Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара

МЕТОДИЧНИЙ  ПОСІБНИК

з  організації  роботи  з відвідування занять учнями класу (для класних керівників)
 

ПАМ’ЯТКА

класному керівнику про основні аспекти роботи по забезпеченню отримання повної загальної середньої освіти всіма неповнолітніми класу

Планування роботи з питань всеобучу (рекомендується вводити в річний план виховної роботи). Планування необхідно здійснювати на основі аналізу результативності роботи класа з питань всеобучу у минулому році.

 1. Накази на вибулих із складу учнів видаються лише при наявності заяв батьків з вказівкою причини вибуття та передбачуваного місця навчання, а також довідки з передбачуваного місця навчання про те, що дитина буде зарахована в новий навчальний заклад. Після зарахування, школа повинна отримати довідку-підтвердження, в якій указано наказ про зачислення.  У випадку вибуття з міста і області та відсутності довідки-підтвердження, класному керівнику необхідно звернутися в довідкове бюро для підтвердження відсутності неповнолітнього в місті. Необхідно відрізняти вибуття та відрахування учнів. Відрахованими вважаються учні, котрі після вибуття із школи працевлаштовуються або збираються продовжити навчання в вечірній школі або ПТУ.
 2. Запис прізвищ вибулих учнів у книгу руху учнів, внесення змін в алфавітну книгу, класний журнал і списки неповнолітніх по мікрорайону повинен проводитися зразу чи після видання наказу про вибуття. Для зручності роботи з документами рекомендується підшивати довідки, підтверджуючі продовження навчання вибулих учнів у порядку видання наказів. В алфавітній книзі при видачі особової справи обов’язково повинна робитись відповідна відмітка та вноситись запис про № наказу на вибуття, дати і місця подальшого навчання з вказівкою населеного пункту. Аналогічні записи повинні бути своєчасно внесені і в класний журнал.
 3. Класний журнал необхідно вести у відповідності з інструкцією, надрукованій на першій сторінці. Учитель-предметник повинен своєчасно відмічати всіх відсутніх, незалежно від причини (в т.ч. хворих і виконуючих ті чи інші доручення адміністрації школи під час уроків). Класний керівник щоденно на протязі уроків виясняє, а після закінчення уроків уточнює причину відсутності. Після закінчення уроків класний керівник повинен внести інформацію про пропущені уроки у зведену відомість на перших сторінках класного журналу. Кількість пропущених уроків, відмічених учителями-предметниками та класними керівниками на кожному з навчальних днів повинні співпадати.
 4. Документація, пояснююча причину відсутності учня у школі згідно нормативних документів (інструкції по обліку дітей та підлітків шкільного віку), повинна зберігатись в особовій справі на протязі навчального року (медична довідка, пояснювальна записка батьків). Кількість днів, указаних у класному журналі як пропущені учнями з поважної причини, повинна відповідати кількості днів, що підтверджуються довідками. Останні пропуски вважаються пропусками без поважних причин.
 5. Організація роботи з учнями, що схильні до пропусків занять та ухиляються від навчання, забезпечується класними керівниками, координується та контролюється представником адміністрації, який  відповідає за всеобуч. Робота повинна починатися з характеристики класу в цілому (необхідно указати учнів, схильних до пропусків, а також дати їм характеристику). В плані роботи класного керівника повинні бути заплановані заходи, спрямовані на корекцію поведінки учня, заходи, розвиваючі позитивні сторони учня. З такими учнями обов’язково повинен працювати шкільний психолог.
 6. В роботі по забезпеченню всеобучу необхідно використовувати всі виховні сили мікрорайону, батьків, позакласну зайнятість

 

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

про кількість відсутніх учнів по класу

з _____________________ по _______________200__р.

Дата

Всього учнів

Всього відсутніх

%

хвороби

%

З них

поважні причини

%

без поважних причин

%

ОРВІ

%

інші

хвороби

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про учнів, які не приступили до занять

станом на ___________________ 200__р.

№ з/п

ПІБ учня

Клас

Термін невідвідування

Відомості про батьків

Домашня адреса

Заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про учнів, які злісно ухиляються від навчання,

станом на ___________________ 200__р.

№ з/п

ПІБ учня

Клас

Термін невідвідування

Причини невідвідування

Відомості про батьків

Домашня адреса

Заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

За такою ж формою ведеться облік по класах у школах.

