Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Завдання з хімії
13.04. – 17.04.2020 року.
Тема: Солі. Фізичні властивості. Поширеність і застосування.
І. Повторення.
 -  Фізичні властивості солей обумовлюють йонні кристалічні гратки, які мають більшість солей (див. параграф №17 с.64). Солі-тверді, мають різну розчинність у воді(користуємося таблицею розчинності), мають високі температури плавлення, часто не мають запаху.
  - Вчимося складати формули солей -  https://www.youtube.com/watch?v=Xmd54UkhSB8
  - поширення солей у природі ,використання солей. Передивитись відео  -
https://www.youtube.com/watch?v=csyu_YZGv6M ;
   -  Повторити параграф № 31.
ІІ.Завдання для самоконтролю:
1.Скласти формули солей -  натрій хлориду, кальцій карбонату, барій сульфату, купрум(ІІ) хлориду, ферум(ІІІ) нітрату, арґентум нітрату, натрій карбонату, кальцій ортофосфату.
2. Дати назви солям   -  BaSO4, CaCO3, AgCl, Ca3(PO4)2, CuSO4, Fe3(PO4)2;
3. Написати рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:   Ba---BaO---Ba(OH)2---BaCL2 ;
4.Визначте масові частки хім. елементів  у сульфатній кислоті.
5. Який об’єм водню(н.у.) виділиться під час взаємодії алюмінію з розчином сульфатної кислоти масою 19,6 грам?
            2 Al  + 3 H2SO4  ----  Al2(SO4)3   + 3  H2 ;    
   Відомо  H2SO4  -  підкреслюємо однією рисочкою, невідомо об’єм водню – підкреслюємо двома рисочками;   визначаємо молі необхідних для пропорції речовин-це коефіцієнти, складаємо пропорцію з молей кислоти і водню. Ми такі задачі вирішували.
Жду ваших відповідей.
13.04.-17.04.2020 року.
 Тема: Солі.Склад і назви солей, їх фізичні властивості.
 І. Повторення вивченого:
  а.повторимо користування  рядом активності металів, складання рівнянь, що відображають хімічні властивості кислот; 
   https://drive.google.com/file/d/15oXPBXg8CIg2mJAQ2Kwe9necn7YXDLPy/view?usp=sharing;
   Головне конспектуємо в робочий зошит з хімії, виконуємо в зошитах завдання, які дають.
  б.повторимо складання формул солей, назви до них;
  https://drive.google.com/file/d/18QCeFTLhLUa2ZsYgH5fE2LvEal9oi6vx/view?usp=sharing;
ІІ. Домашнє завдання по нашому підручнику: повторити параграф № 29; 31;
   Вирішить задачу (повторіть параграф  26 - розрахунки за рівняннями хімічних реакцій):
   Обчисліть об’єм водню , що виділився при взаємодії 7,8 гр. цинку з хлридною кислотою
                      Zn  + 2 HCl  ---  ZnCl2  +  H2 ;
    Готуємось до самостійної роботи.

 
Хімія   06.04.-10.04.2020 року.
Тема: Солі. Склад та  назви солей. Фізичні властивості солей.
І.Опрацювати параграф 31 ; Законспектувати у робочий зошит з хімії головні визначення, правила, наведені хімічні реакції.   Зошити буду перевіряти, як завжди, так і роботу на карантині.
 Подивитись  відео для поширення та уточнення знань  https://www.youtube.com/watch?v=Lob2B9J2_oQ ;
https://www.youtube.com/watch?v=tAmWONTskLA ;
2. Виконати завдання для самоконтролю № 1,2,3 на сторінці 119.
3. Перевірте попереднє завдання, якщо у вас  є помилка, то треба виправити:
А.    Zn---ZnO---Zn(NO3)2---Zn(OH)2--- Na2ZnO2;
2Zn + O2  --  2ZnO;
ZnO + 2HNO3 – Zn(NO3)2  +  H2O; https://www.youtube.com/watch?v=tAmWONTskLA
Zn(NO3)2  + 2NaOH  ---Zn(OH)2  + 2NaNO3;
Zn(OH)2  +  2NaOH  ---Na2ZnO2  +  2H2O;
Б.    Al --- Al2O3 --- AlCl3 --- Al(OH)3 --- Na3[Al (OH)6]
 4 Al  +  O2  ---2 Al2O3
Al2O3 + 6HCl  ---  2AlCl3  +  3 H2O
 AlCl3  +  3NaOH ---  AL(OH)3  +  3NaCl
Al(OH)3  +  3NaOH  ---  Na3[Al(OH)6]     - взаємодія з лугами в розчинах.

