Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Інформатика https://schooln43.at.ua/index/informatika/0-518
Фізика https://schooln43.at.ua/index/fizika/0-506
Продовження завдань https://schooln43.at.ua/index/9_tizhden_navchannja/0-503
18.05.-22.05.2020року
Тема:  Сучасний комплекс проблем безпеки. Види й рівні загроз. Взаємозв’язок особистої, національної та глобальної безпеки.
І. Опрацювати параграф № 28,29 ; усно відповісти на запитання до параграфу;
ІІ. Передивитись відео https://www.youtube.com/watch?v=VU0WiFZK7HY;

12.05.-15.05.2020 року
Тема: Карбонові кислоти. Етанова кислота. Вищі карбонові кислоти. Мило.
І. Опрацювати параграф № 33; записати, які речовини належать до карбонових кислот, звернувши увагу на те, що карбоксильна група складається з карбонільної групи та гідроксильної групи; як утворюються їх назви, записати хімічні рівняння горіння етанової кислоти, її взаємодію з  активними металами, основними оксидами, лугами й солями слабкіших кислот.
ІІ. Опрацьовуючи параграф №34 законспектувати, що таке вищі карбонові кислоти, записати їх приклади - молекулярні формули та назви, про які йшлося в параграфі; вказати, які речовини є милом.
ІІІ. Самостійна робота;
1. Написати молекулярну та структурну формулу етанової ( оцтової ) кислоти.
2. Написати реакцію горіння оцтової кислоти.
  За бажанням провести  домашній експеримент № 2 ( стор.195)
Завдання з основ здоровя для учня 9-А класу Новічкова Оскара
на період карантину з  12.05. -  15.05.2020 року.
 Тема: Значення моральних цінностей для профілактики для профілактики ІПСШ. Протидія стигмі і дискримінації. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоровя.
І. Опрацювати параграф № 26, 27; усно відповісти на запитання до параграфу;
ІІ. З метою поглиблення знань передивитись відео  https://www.youtube.com/watch?v=HSSw1PpjaWc ;
04.05. – 08.05.2020 року.
Тема: Отруйність метанолу та етанолу. Гліцерол.
І.Опрацювати  параграф № 32; законспектувати молекулярну та структурну формулу гліцерола, записати  реакцію горіння гліцерола, якісну реакцію на гліцерол.
2. Передивитись відео про отруйність метанолу і етанолу  https://www.youtube.com/watch?v=0zeA7MPSuVc;
3. Самостійна робота:
а. Скласти хімічні реакції горіння гліцеролу та етанолу. Визначити чим  вони подібні і чим відрізняються.
б.Обчислити об’єм кисню, необхідного для згоряння випарів етанолу об’ємом  3 літри.
27.04.-30.04.2020 року.
(  1  година на тиждень  )
Тема: Спирти. Метиловий та етиловий спирти.
І. Опрацювати параграф № 30; законспектувати в робочому зошиті з хімії головні визначення, що таке спирти, що дає заміна атому Гідрогену у вуглеводнях, як пов’язана назва спирту з назвою відповідного алкану, як впливає водневий зв’язок на фізичні властивості етанолу, записати хімічні  формули, реакції, що в підручнику цього параграфу(с.172-173).
ІІ.Для закріплення цих знань передивитись відео https://www.youtube.com/watch?v=NCS-1JRtXsU;
ІІІ. Для поширення знань про природні джерела вуглеводнів передивитись відео---
             https://www.youtube.com/watch?v=EI9MTy2g8FI;
ІУ. Самостійна робота на закріплення вивченого:
1. З наведених формул виписати ті, які належать до органічних сполук –
    C4H8,   H2CO3 ,  C2H2 ,  CO2,   C2H6O ,  HCl ,  C2H6 ;
2. Написати структурні формули  метану, пентану, етену, етину, метанолу, етанолу;
3.Написати хімічні рівняння горіння пентану, гексану, етену, етину;
4. Обчислити об’єм кисню, необхідний для спалювання метану об’ємом 1 л?
    Відповіді присилай мені на пошту або на VIBER .
Завдання з основ здоров’я
 27.04.-30.04.2020 року.

Тема: Репродуктивне здоров’я молоді. Стан репродуктивного здоров я молоді в Україні.
  1. Опрацювати параграф № 24, 25; усно відповісти на запитання до параграфу.
  2. Передивитись відео  https://www.youtube.com/watch?v=HSSw1PpjaWc.
21-24.04.2020
Тема:
Етен і етин – ненасичені вуглеводні.Полімери.

