Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Завдання з хімії
13.04. – 17.04.2020 року.
Тема: Солі. Фізичні властивості. Поширеність і застосування.
І. Повторення.
 -  Фізичні властивості солей обумовлюють йонні кристалічні гратки, які мають більшість солей (див. параграф №17 с.64). Солі-тверді, мають різну розчинність у воді(користуємося таблицею розчинності), мають високі температури плавлення, часто не мають запаху.
  - Вчимося складати формули солей -  https://www.youtube.com/watch?v=Xmd54UkhSB8
  - поширення солей у природі ,використання солей. Передивитись відео  -
https://www.youtube.com/watch?v=csyu_YZGv6M ;
   -  Повторити параграф № 31.
ІІ.Завдання для самоконтролю:
1.Скласти формули солей -  натрій хлориду, кальцій карбонату, барій сульфату, купрум(ІІ) хлориду, ферум(ІІІ) нітрату, арґентум нітрату, натрій карбонату, кальцій ортофосфату.
2. Дати назви солям   -  BaSO4, CaCO3, AgCl, Ca3(PO4)2, CuSO4, Fe3(PO4)2;
3. Написати рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:   Ba---BaO---Ba(OH)2---BaCL2 ;
4.Визначте масові частки хім. елементів  у сульфатній кислоті.
5. Який об’єм водню(н.у.) виділиться під час взаємодії алюмінію з розчином сульфатної кислоти масою 19,6 грам?
            2 Al  + 3 H2SO4  ----  Al2(SO4)3   + 3  H2 ;    
   Відомо  H2SO4  -  підкреслюємо однією рисочкою, невідомо об’єм водню – підкреслюємо двома рисочками;   визначаємо молі необхідних для пропорції речовин-це коефіцієнти, складаємо пропорцію з молей кислоти і водню. Ми такі задачі вирішували.
Жду ваших відповідей.
13.04.-17.04.2020 року.
 Тема: Солі.Склад і назви солей, їх фізичні властивості.
 І. Повторення вивченого:
  а.повторимо користування  рядом активності металів, складання рівнянь, що відображають хімічні властивості кислот; 
   https://drive.google.com/file/d/15oXPBXg8CIg2mJAQ2Kwe9necn7YXDLPy/view?usp=sharing;
   Головне конспектуємо в робочий зошит з хімії, виконуємо в зошитах завдання, які дають.
  б.повторимо складання формул солей, назви до них;
  https://drive.google.com/file/d/18QCeFTLhLUa2ZsYgH5fE2LvEal9oi6vx/view?usp=sharing;
ІІ. Домашнє завдання по нашому підручнику: повторити параграф № 29; 31;
   Вирішить задачу (повторіть параграф  26 - розрахунки за рівняннями хімічних реакцій):
   Обчисліть об’єм водню , що виділився при взаємодії 7,8 гр. цинку з хлридною кислотою
                      Zn  + 2 HCl  ---  ZnCl2  +  H2 ;
    Готуємось до самостійної роботи.

 
Хімія   06.04.-10.04.2020 року.
Тема: Солі. Склад та  назви солей. Фізичні властивості солей.
І.Опрацювати параграф 31 ; Законспектувати у робочий зошит з хімії головні визначення, правила, наведені хімічні реакції.   Зошити буду перевіряти, як завжди, так і роботу на карантині.
 Подивитись  відео для поширення та уточнення знань  https://www.youtube.com/watch?v=Lob2B9J2_oQ ;
https://www.youtube.com/watch?v=tAmWONTskLA ;
2. Виконати завдання для самоконтролю № 1,2,3 на сторінці 119.
3. Перевірте попереднє завдання, якщо у вас  є помилка, то треба виправити:
А.    Zn---ZnO---Zn(NO3)2---Zn(OH)2--- Na2ZnO2;
2Zn + O2  --  2ZnO;
ZnO + 2HNO3 – Zn(NO3)2  +  H2O; https://www.youtube.com/watch?v=tAmWONTskLA
Zn(NO3)2  + 2NaOH  ---Zn(OH)2  + 2NaNO3;
Zn(OH)2  +  2NaOH  ---Na2ZnO2  +  2H2O;
Б.    Al --- Al2O3 --- AlCl3 --- Al(OH)3 --- Na3[Al (OH)6]
 4 Al  +  O2  ---2 Al2O3
Al2O3 + 6HCl  ---  2AlCl3  +  3 H2O
 AlCl3  +  3NaOH ---  AL(OH)3  +  3NaCl
Al(OH)3  +  3NaOH  ---  Na3[Al(OH)6]     - взаємодія з лугами в розчинах.

