Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Інформатика https://schooln43.at.ua/index/informatika/0-519
Фізика https://schooln43.at.ua/index/fizika/0-505
Завдання 7 тиждень https://schooln43.at.ua/index/7_tizhden_navchannja/0-478
Завдання 5-6 тиждень https://schooln43.at.ua/index/5_tizhden_navchannja/0-452

Завдання з основ здоров’я
на період карантину з 13.04.-17.04.2020 року
Тема: Екологічна безпека. Вплив забрудненого повітря на здоров’я.
І. Опрацювати параграф №24, усно відповісти на запитання до параграфу с. 115;
2. Передивитись відео  https://www.youtube.com/watch?v=qEsxzLgTe8s;
3.Написати меседж(5-7 речень) « Яких заходів вжили б ви, щоб зменшити негативний вплив забрудненого повітря на здоров’я»  і вислати мені на пошту.
4.Якщо бажаєш,  розпочати роботу по оформленню відеоролика для участі у конкурсі школи «Від екології природи до екології душі». Переможці будуть приймати участь у конкурсі міста, їх ждуть нагороди.
Завдання з хімії  13.04. – 17.04.2020 року.
Тема: Солі. Фізичні властивості. Поширеність і застосування.
Навчально-освітня мета:вміти прогнозувати фізичні властивості солей у звязку з особливостями будови їхніх кристалічних граток; продовжити формувати вміння складати  формули солей та їх назви; визначати  розчинність солей у воді за допомогою таблиці розчинності.
І. Повторення.
 -  Фізичні властивості солей обумовлюють йонні кристалічні гратки, які мають більшість солей (див. параграф №17 с.64). Солі-тверді, мають різну розчинність у воді(користуємося таблицею розчинності), мають високі температури плавлення, часто не мають запаху.
  - Вчимося складати формули солей -  https://www.youtube.com/watch?v=Xmd54UkhSB8
  - поширення солей у природі ,використання солей. Передивитись відео  -
https://www.youtube.com/watch?v=csyu_YZGv6M ;
   -  Повторити параграф № 31.
ІІ.Завдання для самоконтролю:
1.Скласти формули солей -  натрій хлориду, кальцій карбонату, барій сульфату, купрум(ІІ) хлориду, ферум(ІІІ) нітрату, арґентум нітрату, натрій карбонату, кальцій ортофосфату.
2. Дати назви солям   -  BaSO4, CaCO3, AgCl, Ca3(PO4)2, CuSO4, Fe3(PO4)2;
3. Написати рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:   Ba---BaO---Ba(OH)2---BaCL2 ;
4.Визначте масові частки хім. елементів  у сульфатній кислоті.
5. Який об’єм водню(н.у.) виділиться під час взаємодії алюмінію з розчином сульфатної кислоти масою 19,6 грам?
            2 Al  + 3 H2SO4  ----  Al2(SO4)3   + 3  H2 ;    
   Відомо  H2SO4  -  підкреслюємо однією рисочкою, невідомо об’єм водню – підкреслюємо двома рисочками;   визначаємо молі необхідних для пропорції речовин-це коефіцієнти, складаємо пропорцію з молей кислоти і водню. Ми такі задачі вирішували.
Жду ваших відповідей.
Історія https://distantsiyezarechna.blogspot.com/
06-10.03.2020
Тема: Амфотерні гідроксиди й оксиди.

Навчально-освітня мета: розуміти зміст поняття «амфотерність»; знати типові амфотерні гідроксиди й оксиди; вміти складати рівняння реакцій, що доводять амфотерність  Zn (OH)2  і  ZnO.
Розповідь вчителя
Світ, що нас оточує, наповнений хімією. І чим більше ви занурюєтесь у цей дивовижний світ, тим дивовижніші факти ви пізнаєте. Хімія служила і служить людині, тісно повязана з іншими науками, знаходить порядок у хаосі, що нас оточує. Ви повинні засвоїти не тільки основи знань хімії, а й уміти застосувати набуті знання на практиці.
1.Переглянути відео   https://www.youtube.com/watch?v=pwyg9nqoJfw
2. Опрацювати параграф №30; № 1-3 с.116. Висновки законспектувати а робочих зошитах з хімії.
3. В робочих зошитах здійснити перетворення:
Al  ---  Al2O3  ---AlCl3   ---  Al(OH)3  ---  Na3[Al(OH)6] ;
Zn  ---  ZnO  ---  ZnCl2  ---  Zn(OH)2  ---  Na2ZnO2 ;
 Відповіді відправляти на мою почту.
Тема: Солі. Склад та  назви солей. Фізичні властивості солей.
Навчально-освітня мета: Знати склад і назви солей; уміти складати формули солей і виводити їх назви; мати уявлення про поширення солей у природі; їхні фізичні властивості.
І.Опрацювати параграф 31 ; Законспектувати у робочий зошит з хімії головні визначення, правила, наведені хімічні реакції.   Зошити буду перевіряти, як завжди, так і роботу на карантині.
 Подивитись  відео для поширення та уточнення знань  https://www.youtube.com/watch?v=Lob2B9J2_oQ ;
https://www.youtube.com/watch?v=tAmWONTskLA ;
2. Виконати завдання для самоконтролю № 1,2,3 на сторінці 119.
3. Перевірте попереднє завдання, якщо у вас  є помилка, то треба виправити:
А.    Zn---ZnO---Zn(NO3)2---Zn(OH)2--- Na2ZnO2;
2Zn + O2  --  2ZnO;
ZnO + 2HNO3 – Zn(NO3)2  +  H2O; https://www.youtube.com/watch?v=tAmWONTskLA
Zn(NO3)2  + 2NaOH  ---Zn(OH)2  + 2NaNO3;
Zn(OH)2  +  2NaOH  ---Na2ZnO2  +  2H2O;
Б.    Al --- Al2O3 --- AlCl3 --- Al(OH)3 --- Na3[Al (OH)6]
 4 Al  +  O2  ---2 Al2O3
Al2O3 + 6HCl  ---  2AlCl3  +  3 H2O
 AlCl3  +  3NaOH ---  AL(OH)3  +  3NaCl
Al(OH)3  +  3NaOH  ---  Na3[Al(OH)6]     - взаємодія з лугами в розчинах.
16.03-20.03