1.Опрацювати параграф №27, законспектувати основні визначення і  реакції хімічних властивостей етену й етину; виконати № 310 стор. 160;
2. Передивитись відео   https://www.youtube.com/watch?v=48WEgzrYYh0;
3. Ознайомитись з поняттям про полімери – параграф №28;
13.04.-17.04.2020 року
Тема: Цінність родини. Чинники міцної родини.
І. Опрацювати параграф № 23; усно відповісти на запитання до параграфу.
13.04.-17.04. 2020 року.
Тема: Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях.
Навчально-освітня мета: пригадати закон Авогадро; знати,що об’єми газів, що вступають у реакцію та утворюються внаслідок реакції, співвідносяться як невеликі цілі числа, що дорівнюють коефіцієнтам у рівняннях реакцій.
І. Опрацювати параграф №  26 та законспектувати головні ключові ідеї в робочий зошит з хімії, усно відповісти на контрольні запитання на с.154.;
2. Передивитись відео для кращого засвоєння матеріалу   https://www.youtube.com/watch?v=mk5xgqqg8xc;
https://www.youtube.com/watch?v=X1A1gdITJbg.
3. Завдання № 295, 296,297.
kashtanova.o.viktorivna@gmail.com

Основи здоров’ я
на період карантину з 06.04.-10.04.2020 року.

Тема: Моральний розвиток особистості. Соціальне благополуччя. Навички ефективного спілкування.
 Опрацювати параграф 21 ;  Подивись відео  https://youtu.be/4WL5zkL4bv0 ;
https://www.youtube.com/watch?v=1a4Dw1GcI8w ;
Опрацювати параграф 22 ;   Подивись відео   https://www.youtube.com/watch?v=MdvtxofBK5U ;
Відповісти на запитання до параграфів.
06.04.-10.04.2020 року. Хімія
Тема: Гомологи метану-насичені вуглеводні. Властивості метану та його гомологів, іх застосування.
І. Опрацювати параграф № 24 та передивитись відео   https://www.youtube.com/watch?v=TO3AYJSzMqU&t=84s ; та відео  
https://www.youtube.com/watch?v=VBQO9gQgHUA ;
2.Опрацювати параграф №25 та передивитись відео 
https://www.youtube.com/watch?v=w_4LDg-G7HA&t=75s;
https://www.youtube.com/watch?v=N38hZIS40PU ;
https://www.youtube.com/watch?v=hrdVO02_PQo ;
В робочому зошиті  конспектуй головне, пиши хімічні реакції з підручника.
3. Виконай завдання для засвоєння матеріалу:
    №285, 286, 287.

4.Перевір попереднє домашнє завдання, якщо є помилки-виправи:
№ 275    - гомолог з числом атомів Карбону 6-це Гексан ;
Скорочена структурна формула – СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3-
Повна структурна формула  - Н-С-С-С-С-С-С-Н-   компютер не показує рисочки зверху і знизу від атома карбону, допиши сам, як в підручнику;
Гомолог з числом атомів карбону 8-це Октан
Скорочена структурна формула  СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 –СН3 ;
Повна структурна формула      н -с-с-с-с-с-с-с-с-н     ,  допиши рисочки з верху та знизу.
№276   -пропан,  має формулу С3Н8,  октан, має формулу С8Н18. Загальна формула -  Сn H2n+2 ;гомологічна різниця –СН2-  ;
В молекулі пропану – 10 хімічних зв язків; зв язків  С-С   два;  зв зків Н-С  вісім ;
№278  -С4Н10  та  С14Н30.
kashtanova.o.viktorivna@gmail.com

Фізика
16.03-20.03

Тема: Рух тіла під дією сили тяжіння
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
https://www.youtube.com/watch?v=PBvCXN3auEs
https://www.youtube.com/watch?v=v7ra7ykNHOE
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
https://www.youtube.com/watch?v=ubRGT13FIOY
https://www.youtube.com/watch?v=FNMcU-fkKP4
Домашнє завдання
Опрацювати § 34, Вправа № 34 (3)
30.03 -03.04
Тема: Рух тіла під дією кількох сил
1. Вивчення нового матеріалу
1.1 Рух тіла під дією кількох сил
https://www.youtube.com/watch?v=XkkNeKt2dFs
2. Розв'язування задач
Вправа № 35 1-2 п.
https://www.youtube.com/watch?v=fNikTMYXSFQ
3. Домашнє завдання
Опрацювати § 35, розв’язати задачу
Задача. Автобус, маса якого дорівнює 15 тон, рушає з місця з прискоренням
0,7 м/c2. Визначити силу тяги, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,03.
06.04 -10.04
Тема: Розв'язування задач за темою « Рух тіла під дією кількох сил»
1. Розв'язування задач
1.1.Алгоритм розв'язку задач з динаміки
https://www.youtube.com/watch?v=829mhefIYt4
1.2 Рух зв'язаних тіл по горизонталі
https://www.youtube.com/watch?v=ie8HmV9ZsHI
3. Домашнє завдання
Опрацювати § 35, розв’язати задачу
Задача. Яку силу потрібно прикласти до ящика масою 50 кг, щоб затягти його вгору по схилу довжиною 20 м і висотою 6 м? Сила напрямлена вздовж схилу, тертя відсутнє.
Математика https://distantsijairyna.blogspot.com/p/blog-page_7.html
Завдання з основ здоровя
Тема: Самовиховання характеру.Чинники, від яких залежить характер людини. Моральний розвиток особистості.
Опрацювати параграф №19, 20; усно відповісти на запитання на с. 110.
Переглянути відео   https://youtu.be/XtcJHdyAUg8

