Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
                Тема уроку:   Цікава хімія
1 Ознайомитися зі матеріалом
https://www.youtube.com/watch?v=bf2maxJACuo
https://www.youtube.com/watch?v=5aVvZbOc61E
https://www.youtube.com/watch?v=XP4R8pkWzuw
https://www.youtube.com/watch?v=tPyOWMV5Eq0  
  Контрольна робота  з хімії  № 2  9 клас

1. До складу всіх органічних сполук входять два з наведених елемента…
А. Карбон                              Б. Гідроген
В. Оксиген                            Г. Сірка
2. Ізомери мають однакову …
А. Кристалічну структуру
Б. Молекулярну формулу
В. Структурну формулу
Г. Молекулярну масу
3.Укажіть групу атомів, що становлять гомологічну різницю:
А  CH4                    Б  CH3                           В  CH2                       Г  (CH)2
4. Укажіть формулу гліцеролу:
А  СН3—О—СН3                                                    Б  СН3СООН
В  СН2ОН—СНОН—СН2ОН                                Г  С2Н5ОН
5.Визначте тип хімічних реакцій, що характерні для пентену:
А  заміщення
Б  приєднання
В  відновлення
Г  нейтралізації
6.Гомологи — це:
А  сполуки одного класу, що мають подібну будову й не відрізняються за складом
Б  сполуки одного класу, що мають подібну будову, але відрізняються за складом на одну або кілька груп СН2
В  сполуки одного класу, що мають різну будову та не відрізняються за складом
Г  сполуки різних класів, що мають різну будову, але не відрізняються за складом

7.Укажіть природне джерело вуглеводнів:
А  продукти виверження вулканів      Б  мінеральна вода
В  кам’яне вугілля         Г  нафта
8. Для назви насичених вуглеводнів є характерним суфікс...
А. – ен                         Б. – ин
В. – ан                         Г. – ил
9. До гомологічного ряду алканів відносяться наступні  сполуки:
А. Метан                             Б. Пропен
В. Бутен-1                           Г. Гексанол-2                         Д. Пентан
10. Алкани вступають в реакцію заміщення з ...
А. Галогенами
Б. Сульфатною кислотою
В. Металами
11 По відношенню до метану вірними є два  наступних твердження:
А. Газ                   Б. Без запаху                       В. Розчинний у воді
 Г. Характерна реакція полімеризаці        Д. Характерна реакція приєднання
Е. Характерна реакція дегідратації
12 Для назви ненасичених вуглеводнів є характерним суфікс...
А. – ен                 Б. – ин                            В. – ан                                 Г. – ил
13. Алкени вступають в реакції...
А. Заміщення                                               Б. Окиснення
В. Полімеризації                                         Г. Конденсації
14 Вірні твердження:
А. Жири – це естери гліцеролу та ароматичних кислот
Б. Воски – це естери вищих жирних кислот та вищих одноатомних
спиртів
В. Мила – це солі вищих карбонових кислот

15  Жири це –
А. Складні ефіри гліцеролу та високомолекулярних спиртів
Б. Прості ефіри етиленгліколю та карбонових кислот
В. Залишки  гліцеролу та карбонових кислот
Г. Суміш карбонових кислот
Д. Складні ефіри високомолекулярних спиртів та карбонових кислот
16  Рідкі жири містять переважно...
А. Насичені карбонові кислоти     Б. Ненасичені карбонові кислоти
В. Дикарбонові кислоти                 Г. Гідроксикислоти
17  Тверді жири містять переважно...
А. Насичені карбонові кислоти      Б. Ненасичені карбонові кислоти
В. Дикарбонові кислоти                  Г. Гідроксикислоти
18  В організмах хордових тварин утворюється
А. Глікоген                              Б. Глюкоза                  В. Фруктоза
19  До основних функцій, що виконують вуглеводи, можна віднести наступні дві:
А. Енергетична                                       Б. Запасну
В. Імунна                                                Г. Терморегуляція
20  Сахарозу у великій кількості добувають із наступних двох рослин:
А. Цукрові буряки                                Б. Тростина     
   В. Картопля                                        Г. Редька
21  У великій кількості споживається людиною дисахарид рослинного походження,  який називається…
А. Мальтоза                                         Б. Лактоза
В. Сахароза                                          Г. Трегалоза