         У журналах обліку відвідування й класних журналах повинна бути достовірна й ідентична інформація про загальну кількість пропусків кожного учня. Із відомостями про види пропусків, відповідальність за даний напрямок роботи – ознайомлення  під розпис класного керівника, чергового учителя, заступників директора.

 

ВКАЗІВКИ

до ведення журналу обліку відвідування

 1. Журнал обліку відвідування занять ведеться в кожному загальноосвітньому навчальному закладі міста.
 2. Журнал заповнюється черговим учителем і класними керівниками. Щоденно контролюється черговим адміністратором.
 3. Черговий учитель:
  1.  Несе персональну відповідальність за збереження журналу;
  2.  Заповнює графи 1-6, 9 – в лівому верхньому кутку лівого розвороту ставить дату;
  3.  Щоденно відводить зведений підсумок відсутніх і завіряє своїм підписом за формою.
 4. Класний керівник заповнює графи 7-8 і заповнює підсумки дня по формі: із них: по хворобі, з поважних причин, без поважних причин.
 5. Черговий адміністратор щоденно здійснює контроль за веденням журналу, візує підсумок дня і доповідає директору про відвідування навчального закладу.
 6. Заступник директора з виховної роботи періодично здійснює      контроль за веденням документації з обліку відвідування і прийняттям мір до учнів, що ухиляються від навчання. Здійснює контроль за веденням журналу, про що ставить: дату, підпис.
 7.  

ЗВІТ

чергового вчителя та адміністратора

 1. Відвідування занять

Більше 3-х днів

“Важкі”

 1. Наявність вчителів     у школі

Відсутні (прізвища, причина)

Замінялись чи ні

 1. Надзвичайна подія   (бійки, травми, грубі   порушення    дисципліни)

Клас, винуватий

“Важкі”

 1. Санітарний стан

Грубі порушення режиму

Відмінний стан

 1. Чергування вчителів

Відмінно

Погано

 1. Чергування охорони   і техперсоналу

Добре

Погано

 1. Чергування   чергового класу

добре

Погано

 

АЛГОРИТМ

роботи педколективу по контролю за відвідуванням

 1. Черговий клас відмічає відсутніх і дає інформацію о 9.30 черговому учителю, а учитель – черговому адміністратору.
 2. Класний керівник в журналі відмічає відсутніх після 5 уроку.
 3. Черговий адміністратор здає звіт директору, в якому відмічає число відсутніх.
 4. Класний керівник 1-11 класів в кінці тижня здає інформацію по формі:

№ з/п

П.І учня

Дати

Причини відсутності

Прийняті міри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Виправдувальними документами вважати:
 • медичну довідку;
 • записку від батьків (1-2 дні);
 • більше 3-х днів – акт відвідування сім’ї, листи ВКМСН, ССН (зареєстровані);
 • відпускати учнів з занять з відома учителя-предметника та заступника директора;
 • черговому по школі випускати учнів по записці класного керівника.
 1. В понеділок на оперативній нараді при директорі аналізується робота по організації відвідування в школі з прийняттям відповідних мір (бесіди, накази, рейди на дім, листи в служби, ради профілактики).
 2. 2 рази на  місяць заступник директора проводить співбесіду з класними керівниками по контролю за відвідуванням і подає довідку директору.

 

Шановні батьки!

Сподіваємося, ви розумієте, що якість знань залежить від того, як систематично учень відвідує заняття в школі. Відповідно за Законом України „Про освіту” відповідальність за відвідування уроків дітей несуть батьки.

Пропонуємо вам ознайомитися з системою роботи ДЗОШ № ____ щодо попередження пропусків занять учнями закладу освіти.

 1. Щоденно класний керівник здійснює контроль за відвідуванням занять учнями, відзначає відсутніх у класному журналі, записує прізвище учня (вказує на причину), записує відсутніх у кінці обліку пропуску уроків учнями школи.
 2. Батьки зобов’язані своєчасно інформувати класного керівника про причину відсутності дитини (учня) до початку занять в перший же день його відсутності на уроках.
 3. Виправдувальним документом про відсутність учня на уроках враховуються:
  • медична довідка з печаткою лікаря і установи;
  • записка від батьків (1-2) дня;
 4. Відпускати учнів з уроків по важливим причинам дозволяється класному керівникові, або учителю-предметнику, про це в той же день письмово повинно бути повідомлено заступнику директора з НВР або черговому адміністратору.
 5. Випускати учнів із школи дозволяється тільки по записці (установленого зразка) класного керівника або старшого чергового вчителя по школі.
 6. Класний керівник в кінці тижня здає інформацію про відвідування занять учнями (за установленим зразком):
  • ПІБ учнів пропустивши заняття;
  • кількість пропущених уроків;
  • причини;
  • вжиті міри.
 7. Заступнику директора з НВР постійно здійснювати контроль за веденням документації і за рахунком відвідування та прийняття мір до учнів, які ухиляються від навчання.

