дня!
Просимо перейти за посиланням та підписатись на телеграм канал департаменту гуманітарної політики:


https://t.me/joinchat/AAAAAFKIjwyHjZQq9wzm1w

 
Подробнее

Пробне ЗНО

 
Шановні випускники, ознайомтеся будь-ласка, з пам'яткою учасника пробного ЗНО.
Подробнее

Привітання

 
Привітання начальника управління освіти Оксани Салогуб з завершенням навчального року.
Подробнее

Останній дзвоник

 
29.05.2020 року  у нашій школі відбулося свято "Останнього дзвоника".

Пропонуємо вам приєднатися до нас, та переглянути, як це відбувалося :)
 
Подробнее

Останній дзвінок

 
Дистанційне привітання з останнім дзвоником від директорів шкіл м. Дніпра
Подробнее