Завдання з хімії на період карантину з 06.04.- 10.04.2020 року.
Тема: Амфотерні гідроксиди й оксиди.
Розповідь вчителя
Світ, що нас оточує, наповнений хімією. І чим більше ви занурюєтесь у цей дивовижний світ, тим дивовижніші факти ви пізнаєте. Хімія служила і служить людині, тісно повязана з іншими науками, знаходить порядок у хаосі, що нас оточує. Ви повинні засвоїти не тільки основи знань хімії, а й уміти застосувати набуті знання на практиці.
1.Переглянути відео   https://www.youtube.com/watch?v=pwyg9nqoJfw
2. Опрацювати параграф №30; № 1-3 с.116. Висновки законспектувати а робочих зошитах з хімії.
3. В робочих зошитах здійснити перетворення:
Al  ---  Al2O3  ---AlCl3   ---  Al(OH)3  ---  Na3[Al(OH)6] ;
Zn  ---  ZnO  ---  ZnCl2  ---  Zn(OH)2  ---  Na2ZnO2 ;
 Відповіді відправляти на мою пошту.
Завдання з хімії на період карантину з 30.03. – 03.04.2020 року.
Тема:  Основи.
І. Повторення вивченого.
1.Запишіть назву речовини: ( записи вести у робочому зошиті з хімії)
Магній оксид-
Натрій оксид-
Сульфур (ІУ) оксид-
Ферум(ІІІ) оксид-
2.Визначити масу вищого оксиду фосфору(Р2О5),якщо кількість речовини його дорівнює 1,5 моль?
3. Виписати окремо оксиди:
CaO ,  SO2 ,  ZnO ,  FeO  , CO2,  SnO
1. Основні оксиди ---
2. Кислотні оксиди ---
3. Амфотерні оксиди ---
ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності:
Загадка
Подвійну назву вони мають,
Розчинні у воді бувають,
На шкіру втраплять – смійся , плач,
Відчуєш зразу вплив –ОН.
Не про молочні ріки й береги,
Вели ми мову про  ( луги).    Підказка: з цими речовинами ми зустрічались при вивченні хімічних властивостей води, а саме при взаємодії води з активними металами і оксидами активних металів.
ІУ. Пояснення нового матеріалу.
Основи- це складні речовини, в яких атоми металу сполучені з однією або кількома гідроксильними групами.
Загальна формула основ:
  П          І
Ме(ОН)п , де Ме – позначення металів, п-валентність металу.
Формули основ:
NaOHCa(OH)2  , Al(OH)3,  Mg(OH)2 , Fe(OH)3.
Назви основ складаються шляхом використання  двох слів:
Перше-назва металу, друге-«гідроксид». Щоб скласти  формулу за назвою, спочатку пишуть знак металу,а потім гідроксильну групу і складають формулу за валентністю:
Магній гідроксид – Mg(OH)2
Ферум (ІІІ )гідроксид – Fe(OH)3
Індивідуальне завдання.
-Написати формули речовин:  літій гідроксиду, барій гідроксиду, нікель (ІІ) гідроксиду,
хром(ІІІ) гідроксиду, калій гідроксиду, алюміній гідроксиду.
-Написати назви основ відповідно до формули речовини:
Zn(OH)2 ,   NaOH  ,  Ba(OH)2 ,   Cu(OH)2  ,   Ca(OH)2  ,  KOH             -самоперевірка
Класифікація гідроксидів:
- в залежності від розчинності у воді --
1.Розчинні у воді або луги    (KOH,   Ba(OH)2) ;
2.Нерозчинні у воді або основи  (Cu(OH)2, Fe(OH)2).
Фізичні властивості гідроксидів ---
За нормальних умов усі луги- тверді речовини білого кольору, милкі на дотик, розїдають шкіру, тканини, папір, не мають запаху;
Нерозчинні основи- тверді,кристалічні речовини, різного кольору, не милкі, не мають запаху.
Користуючись таблицею розчинності наведіть формули і назви розчинних і нерозчинних гідроксидів.
-В залежності від від кількості гідроксильних груп у складі молекули основи –
1.Одноосновні (NaOH KOH ) ;
2.Двоосновні  ( Ca(OH)2 ,   Ba(OH)2 ) ;
3.Триосновні   ( Fe(OH)3  ,Al(OH)3 ) ;
Користуючись таблицею розчинності, наведіть  формули і назви одноосновних, двоосновних, триосновних гідроксидів.
Хімічні властивості гідроксидів.
1.Демонстрація досліду – дія індикаторів на основи.
2. Демонстрація досліду –реакції нейтралізації-реакції між основами і кислотами.
3. Демонстрація  реакції  взаємодії  основ з кислотними оксидами ( з вапняною водою).
4. Демонстрація досліду – реакції розкладання нерозчинної основи під час нагрівання.
Самостійна робота.
1.Скласти формули основ, утворених металами :  літієм, магнієм, ферумом(ІІІ), купрумом(ІІ), алюмінієм, цинком, калієм.
2.Визначити ,де більша масова частка купруму: у гідроксиді купруму (І) чи у оксиді купруму (ІІ)?
3.Визначити обєм водню (н.у.),що визначиться, якщо подіяти  водою на 4,6 г натрію ?
2Na +2 H2O  --- 2 NaOH  + H2;
Робота з підручником:

 опрацювати  параграф 27; №1-8 стор.107
https://drive.google.com/open?id=1sE1jPULSKiFiJmZ9qIOxwi1YkSsTIgEa
Завдання надсилати на вайбер вчителя!
Завдання учням з хімії
16.03-20.03.р.

1.Оформити груповий проект-презентацію на тему «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров я людини»
2.Опрацювати вищезазначену інформацію та підготувати запитання за цією темою для обговорення їх на уроці.
3.Для виконання вищезазначених завдань рекомендую використовувати підручник,додаткову літературу,Інтернет.
Тема: Кислоти.
Навчально-освітня мета: узагальнити і розширити уявлення про хімічні властивості кислот, дією кислот на індикатори, взаємодію з металами,основами,солями слабких кислот; навчити на практиці використовувати ряд активності металів та складати рівняння хімічних реакцій,знати суть реакцій заміщення , обміну та нейтралізації.
Дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з кислотами,уважно ставитися до свого здоров я.
Презентація нового матеріалу.
1.Правила поводження при роботі з кислотами!
(У разі потрапляння кислоти на шкіру треба негайно змити її холодною проточною водою до зникнення печії; потім промити 2-відсотковим розчином питної соди та звернутися до медпункту).
2.Розповідь вчителя .
   - Кислоти діють на індикатори. Демонстрація дослідів дії розчинів кислот на індикатори (відеоролик). Висновок записати в зошит.
    -Кислоти взаємодіють із металами. Демонстрація дослідів взаємодії  хлоридної кислоти з цинком, магнієм, міддю –реакцій заміщення. Реакції записати в зошит.
    Демонстрація ряду активності металів (підручник- сторінка 111),знайомство з одним з основоположників фізичної хімії, який відкрив витискувальний  ряд металів-Бекетовим М.М.    Демонстрація відео, яке показує метали, розташовані в порядку зменшення їх активності. Метали, що стоять  ліворуч від водню, здатні витісняти його з кислоти, а ті,які стоять праворуч від водню – ні.   Висновок записати в зошит.
    -Кислоти взаємодіють з основними оксидами. Демонстрація досліду взаємодії  хлоридної кислоти з купрум(ІІ) оксид – реакції обміну.
Практичне використання ряду активності металів при складанні хімічних реакцій під час виконання вправи №3 сторінка113. Виконати в зошиті.
     -Кислоти взаємодіють з основами , утворюючи сіль і воду,тобто вступають у реакції нейтралізації:
                                    NaOH  +  HCL  =  NaCL  +H2O;                  Записати в зошит.