Ознайомлені батьки:                                                                                              Підпис:

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ

АЛГОРИТМ

роботи класного керівника з учнями, які допускають пропуски навчальних занять без поважної причини

 1. Щоденний контроль за відвідуванням навчальних занять учнями класу.
 2. З’ясування причини відсутності.
 3. У разі пропусків без поважної причини:

*    обов’язкове повідомлення батькам;

*    відвідування родини на дому (складання акту відвідування)

*    співбесіда класного керівника з учнем та  батьками 

*    робота практичного психолога:

а) діагностика;

б) корекція поведінки;

в) рекомендації учню, батькам та вчителям, які працюють у класі.

*     співбесіда заступника директора з НВР з учнем та батьками 

*     розгляд на засіданні  ради профілактики правопорушень (письмове запрошення)

     4.  Збір пакету документів для ОКМСН.

     5. Направлення подання до органів ОКМСН, ССН, відділ освіти для повернення учня до навчального закладу.

     6.  У разі пропусків без поважної причини більш 10 днів складання акту  щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності.

 

Зразок запрошення батьків

для співбесіди з класним керівником

 
 

Шановні батьки!

Ваш син (донька) ____________________

«__»_________200__р. пропустив(ла) навчальні заняття без поважної причини. 

Запрошую Вас для співбесіди в понеділок з 16:00 до18:00 (кабінет №____).

 

Ознайомлені                          Кл.керівник _______

___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок запрошення батьків

для співбесіди з заступником директора з НВР

 
 

Шановні батьки!

Ваш син (донька) ____________________

з «__»_________200__р. по «__»__________200__р. пропустив(ла) навчальні заняття без поважної причини. 

Запрошую Вас  на індивідуальну співбесіду при заступнику директора з НВР у понеділок о 07:30 у кабінеті  на ІІ поверсі.

Ознайомлені    _______________                                       Кл.керівник _______

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок запрошення батьків

на засідання ради профілактики

   

Шановні батьки!

«___»_________200__р. о 15:00г. у кабінеті заступника директора з ВР на ІІІ поверсі відбудеться засідання ради профілактики. Ваш син (донька) _____________________________

не відвідують навчальні заняття з «___»__________200__р. по «___»_________200___р.   Запрошуємо Вас взяти участь у засіданні ради профілактики та доповісти про місце знаходження Вашої дитини.

Ознайомлені     ______________                     Кл.керівник _______

 
 

АКТ

відвідування родини______________________

учня _______класу КЗО СЗШ № 43

         Ми, комісія у складі класного керівника _________________________, членів батьківського комітету ________________________________________ «___»_________200__р. відвідали родину____________, яка мешкає за адресою:____________________________

________________________ з метою повідомлення батьків про пропуски навчальних занять без поважної причини їх дитини ____________________.

         Комісією встановлено, що мати _____________ під час відвідування знаходилася дома, про пропуски уроків вже була раніше інформована класним керівником. ________________ обіцяє повернення сина (доньки) до навчального закладу.

         Комісія нагадала, що в разі не повернення дитиною до навчання, до батьків будуть прийняті міри адміністративного характеру.

 

«___»___________200__р.  Кл.керівник __________

                                              Члени комісії _________

                                                                    Ознайомлені__________

 

На допомогу класному керівнику.