Тема: Розв’язування задач за темою
«Паралельне з’єднання провідників.»

1. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
https://www.youtube.com/watch?v=1h1_ClfRxVg
https://www.youtube.com/watch?v=5ZkDFJjPmzY

2. Домашнє завдання
  Повторити § 32, Вправа № 32 (5,6)

30.03-03.04
Тема: Мішане з’єднання провідників
1. Вивчення нового матеріалу
1.1 Мішане з’єднання провідників
https://www.youtube.com/watch?v=yPiOnYWXuDQ
2. Розв'язування задач
Вправа № 33 п.1-3
https://www.youtube.com/watch?v=8Ki1cn3UyeY
Вправа № 33 п. 4
https://www.youtube.com/watch?v=Oef329Hm3wo
3. Домашнє завдання
Опрацювати § 33, розв’язати задачу
Задача 1. Три резистори опором R1 = 2 Ом, R2 = R3 = 8 Ом, з’єднанні так, як показано на схемі. Обчислити напруги на кожному резисторі, якщо в резисторі R1 проходить струм силою 0,5 А.
 


06.04 – 10.04

Тема: Розв’язування задач за темою
 «Мішане з’єднання провідників»
1. Розв'язування задач
1.1 Мішане з’єднання провідників
https://www.youtube.com/watch?v=CLEVf71yjVk&list=PL_35XKUjnpZ1UMbSNs9rlEP0dCC2iWkxF
Вправа № 33 5-8 п.
https://www.youtube.com/watch?v=JPy4A6gFaww
2. Домашнє завдання
Опрацювати § 33,
Розв’язати задачу Чотири опори R1= 1Oм , R2= 2 Oм , R3= 3 Oм , R4= 4 Oм з’єднані за схемою,  що зображена на рисунку. Визначте загальний опір кола.
 

Розв’язати задачу Знайти загальний опір  ділянки кола.
 

