Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Інформатика https://schooln43.at.ua/index/informatika/0-519
Фізика https://schooln43.at.ua/index/fizika/0-505
Завдання 7 тиждень https://schooln43.at.ua/index/7_tizhden_navchannja/0-478
Завдання 5-6 тиждень https://schooln43.at.ua/index/5_tizhden_navchannja/0-452

Завдання з основ здоров’я
на період карантину з 13.04.-17.04.2020 року
Тема: Екологічна безпека. Вплив забрудненого повітря на здоров’я.
І. Опрацювати параграф №24, усно відповісти на запитання до параграфу с. 115;
2. Передивитись відео  https://www.youtube.com/watch?v=qEsxzLgTe8s;
3.Написати меседж(5-7 речень) « Яких заходів вжили б ви, щоб зменшити негативний вплив забрудненого повітря на здоров’я»  і вислати мені на пошту.
4.Якщо бажаєш,  розпочати роботу по оформленню відеоролика для участі у конкурсі школи «Від екології природи до екології душі». Переможці будуть приймати участь у конкурсі міста, їх ждуть нагороди.
Завдання з хімії  13.04. – 17.04.2020 року.
Тема: Солі. Фізичні властивості. Поширеність і застосування.
Навчально-освітня мета:вміти прогнозувати фізичні властивості солей у звязку з особливостями будови їхніх кристалічних граток; продовжити формувати вміння складати  формули солей та їх назви; визначати  розчинність солей у воді за допомогою таблиці розчинності.
І. Повторення.
 -  Фізичні властивості солей обумовлюють йонні кристалічні гратки, які мають більшість солей (див. параграф №17 с.64). Солі-тверді, мають різну розчинність у воді(користуємося таблицею розчинності), мають високі температури плавлення, часто не мають запаху.
  - Вчимося складати формули солей -  https://www.youtube.com/watch?v=Xmd54UkhSB8
  - поширення солей у природі ,використання солей. Передивитись відео  -
https://www.youtube.com/watch?v=csyu_YZGv6M ;
   -  Повторити параграф № 31.
ІІ.Завдання для самоконтролю:
1.Скласти формули солей -  натрій хлориду, кальцій карбонату, барій сульфату, купрум(ІІ) хлориду, ферум(ІІІ) нітрату, арґентум нітрату, натрій карбонату, кальцій ортофосфату.
2. Дати назви солям   -  BaSO4, CaCO3, AgCl, Ca3(PO4)2, CuSO4, Fe3(PO4)2;
3. Написати рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:   Ba---BaO---Ba(OH)2---BaCL2 ;
4.Визначте масові частки хім. елементів  у сульфатній кислоті.
5. Який об’єм водню(н.у.) виділиться під час взаємодії алюмінію з розчином сульфатної кислоти масою 19,6 грам?
            2 Al  + 3 H2SO4  ----  Al2(SO4)3   + 3  H2 ;    
   Відомо  H2SO4  -  підкреслюємо однією рисочкою, невідомо об’єм водню – підкреслюємо двома рисочками;   визначаємо молі необхідних для пропорції речовин-це коефіцієнти, складаємо пропорцію з молей кислоти і водню. Ми такі задачі вирішували.
Жду ваших відповідей.
Історія https://distantsiyezarechna.blogspot.com/
06-10.03.2020
Тема: Амфотерні гідроксиди й оксиди.

