Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Тема уроку:   Цікава хімія
1 Ознайомитися зі матеріалом
https://www.youtube.com/watch?v=bf2maxJACuo
https://www.youtube.com/watch?v=5aVvZbOc61E
https://www.youtube.com/watch?v=XP4R8pkWzuw
https://www.youtube.com/watch?v=tPyOWMV5Eq0             
       Контрольна робота  з хімії  № 2  9 клас

1. До складу всіх органічних сполук входять два з наведених елемента…
А. Карбон                              Б. Гідроген
В. Оксиген                            Г. Сірка
2. Ізомери мають однакову …
А. Кристалічну структуру
Б. Молекулярну формулу
В. Структурну формулу
Г. Молекулярну масу
3.Укажіть групу атомів, що становлять гомологічну різницю:
А  CH4                    Б  CH3                           В  CH2                       Г  (CH)2
4. Укажіть формулу гліцеролу:
А  СН3—О—СН3                                                    Б  СН3СООН
В  СН2ОН—СНОН—СН2ОН                                Г  С2Н5ОН
5.Визначте тип хімічних реакцій, що характерні для пентену:
А  заміщення
Б  приєднання
В  відновлення
Г  нейтралізації
6.Гомологи — це:
А  сполуки одного класу, що мають подібну будову й не відрізняються за складом
Б  сполуки одного класу, що мають подібну будову, але відрізняються за складом на одну або кілька груп СН2
В  сполуки одного класу, що мають різну будову та не відрізняються за складом
Г  сполуки різних класів, що мають різну будову, але не відрізняються за складом

7.Укажіть природне джерело вуглеводнів:
А  продукти виверження вулканів      Б  мінеральна вода
В  кам’яне вугілля         Г  нафта
8. Для назви насичених вуглеводнів є характерним суфікс...
А. – ен                         Б. – ин
В. – ан                         Г. – ил
9. До гомологічного ряду алканів відносяться наступні  сполуки:
А. Метан                             Б. Пропен
В. Бутен-1                           Г. Гексанол-2                         Д. Пентан
10. Алкани вступають в реакцію заміщення з ...
А. Галогенами
Б. Сульфатною кислотою
В. Металами
11 По відношенню до метану вірними є два  наступних твердження:
А. Газ                   Б. Без запаху                       В. Розчинний у воді
 Г. Характерна реакція полімеризаці        Д. Характерна реакція приєднання
Е. Характерна реакція дегідратації
12 Для назви ненасичених вуглеводнів є характерним суфікс...
А. – ен                 Б. – ин                            В. – ан                                 Г. – ил
13. Алкени вступають в реакції...
А. Заміщення                                               Б. Окиснення
В. Полімеризації                                         Г. Конденсації
14 Вірні твердження:
А. Жири – це естери гліцеролу та ароматичних кислот
Б. Воски – це естери вищих жирних кислот та вищих одноатомних
спиртів
В. Мила – це солі вищих карбонових кислот

15  Жири це –
А. Складні ефіри гліцеролу та високомолекулярних спиртів
Б. Прості ефіри етиленгліколю та карбонових кислот
В. Залишки  гліцеролу та карбонових кислот
Г. Суміш карбонових кислот
Д. Складні ефіри високомолекулярних спиртів та карбонових кислот
16  Рідкі жири містять переважно...
А. Насичені карбонові кислоти     Б. Ненасичені карбонові кислоти
В. Дикарбонові кислоти                 Г. Гідроксикислоти
17  Тверді жири містять переважно...
А. Насичені карбонові кислоти      Б. Ненасичені карбонові кислоти
В. Дикарбонові кислоти                  Г. Гідроксикислоти
18  В організмах хордових тварин утворюється
А. Глікоген                              Б. Глюкоза                  В. Фруктоза
19  До основних функцій, що виконують вуглеводи, можна віднести наступні дві:
А. Енергетична                                       Б. Запасну
В. Імунна                                                Г. Терморегуляція
20  Сахарозу у великій кількості добувають із наступних двох рослин:
А. Цукрові буряки                                Б. Тростина     
   В. Картопля                                        Г. Редька
21  У великій кількості споживається людиною дисахарид рослинного походження,  який називається…
А. Мальтоза                                         Б. Лактоза
В. Сахароза                                          Г. Трегалоза