Трудове навчання                        Вчитель: Новак Ганна Іванівна

Проект: Старим речам нове життя
Тема: Виготовлення виробу згідно із розробленою технологічною картою
Посилання:
https://www.google.com/
https://ukrainetomorrow.info/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9-25-%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9/
Шановний  Оскар!  Прохання!  Послідовність виконання практичної роботи, фотографувати або знімати на відео та відправляти за електронною адресою karantinnovak@gmail.com

Хімія 
Тема: Вступ до органічної хімії. Метан-найпростіший вуглеводень. Гомологи метану-насичені вуглеводні.
Навчально-освітня мета: ознайомитися з особливостями органічної хімії, що з атомів Карбону і Гідрогену складається безліч речовин, молекулярною і структурною формулою метану, гомологами метану-насиченими вуглеводними.
І. Розповідь учителя.
  Органічні сполуки-це сполуки Карбону. До їх складу крім атомів Карбону входять атоми Гідрогену, також і атоми Оксигену, Нітрогену, Сульфуру, Хлору, Брому, Флуору, Йоду.
  Атоми Карбону в органічних сполуках завжди знаходяться у збудженому стані, тому  мають чотири неспарені ( валентні ) електрони на чотирьох орбіталях і можуть утворювати з іншими атомами чотири спільних електронних пари. Тому Карбон в органічних сполуках завжди чотиривалентний.
   У результаті з’єднання атомів Карбону можуть утворюватись лінійні ланцюги і цикли.
Для кожного класу органічних сполук характерний свій гомологічний ряд. Склад сполук відображає загальна формула. Переглянути відео https://youtu.be/w_4LDg-G7HA
2.Робота з підручником.
- Опрацювати параграф 23 ; відповісти на контрольні запитання № 261-264 с. 142 ( робота в зошиті ).
3. Перегляд відеоролика https://youtu.be/r9QtmyIym_o
4. Виконати завдання для засвоєння матеріалу №275, 276, 277 на с.146.
 

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 43 44 »

Дистанційна робота

 
25.02.2021 року 5-11 класи школи будуть працювати дистанційно, в зв'язку з ремонтними роботами електромережі у закладі.
Подробнее

Вступ до школи

 
Розпочато набір учнів до перших класів.
Подробнее

Робота закладу освіти

 
МОН дало роз’яснення щодо навчання учнів з 25 січня
Подробнее

Навчання

 
Новини дистанційного навчання у школі.
Подробнее

Дистанційне навчання

 
Сьогодні, 11.01.2021 року розпочався дистанційний навчальний процес.
Наша школа працює на платформі Classroom, онлайн-уроки за допомогою Zoom та Meet.
Подробнее

Пробне ЗНО

 
В Україні з 5 січня розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Вона триватиме до 19 січня включно.
У цьому році кожен учасник / кожна учасниця зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО, а також додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів ЗНО-2021.
Подробнее

Наказ

 
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради інформує:
У зв'язку із посиленням карантинних обмежень у період з 08.01.2021 до 24.01.2021 забороняється відвідування закладів освіти, незалежно від форми власності, її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.
З 25.12.2020 по 10.01.2021- канікули
З 11.01. по 24.01 - дистанційне навчання!
Подробнее

ЗНО 2021

 
Пам'ятка для майбутніх учасників пробного ЗНО-2021
Подробнее

Канікули зима

 
Маємо для Вас 2 новини...

....карантину у школах Дніпра немає, а канікули розпочнуться з 25 грудня!

Подробнее

9 листопада

 
9 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
В школі кафедрою філологів було проведено заходи присвячені святу. Традиційно учні 9 – 11 класів писали диктант національної єдності імені Петра Яцика, який цього року ювілейний. 
Подробнее