Вчитель Каштанова О.В.
Завдання з хімії на період карантину з 30.03. – 03.04.2020 року.
8 клас
Тема:  Основи.
Навчально-освітня мета: знати класифікацію основ,  фізичні й хімічні властивості основ ; правила поводження з лугами;
Уміти розпізнавати розчини лугів, записувати формули основ,їхні назви, складати хімічні рівняння реакцій з ними.
І. Повторення вивченого.
1.Запишіть назву речовини: ( записи вести у робочому зошиті з хімії)
Магній оксид-
Натрій оксид-
Сульфур (ІУ) оксид-
Ферум(ІІІ) оксид-
2.Визначити масу вищого оксиду фосфору(Р2О5),якщо кількість речовини його дорівнює 1,5 моль?
3. Виписати окремо оксиди:
CaO ,  SO2 ,  ZnO ,  FeO  , CO2,  SnO
1. Основні оксиди ---
2. Кислотні оксиди ---
3. Амфотерні оксиди ---
ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності:
Загадка
Подвійну назву вони мають,
Розчинні у воді бувають,
На шкіру втраплять – смійся , плач,
Відчуєш зразу вплив –ОН.
Не про молочні ріки й береги,
Вели ми мову про  ( луги).    Підказка: з цими речовинами ми зустрічались при вивченні хімічних властивостей води, а саме при взаємодії води з активними металами і оксидами активних металів.
ІУ. Пояснення нового матеріалу.
Основи- це складні речовини, в яких атоми металу сполучені з однією або кількома гідроксильними групами.
Загальна формула основ:
  П          І
Ме(ОН)п , де Ме – позначення металів, п-валентність металу.
Формули основ:
NaOHCa(OH)2  , Al(OH)3,  Mg(OH)2 , Fe(OH)3.
Назви основ складаються шляхом використання  двох слів:
Перше-назва металу, друге-«гідроксид». Щоб скласти  формулу за назвою, спочатку пишуть знак металу,а потім гідроксильну групу і складають формулу за валентністю:
Магній гідроксид – Mg(OH)2
Ферум (ІІІ )гідроксид – Fe(OH)3
Індивідуальне завдання.
-Написати формули речовин:  літій гідроксиду, барій гідроксиду, нікель (ІІ) гідроксиду,
хром(ІІІ) гідроксиду, калій гідроксиду, алюміній гідроксиду.
-Написати назви основ відповідно до формули речовини:
Zn(OH)2 ,   NaOH  ,  Ba(OH)2 ,   Cu(OH)2  ,   Ca(OH)2  ,  KOH             -самоперевірка
Класифікація гідроксидів:
- в залежності від розчинності у воді --
1.Розчинні у воді або луги    (KOH,   Ba(OH)2) ;
2.Нерозчинні у воді або основи  (Cu(OH)2, Fe(OH)2).
Фізичні властивості гідроксидів ---
За нормальних умов усі луги- тверді речовини білого кольору, милкі на дотик, розїдають шкіру, тканини, папір, не мають запаху;
Нерозчинні основи- тверді,кристалічні речовини, різного кольору, не милкі, не мають запаху.
Користуючись таблицею розчинності наведіть формули і назви розчинних і нерозчинних гідроксидів.
-В залежності від від кількості гідроксильних груп у складі молекули основи –
1.Одноосновні (NaOH KOH ) ;
2.Двоосновні  ( Ca(OH)2 ,   Ba(OH)2 ) ;
3.Триосновні   ( Fe(OH)3  ,Al(OH)3 ) ;
Користуючись таблицею розчинності, наведіть  формули і назви одноосновних, двоосновних, триосновних гідроксидів.
Хімічні властивості гідроксидів.
1.Демонстрація досліду – дія індикаторів на основи.
2. Демонстрація досліду –реакції нейтралізації-реакції між основами і кислотами.
3. Демонстрація  реакції  взаємодії  основ з кислотними оксидами ( з вапняною водою).
4. Демонстрація досліду – реакції розкладання нерозчинної основи під час нагрівання.
Самостійна робота.
1.Скласти формули основ, утворених металами :  літієм, магнієм, ферумом(ІІІ), купрумом(ІІ), алюмінієм, цинком, калієм.
2.Визначити ,де більша масова частка купруму: у гідроксиді купруму (І) чи у оксиді купруму (ІІ)?
3.Визначити обєм водню (н.у.),що визначиться, якщо подіяти  водою на 4,6 г натрію ?
2Na +2 H2O  --- 2 NaOH  + H2;
Робота з підручником:
 опрацювати  параграф 27; №1-8 стор.107
https://drive.google.com/open?id=1sE1jPULSKiFiJmZ9qIOxwi1YkSsTIgEa
Завдання надсилати на вайбер вчителя!

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 43 44 »

Дистанційна робота

 
25.02.2021 року 5-11 класи школи будуть працювати дистанційно, в зв'язку з ремонтними роботами електромережі у закладі.
Подробнее

Вступ до школи

 
Розпочато набір учнів до перших класів.
Подробнее

Робота закладу освіти

 
МОН дало роз’яснення щодо навчання учнів з 25 січня
Подробнее

Навчання

 
Новини дистанційного навчання у школі.
Подробнее

Дистанційне навчання

 
Сьогодні, 11.01.2021 року розпочався дистанційний навчальний процес.
Наша школа працює на платформі Classroom, онлайн-уроки за допомогою Zoom та Meet.
Подробнее

Пробне ЗНО

 
В Україні з 5 січня розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Вона триватиме до 19 січня включно.
У цьому році кожен учасник / кожна учасниця зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО, а також додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів ЗНО-2021.
Подробнее

Наказ

 
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради інформує:
У зв'язку із посиленням карантинних обмежень у період з 08.01.2021 до 24.01.2021 забороняється відвідування закладів освіти, незалежно від форми власності, її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.
З 25.12.2020 по 10.01.2021- канікули
З 11.01. по 24.01 - дистанційне навчання!
Подробнее

ЗНО 2021

 
Пам'ятка для майбутніх учасників пробного ЗНО-2021
Подробнее

Канікули зима

 
Маємо для Вас 2 новини...

....карантину у школах Дніпра немає, а канікули розпочнуться з 25 грудня!

Подробнее

9 листопада

 
9 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
В школі кафедрою філологів було проведено заходи присвячені святу. Традиційно учні 9 – 11 класів писали диктант національної єдності імені Петра Яцика, який цього року ювілейний. 
Подробнее