Навчально-освітня мета: розуміти зміст поняття «амфотерність»; знати типові амфотерні гідроксиди й оксиди; вміти складати рівняння реакцій, що доводять амфотерність  Zn (OH)2  і  ZnO.
Розповідь вчителя
Світ, що нас оточує, наповнений хімією. І чим більше ви занурюєтесь у цей дивовижний світ, тим дивовижніші факти ви пізнаєте. Хімія служила і служить людині, тісно повязана з іншими науками, знаходить порядок у хаосі, що нас оточує. Ви повинні засвоїти не тільки основи знань хімії, а й уміти застосувати набуті знання на практиці.
1.Переглянути відео   https://www.youtube.com/watch?v=pwyg9nqoJfw
2. Опрацювати параграф №30; № 1-3 с.116. Висновки законспектувати а робочих зошитах з хімії.
3. В робочих зошитах здійснити перетворення:
Al  ---  Al2O3  ---AlCl3   ---  Al(OH)3  ---  Na3[Al(OH)6] ;
Zn  ---  ZnO  ---  ZnCl2  ---  Zn(OH)2  ---  Na2ZnO2 ;
 Відповіді відправляти на мою почту.
Тема: Солі. Склад та  назви солей. Фізичні властивості солей.
Навчально-освітня мета: Знати склад і назви солей; уміти складати формули солей і виводити їх назви; мати уявлення про поширення солей у природі; їхні фізичні властивості.
І.Опрацювати параграф 31 ; Законспектувати у робочий зошит з хімії головні визначення, правила, наведені хімічні реакції.   Зошити буду перевіряти, як завжди, так і роботу на карантині.
 Подивитись  відео для поширення та уточнення знань  https://www.youtube.com/watch?v=Lob2B9J2_oQ ;
https://www.youtube.com/watch?v=tAmWONTskLA ;
2. Виконати завдання для самоконтролю № 1,2,3 на сторінці 119.
3. Перевірте попереднє завдання, якщо у вас  є помилка, то треба виправити:
А.    Zn---ZnO---Zn(NO3)2---Zn(OH)2--- Na2ZnO2;
2Zn + O2  --  2ZnO;
ZnO + 2HNO3 – Zn(NO3)2  +  H2O; https://www.youtube.com/watch?v=tAmWONTskLA
Zn(NO3)2  + 2NaOH  ---Zn(OH)2  + 2NaNO3;
Zn(OH)2  +  2NaOH  ---Na2ZnO2  +  2H2O;
Б.    Al --- Al2O3 --- AlCl3 --- Al(OH)3 --- Na3[Al (OH)6]
 4 Al  +  O2  ---2 Al2O3
Al2O3 + 6HCl  ---  2AlCl3  +  3 H2O
 AlCl3  +  3NaOH ---  AL(OH)3  +  3NaCl
Al(OH)3  +  3NaOH  ---  Na3[Al(OH)6]     - взаємодія з лугами в розчинах.
16.03-20.03

Тема: Розв’язування задач за темою
«Паралельне з’єднання провідників.»

1. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
https://www.youtube.com/watch?v=1h1_ClfRxVg
https://www.youtube.com/watch?v=5ZkDFJjPmzY

2. Домашнє завдання
  Повторити § 32, Вправа № 32 (5,6)

30.03-03.04
Тема: Мішане з’єднання провідників
1. Вивчення нового матеріалу
1.1 Мішане з’єднання провідників
https://www.youtube.com/watch?v=yPiOnYWXuDQ
2. Розв'язування задач
Вправа № 33 п.1-3
https://www.youtube.com/watch?v=8Ki1cn3UyeY
Вправа № 33 п. 4
https://www.youtube.com/watch?v=Oef329Hm3wo
3. Домашнє завдання
Опрацювати § 33, розв’язати задачу
Задача 1. Три резистори опором R1 = 2 Ом, R2 = R3 = 8 Ом, з’єднанні так, як показано на схемі. Обчислити напруги на кожному резисторі, якщо в резисторі R1 проходить струм силою 0,5 А.
 


06.04 – 10.04

Тема: Розв’язування задач за темою
 «Мішане з’єднання провідників»
1. Розв'язування задач
1.1 Мішане з’єднання провідників
https://www.youtube.com/watch?v=CLEVf71yjVk&list=PL_35XKUjnpZ1UMbSNs9rlEP0dCC2iWkxF
Вправа № 33 5-8 п.
https://www.youtube.com/watch?v=JPy4A6gFaww
2. Домашнє завдання
Опрацювати § 33,
Розв’язати задачу Чотири опори R1= 1Oм , R2= 2 Oм , R3= 3 Oм , R4= 4 Oм з’єднані за схемою,  що зображена на рисунку. Визначте загальний опір кола.
 

Розв’язати задачу Знайти загальний опір  ділянки кола.
 