Надання пояснень про причину відсутності на уроках

Постановою  № 646  Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року затверджено «Інструкцію з обліку дітей і підлітків шкільного віку…», в п.15 якої значиться: Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній навчальний заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють про причину відсутності на уроках. Довідка та пояснення зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

Про необхідність надання цих довідок та письмових пояснень учнями в школу класний керівник неодноразово пояснює як учням, так і батькам. Медичні довідки, як правило, надаються, оскільки є факти звернення до медичних установ. Але письмові пояснення часто затримуються, в тому числі через те, що деякі учні  приховують факти прогулів уроків. Доводиться неодноразово нагадувати про  письмові пояснення учням і батькам, записувати в щоденники і телефонувати, пояснюючи заново всі формальні вимоги щодо надання пояснень. Пропоную дві мої письмові розробки, які дозволяють в значній мірі вирішити вказані проблеми і вже перевірені на практиці  в школі протягом кількох років. Їх можна також віднести до елементів наукової організації праці, які зберігають класному керівнику значну частину часу для більш важливих справ порівняно зі щоденним телефонним нагадуванням батькам про пропуски їхніми дітьми уроків.

На  двох листах формату А4 з різними таблицями по змісту в кожній графі набрано по 2 різних повторних тексти  ( прошу редакцію надрукувати таблиці без розриву по сторінкам повним форматом, щоб вчителі і учні могли їх копіювати на ксероксі, якщо відсутній комп’ютер для переробки). За рахунок полів за допомогою комп’ютера можна збільшити кількість граф в таблиці.

Лист, де є посилання на відповідну постанову, класний керівник розрізає і вклеює одну графу  в щоденники учнів ще на початку навчального року або  при першому письмовому нагадуванні батькам про пропущені учнем уроки. Якщо батьки так і не надають пояснень, можна через тиждень повторно без зайвих слів вклеювати нагадування батькам.

Другий лист учні і батьки використовують за власним бажанням, при необхідності відрізуючи одну записку. Він є також на шкільному ксероксі. Є дві суттєві переваги його використання. Перша – батькам задається відповідна форма пояснення і їм не потрібно думати над її складанням. Не секрет, що серед батьків є багато колишніх учнів з початковим рівнем знань і вмінь, для яких написати пояснення проблема. Друга – такі пояснення охайні і займають мало  місця в особових справах учнів на відміну від тих, що батьки пишуть повністю від руки на будь яких листах і навіть клаптиках паперу. Папка з особовими справами учнів у великих класах наприкінці навчального року з  такими невеликими поясненнями все-таки має менші розміри і закривається.

Постанова  № 646  Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку… п.15. Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній навчальний заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють про причину відсутності на уроках. Довідка та пояснення зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

Постанова  № 646  Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку… п.15. Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній навчальний заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють про причину відсутності на уроках. Довідка та пояснення зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

 

Класному керівнику_______ класу

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

____________________  ________________

Прізвище                                  Ім’я

_____________________________________

_____________________________________

(Дати, уроки)

не був (не була) в школі ________________

_____________________________________

(Причини)

Відповідальна

за дитину особа                                  Підпис

Класному керівнику_______ класу

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

____________________  ________________

Прізвище                                  Ім’я

_____________________________________

_____________________________________

(Дати, уроки)

не був (не була) в школі ________________

_____________________________________

(Причини)

Відповідальна

за дитину особа                                  Підпис

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 44 45 »

Дистанційне 13.04

 
Н А К А З

13  квітня   2021р.                                                                                № 38

Про подовження дистанційного
навчання у 5-11 класах
 
Подробнее

Вільні місця

 
Кількість вільних місць у закладі станом на 12.04.2021 року
 
Подробнее

60 років польоту

 
60 РОКІВ ПЕРШОГО ПОЛЬОТУ ЛЮДИНИ В КОСМОС
12 квітня в Україні святкують День працівників ракетно-космічної галузі та Міжнародний день авіації та космонавтики.
Подробнее

Шевченківські дні

 
Проведення  Шевченківських днів 2021 рік
 
Подробнее

Локдаун

 
Дистанційне навчання 5-11 класи
Подробнее

Година Землі

 
Година Землі, 27 березня
Подробнее

Служба

 
Дніпропетровська міська рада
Департамент соціальної політики
Комунальний заклад соціального захисту
"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Обійми"
Відділення "Служба підтримки сім'ї" інформує
Подробнее

Про проведення комплексної перевірки системи централізованого сповіщення

 
Звернення департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
Подробнее

Карантин 5-Б

 
До уваги!
Призупинення освітнього процесу у 5-Б класі у зв'язку з карантином з 17.03.2021р. по 21.03.2021р.
Подробнее

Вулиці мікрорайону

 
Шановні батьки, зверніть увагу!
Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
поновлено списки мікрорайонів шкіл АНД району.


  
                                                  
Подробнее