Завдання з хімії на період карантину з 06.04.- 10.04.2020 року.
Тема: Амфотерні гідроксиди й оксиди.
Розповідь вчителя
Світ, що нас оточує, наповнений хімією. І чим більше ви занурюєтесь у цей дивовижний світ, тим дивовижніші факти ви пізнаєте. Хімія служила і служить людині, тісно повязана з іншими науками, знаходить порядок у хаосі, що нас оточує. Ви повинні засвоїти не тільки основи знань хімії, а й уміти застосувати набуті знання на практиці.
1.Переглянути відео   https://www.youtube.com/watch?v=pwyg9nqoJfw
2. Опрацювати параграф №30; № 1-3 с.116. Висновки законспектувати а робочих зошитах з хімії.
3. В робочих зошитах здійснити перетворення:
Al  ---  Al2O3  ---AlCl3   ---  Al(OH)3  ---  Na3[Al(OH)6] ;
Zn  ---  ZnO  ---  ZnCl2  ---  Zn(OH)2  ---  Na2ZnO2 ;
 Відповіді відправляти на мою пошту.
Завдання з хімії на період карантину з 30.03. – 03.04.2020 року.
Тема:  Основи.
І. Повторення вивченого.
1.Запишіть назву речовини: ( записи вести у робочому зошиті з хімії)
Магній оксид-
Натрій оксид-
Сульфур (ІУ) оксид-
Ферум(ІІІ) оксид-
2.Визначити масу вищого оксиду фосфору(Р2О5),якщо кількість речовини його дорівнює 1,5 моль?
3. Виписати окремо оксиди:
CaO ,  SO2 ,  ZnO ,  FeO  , CO2,  SnO
1. Основні оксиди ---
2. Кислотні оксиди ---
3. Амфотерні оксиди ---
ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності:
Загадка
Подвійну назву вони мають,
Розчинні у воді бувають,
На шкіру втраплять – смійся , плач,
Відчуєш зразу вплив –ОН.
Не про молочні ріки й береги,
Вели ми мову про  ( луги).    Підказка: з цими речовинами ми зустрічались при вивченні хімічних властивостей води, а саме при взаємодії води з активними металами і оксидами активних металів.
ІУ. Пояснення нового матеріалу.
Основи- це складні речовини, в яких атоми металу сполучені з однією або кількома гідроксильними групами.
Загальна формула основ:
  П          І
Ме(ОН)п , де Ме – позначення металів, п-валентність металу.
Формули основ:
NaOHCa(OH)2  , Al(OH)3,  Mg(OH)2 , Fe(OH)3.
Назви основ складаються шляхом використання  двох слів:
Перше-назва металу, друге-«гідроксид». Щоб скласти  формулу за назвою, спочатку пишуть знак металу,а потім гідроксильну групу і складають формулу за валентністю:
Магній гідроксид – Mg(OH)2
Ферум (ІІІ )гідроксид – Fe(OH)3
Індивідуальне завдання.
-Написати формули речовин:  літій гідроксиду, барій гідроксиду, нікель (ІІ) гідроксиду,
хром(ІІІ) гідроксиду, калій гідроксиду, алюміній гідроксиду.
-Написати назви основ відповідно до формули речовини:
Zn(OH)2 ,   NaOH  ,  Ba(OH)2 ,   Cu(OH)2  ,   Ca(OH)2  ,  KOH             -самоперевірка
Класифікація гідроксидів:
- в залежності від розчинності у воді --
1.Розчинні у воді або луги    (KOH,   Ba(OH)2) ;
2.Нерозчинні у воді або основи  (Cu(OH)2, Fe(OH)2).
Фізичні властивості гідроксидів ---
За нормальних умов усі луги- тверді речовини білого кольору, милкі на дотик, розїдають шкіру, тканини, папір, не мають запаху;
Нерозчинні основи- тверді,кристалічні речовини, різного кольору, не милкі, не мають запаху.
Користуючись таблицею розчинності наведіть формули і назви розчинних і нерозчинних гідроксидів.
-В залежності від від кількості гідроксильних груп у складі молекули основи –
1.Одноосновні (NaOH KOH ) ;
2.Двоосновні  ( Ca(OH)2 ,   Ba(OH)2 ) ;
3.Триосновні   ( Fe(OH)3  ,Al(OH)3 ) ;
Користуючись таблицею розчинності, наведіть  формули і назви одноосновних, двоосновних, триосновних гідроксидів.
Хімічні властивості гідроксидів.
1.Демонстрація досліду – дія індикаторів на основи.
2. Демонстрація досліду –реакції нейтралізації-реакції між основами і кислотами.
3. Демонстрація  реакції  взаємодії  основ з кислотними оксидами ( з вапняною водою).
4. Демонстрація досліду – реакції розкладання нерозчинної основи під час нагрівання.
Самостійна робота.
1.Скласти формули основ, утворених металами :  літієм, магнієм, ферумом(ІІІ), купрумом(ІІ), алюмінієм, цинком, калієм.
2.Визначити ,де більша масова частка купруму: у гідроксиді купруму (І) чи у оксиді купруму (ІІ)?
3.Визначити обєм водню (н.у.),що визначиться, якщо подіяти  водою на 4,6 г натрію ?
2Na +2 H2O  --- 2 NaOH  + H2;
Робота з підручником:

 опрацювати  параграф 27; №1-8 стор.107
https://drive.google.com/open?id=1sE1jPULSKiFiJmZ9qIOxwi1YkSsTIgEa
Завдання надсилати на вайбер вчителя!
Завдання учням з хімії
16.03-20.03.р.