Вчитель Каштанова О.В.
Завдання з хімії на період карантину з 30.03. – 03.04.2020 року.
8 клас
Тема:  Основи.
Навчально-освітня мета: знати класифікацію основ,  фізичні й хімічні властивості основ ; правила поводження з лугами;
Уміти розпізнавати розчини лугів, записувати формули основ,їхні назви, складати хімічні рівняння реакцій з ними.
І. Повторення вивченого.
1.Запишіть назву речовини: ( записи вести у робочому зошиті з хімії)
Магній оксид-
Натрій оксид-
Сульфур (ІУ) оксид-
Ферум(ІІІ) оксид-
2.Визначити масу вищого оксиду фосфору(Р2О5),якщо кількість речовини його дорівнює 1,5 моль?
3. Виписати окремо оксиди:
CaO ,  SO2 ,  ZnO ,  FeO  , CO2,  SnO
1. Основні оксиди ---
2. Кислотні оксиди ---
3. Амфотерні оксиди ---
ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності:
Загадка
Подвійну назву вони мають,
Розчинні у воді бувають,
На шкіру втраплять – смійся , плач,
Відчуєш зразу вплив –ОН.
Не про молочні ріки й береги,
Вели ми мову про  ( луги).    Підказка: з цими речовинами ми зустрічались при вивченні хімічних властивостей води, а саме при взаємодії води з активними металами і оксидами активних металів.
ІУ. Пояснення нового матеріалу.
Основи- це складні речовини, в яких атоми металу сполучені з однією або кількома гідроксильними групами.
Загальна формула основ:
  П          І
Ме(ОН)п , де Ме – позначення металів, п-валентність металу.
Формули основ:
NaOHCa(OH)2  , Al(OH)3,  Mg(OH)2 , Fe(OH)3.
Назви основ складаються шляхом використання  двох слів:
Перше-назва металу, друге-«гідроксид». Щоб скласти  формулу за назвою, спочатку пишуть знак металу,а потім гідроксильну групу і складають формулу за валентністю:
Магній гідроксид – Mg(OH)2
Ферум (ІІІ )гідроксид – Fe(OH)3
Індивідуальне завдання.
-Написати формули речовин:  літій гідроксиду, барій гідроксиду, нікель (ІІ) гідроксиду,
хром(ІІІ) гідроксиду, калій гідроксиду, алюміній гідроксиду.
-Написати назви основ відповідно до формули речовини:
Zn(OH)2 ,   NaOH  ,  Ba(OH)2 ,   Cu(OH)2  ,   Ca(OH)2  ,  KOH             -самоперевірка
Класифікація гідроксидів:
- в залежності від розчинності у воді --
1.Розчинні у воді або луги    (KOH,   Ba(OH)2) ;
2.Нерозчинні у воді або основи  (Cu(OH)2, Fe(OH)2).
Фізичні властивості гідроксидів ---
За нормальних умов усі луги- тверді речовини білого кольору, милкі на дотик, розїдають шкіру, тканини, папір, не мають запаху;
Нерозчинні основи- тверді,кристалічні речовини, різного кольору, не милкі, не мають запаху.
Користуючись таблицею розчинності наведіть формули і назви розчинних і нерозчинних гідроксидів.
-В залежності від від кількості гідроксильних груп у складі молекули основи –
1.Одноосновні (NaOH KOH ) ;
2.Двоосновні  ( Ca(OH)2 ,   Ba(OH)2 ) ;
3.Триосновні   ( Fe(OH)3  ,Al(OH)3 ) ;
Користуючись таблицею розчинності, наведіть  формули і назви одноосновних, двоосновних, триосновних гідроксидів.
Хімічні властивості гідроксидів.
1.Демонстрація досліду – дія індикаторів на основи.
2. Демонстрація досліду –реакції нейтралізації-реакції між основами і кислотами.
3. Демонстрація  реакції  взаємодії  основ з кислотними оксидами ( з вапняною водою).
4. Демонстрація досліду – реакції розкладання нерозчинної основи під час нагрівання.
Самостійна робота.
1.Скласти формули основ, утворених металами :  літієм, магнієм, ферумом(ІІІ), купрумом(ІІ), алюмінієм, цинком, калієм.
2.Визначити ,де більша масова частка купруму: у гідроксиді купруму (І) чи у оксиді купруму (ІІ)?
3.Визначити обєм водню (н.у.),що визначиться, якщо подіяти  водою на 4,6 г натрію ?
2Na +2 H2O  --- 2 NaOH  + H2;
Робота з підручником:
 опрацювати  параграф 27; №1-8 стор.107
https://drive.google.com/open?id=1sE1jPULSKiFiJmZ9qIOxwi1YkSsTIgEa
Завдання надсилати на вайбер вчителя!

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 40 41 »

Безпека життєдіяльності під час літніх канікул

 
Подробнее

Вступ 2020

 
До уваги випускників!
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання.

Подробнее

Табір

 
Подробнее

,День Конституції

 
Подробнее

Збори

 
Загальні збори колективу 23.07.2020р. Щорічний звіт керівника закладу освіти.
 
Загальні збори колективу (онлайн конференції у додатку ZOOM) відбудуться 23.07.2020р. о 12.00.
 
Подробнее

ГумДеп

 
Доброго дня!
Просимо перейти за посиланням та підписатись на телеграм канал департаменту гуманітарної політики:


https://t.me/joinchat/AAAAAFKIjwyHjZQq9wzm1w

 
Подробнее

Пробне ЗНО

 
Шановні випускники, ознайомтеся будь-ласка, з пам'яткою учасника пробного ЗНО.
Подробнее

Привітання

 
Привітання начальника управління освіти Оксани Салогуб з завершенням навчального року.
Подробнее

Останній дзвоник

 
29.05.2020 року  у нашій школі відбулося свято "Останнього дзвоника".

Пропонуємо вам приєднатися до нас, та переглянути, як це відбувалося :)
 
Подробнее

Останній дзвінок

 
Дистанційне привітання з останнім дзвоником від директорів шкіл м. Дніпра
Подробнее