22 Вуглеводи, що належать до полісахаридів – це…
А. Мальтоза            Б. Глікоген         В. Крохмаль           Г. Лактоз
23 Основними трьома функціями білків із перелічених є...
А. Джерело ендогенної води                 Б. Пластична
В. Каталітична                                        Г. Терморегуляція організму
24 До складу амінокислот входять основні чотири елементи:
А. Карбон                  Б. Гідроген                           В. Ферум
 Г. Оксиген                Д. Кальцій                            Е. Нітроген
25  При утворенні пептидного ланцюга амінокислоти зв’язані за допомогою двох наступних груп:
А. Сульфгідрильної                        Б. Аміногрупи
В. Карбоксильної                           Г. Гідроксильної
26  Карбонові кислоти містять функціональну групу (написати формулу)
27  Спирти містять функціональну групу   ( написати формулу)
28  Написати структурну  формулу              2-метилбутан                
        3,3- дибромпентан                                     2-хлорпроп-1-ен
29 Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:
Реагенти Продукти реакції
1    CH2CH2 + Cl2 →
2    C2H5Cl + Na →
3    CH2CH2 + HCl →
4    CH2CH2 + H2 →
А   бутан
Б   етан
В   дихлороетан
Г  етин
Д  хлороетан

12-15.05.2020
Тема уроку: « Підготовка до контрольної роботи»

1 Повторити параграфи 22-39
2 Ознайомитися зі матеріалом https://www.youtube.com/watch?v=N1DzbCFCXWE ,
https://www.youtube.com/watch?v=blbfDEl7_wY
3 Тест не заплановано

04-08.05.2020
Тема уроку « Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення хімії в житті суспільства»
1 Прочитати параграф 39,40
2 Ознайомитися зі матеріалом
https://www.youtube.com/watch?v=WYV3Jbtj3eU
https://drive.google.com/file/d/1pN8V8NRIDCMbMG0fZQBXr5Nv-KDT2BUH/view
http://www.myshared.ru/slide/1243650
3 Виконати тест    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkk13S6o6iYFsp8EVqPN9IsoU5kYrVsdlXLKuf_3hA74B8KQ/viewform?usp=sf_link
 

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 44 45 »

Дистанційне 13.04

 
Н А К А З

13  квітня   2021р.                                                                                № 38

Про подовження дистанційного
навчання у 5-11 класах
 
Подробнее

Вільні місця

 
Кількість вільних місць у закладі станом на 12.04.2021 року
 
Подробнее

60 років польоту

 
60 РОКІВ ПЕРШОГО ПОЛЬОТУ ЛЮДИНИ В КОСМОС
12 квітня в Україні святкують День працівників ракетно-космічної галузі та Міжнародний день авіації та космонавтики.
Подробнее

Шевченківські дні

 
Проведення  Шевченківських днів 2021 рік
 
Подробнее

Локдаун

 
Дистанційне навчання 5-11 класи
Подробнее

Година Землі

 
Година Землі, 27 березня
Подробнее

Служба

 
Дніпропетровська міська рада
Департамент соціальної політики
Комунальний заклад соціального захисту
"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Обійми"
Відділення "Служба підтримки сім'ї" інформує
Подробнее

Про проведення комплексної перевірки системи централізованого сповіщення

 
Звернення департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
Подробнее

Карантин 5-Б

 
До уваги!
Призупинення освітнього процесу у 5-Б класі у зв'язку з карантином з 17.03.2021р. по 21.03.2021р.
Подробнее

Вулиці мікрорайону

 
Шановні батьки, зверніть увагу!
Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
поновлено списки мікрорайонів шкіл АНД району.


  
                                                  
Подробнее