3.Рішення задач з використанням ряду активності металів:
    Скласти хімічні рівняння можливих хімічних  реакцій хлоридної кислоти з Цинком,Ферумом, Магнієм,Меркурієм, Платиною.
4. Вкажіть ряд кислот,у якому наведено  тільки оксигеновмісні кислоти, запишіть відповідь формулами кислот:
а.сульфатна,нітратна,ортофосфатна;
б.хлоридна,сульфідна,силікатна;
в.нітратна,хлорид на,карбонатна.
5. Укажіть речовини, які взаємодіють з хлоридною кислотою, запишіть відповідне  рівняння реакції:
а. SO2
б. MgO
в. NO
г. BaO
6.Закінчити хімічні рівняння реакцій:
а. калій оксид + сульфатна кислота----
б. ферум(ІІ) гідроксид + хлоридна кислота----
в. натрій гідроксид + хлоридна кислота----
фото своїх робіт, прохання, відправляти на пошту kashtanova.o.viktorivna@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1A0OvaVfAp8XSXDyN-5I1eAtOaZFw8FJg
https://drive.google.com/open?id=1vlC_Wspc6XWJ60qh1F9ZfJFoJ5pOe585
https://drive.google.com/open?id=1UaFIH7l8TPex3pnye9F8xwE6RofT8Qug
https://drive.google.com/open?id=1Ze6wFAonkUsOoSlG65AJ3Oz8MWXP-Aja
https://drive.google.com/open?id=1v6L4YgAutTvbfrSRATFMxOBRdMkzHjfr
https://drive.google.com/open?id=1v6L4YgAutTvbfrSRATFMxOBRdMkzHjfr
https://drive.google.com/open?id=1v6L4YgAutTvbfrSRATFMxOBRdMkzHjfr

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 40 41 »

Безпека життєдіяльності під час літніх канікул

 
Подробнее

Вступ 2020

 
До уваги випускників!
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання.

Подробнее

Табір

 
Подробнее

,День Конституції

 
Подробнее

Збори

 
Загальні збори колективу 23.07.2020р. Щорічний звіт керівника закладу освіти.
 
Загальні збори колективу (онлайн конференції у додатку ZOOM) відбудуться 23.07.2020р. о 12.00.
 
Подробнее

ГумДеп

 
Доброго дня!
Просимо перейти за посиланням та підписатись на телеграм канал департаменту гуманітарної політики:


https://t.me/joinchat/AAAAAFKIjwyHjZQq9wzm1w

 
Подробнее

Пробне ЗНО

 
Шановні випускники, ознайомтеся будь-ласка, з пам'яткою учасника пробного ЗНО.
Подробнее

Привітання

 
Привітання начальника управління освіти Оксани Салогуб з завершенням навчального року.
Подробнее

Останній дзвоник

 
29.05.2020 року  у нашій школі відбулося свято "Останнього дзвоника".

Пропонуємо вам приєднатися до нас, та переглянути, як це відбувалося :)
 
Подробнее

Останній дзвінок

 
Дистанційне привітання з останнім дзвоником від директорів шкіл м. Дніпра
Подробнее