22 Вуглеводи, що належать до полісахаридів – це…
А. Мальтоза            Б. Глікоген         В. Крохмаль           Г. Лактоз
23 Основними трьома функціями білків із перелічених є...
А. Джерело ендогенної води                 Б. Пластична
В. Каталітична                                        Г. Терморегуляція організму
24 До складу амінокислот входять основні чотири елементи:
А. Карбон                  Б. Гідроген                           В. Ферум
 Г. Оксиген                Д. Кальцій                            Е. Нітроген
25  При утворенні пептидного ланцюга амінокислоти зв’язані за допомогою двох наступних груп:
А. Сульфгідрильної                        Б. Аміногрупи
В. Карбоксильної                           Г. Гідроксильної
26  Карбонові кислоти містять функціональну групу (написати формулу)
27  Спирти містять функціональну групу   ( написати формулу)
28  Написати структурну  формулу              2-метилбутан                
        3,3- дибромпентан                                     2-хлорпроп-1-ен
29 Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:
Реагенти Продукти реакції
1    CH2CH2 + Cl2 →
2    C2H5Cl + Na →
3    CH2CH2 + HCl →
4    CH2CH2 + H2 →
А   бутан
Б   етан
В   дихлороетан
Г  етин
Д  хлороетан

12-15.05.2020
Тема уроку: « Підготовка до контрольної роботи»

1 Повторити параграфи 22-39
2 Ознайомитися зі матеріалом https://www.youtube.com/watch?v=N1DzbCFCXWE ,
https://www.youtube.com/watch?v=blbfDEl7_wY
3 Тест не заплановано

04-08.05.2020
Тема уроку « Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення хімії в житті суспільства»
1 Прочитати параграф 39,40
2 Ознайомитися зі матеріалом
https://www.youtube.com/watch?v=WYV3Jbtj3eU
https://drive.google.com/file/d/1pN8V8NRIDCMbMG0fZQBXr5Nv-KDT2BUH/view
http://www.myshared.ru/slide/1243650
3 Виконати тест    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkk13S6o6iYFsp8EVqPN9IsoU5kYrVsdlXLKuf_3hA74B8KQ/viewform?usp=sf_link
 

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 41 42 »

Нагородження

 
Ти успішний!
Найкращі учні Дніпра отримали відзнаки від міста!
Серед них є і учні нашої школи!

 
Подробнее

Перше вересня

 
Ось і розпочався новий навчальний рік у нашій рідній 43 школі. Цьогорічне свято "Першого дзвоника" проходило у незвичному форматі як для дітей, так і для учителів.
Запрошуємо переглянути, як це відбувалось у різних класах школи.

Подробнее

привітання

 

Офіційне привітання Бориса Філатова з початком навчального року

Подробнее

Безпека

 
Подробнее

Безпечна школа

 
Подробнее

Вітання

 
МИ готові! 
 
Ми готові до 1 вересня. Ми готові до нового навчального року! Ми готові відчинити двері шкіл Дніпра! Ми готові навчати учнів у стінах рідних шкіл!
 
Привітання від директорів шкіл Дніпра: 
Подробнее

Безпечна школа

 
Шановні батьки!
 
У Дніпрі розпочато формування єдиного освітнього простору, корисного як для дітей та батьків, так і для вчителів. Один з елементів є «Безпечна школа» та пластиковий @Учнівський.
Подробнее

Збори

 
Шановні батьки учнів нашої школи!
Зустріч з класними керівниками відбудеться:
1 класи - 27.08.2020 о 17:00 на території школи (спортивний майданчик);
2-4 класи - 28.08.2020 о 9:00 на спортивному майданчику;
5-6 класи - 28.08.2020 о 9:00 у внутрішньому дворі школи;
7-9 класи - 28.08.2020 о 10:00 на спортивному майданчику;
10-11 класи - 28.08.2020 о 10:00 у внутрішньому дворі школи.
Подробнее

Поради батькам

 
Перший клас. А чи знають батьки як підготувати дитину?
Поради батькам майбутніх першокласників!
Подробнее

Безпека життєдіяльності під час літніх канікул

 
Подробнее