1.Оформити груповий проект-презентацію на тему «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров я людини»
2.Опрацювати вищезазначену інформацію та підготувати запитання за цією темою для обговорення їх на уроці.
3.Для виконання вищезазначених завдань рекомендую використовувати підручник,додаткову літературу,Інтернет.
Тема: Кислоти.
Навчально-освітня мета: узагальнити і розширити уявлення про хімічні властивості кислот, дією кислот на індикатори, взаємодію з металами,основами,солями слабких кислот; навчити на практиці використовувати ряд активності металів та складати рівняння хімічних реакцій,знати суть реакцій заміщення , обміну та нейтралізації.
Дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з кислотами,уважно ставитися до свого здоров я.
Презентація нового матеріалу.
1.Правила поводження при роботі з кислотами!
(У разі потрапляння кислоти на шкіру треба негайно змити її холодною проточною водою до зникнення печії; потім промити 2-відсотковим розчином питної соди та звернутися до медпункту).
2.Розповідь вчителя .
   - Кислоти діють на індикатори. Демонстрація дослідів дії розчинів кислот на індикатори (відеоролик). Висновок записати в зошит.
    -Кислоти взаємодіють із металами. Демонстрація дослідів взаємодії  хлоридної кислоти з цинком, магнієм, міддю –реакцій заміщення. Реакції записати в зошит.
    Демонстрація ряду активності металів (підручник- сторінка 111),знайомство з одним з основоположників фізичної хімії, який відкрив витискувальний  ряд металів-Бекетовим М.М.    Демонстрація відео, яке показує метали, розташовані в порядку зменшення їх активності. Метали, що стоять  ліворуч від водню, здатні витісняти його з кислоти, а ті,які стоять праворуч від водню – ні.   Висновок записати в зошит.
    -Кислоти взаємодіють з основними оксидами. Демонстрація досліду взаємодії  хлоридної кислоти з купрум(ІІ) оксид – реакції обміну.
Практичне використання ряду активності металів при складанні хімічних реакцій під час виконання вправи №3 сторінка113. Виконати в зошиті.
     -Кислоти взаємодіють з основами , утворюючи сіль і воду,тобто вступають у реакції нейтралізації:
                                    NaOH  +  HCL  =  NaCL  +H2O;                  Записати в зошит.
3.Рішення задач з використанням ряду активності металів:
    Скласти хімічні рівняння можливих хімічних  реакцій хлоридної кислоти з Цинком,Ферумом, Магнієм,Меркурієм, Платиною.
4. Вкажіть ряд кислот,у якому наведено  тільки оксигеновмісні кислоти, запишіть відповідь формулами кислот:
а.сульфатна,нітратна,ортофосфатна;
б.хлоридна,сульфідна,силікатна;
в.нітратна,хлорид на,карбонатна.
5. Укажіть речовини, які взаємодіють з хлоридною кислотою, запишіть відповідне  рівняння реакції:
а. SO2
б. MgO
в. NO
г. BaO
6.Закінчити хімічні рівняння реакцій:
а. калій оксид + сульфатна кислота----
б. ферум(ІІ) гідроксид + хлоридна кислота----
в. натрій гідроксид + хлоридна кислота----
фото своїх робіт, прохання, відправляти на пошту kashtanova.o.viktorivna@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1A0OvaVfAp8XSXDyN-5I1eAtOaZFw8FJg
https://drive.google.com/open?id=1vlC_Wspc6XWJ60qh1F9ZfJFoJ5pOe585
https://drive.google.com/open?id=1UaFIH7l8TPex3pnye9F8xwE6RofT8Qug
https://drive.google.com/open?id=1Ze6wFAonkUsOoSlG65AJ3Oz8MWXP-Aja
https://drive.google.com/open?id=1v6L4YgAutTvbfrSRATFMxOBRdMkzHjfr
https://drive.google.com/open?id=1v6L4YgAutTvbfrSRATFMxOBRdMkzHjfr
https://drive.google.com/open?id=1v6L4YgAutTvbfrSRATFMxOBRdMkzHjfr

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 43 44 »

Дистанційна робота

 
25.02.2021 року 5-11 класи школи будуть працювати дистанційно, в зв'язку з ремонтними роботами електромережі у закладі.
Подробнее

Вступ до школи

 
Розпочато набір учнів до перших класів.
Подробнее

Робота закладу освіти

 
МОН дало роз’яснення щодо навчання учнів з 25 січня
Подробнее

Навчання

 
Новини дистанційного навчання у школі.
Подробнее

Дистанційне навчання

 
Сьогодні, 11.01.2021 року розпочався дистанційний навчальний процес.
Наша школа працює на платформі Classroom, онлайн-уроки за допомогою Zoom та Meet.
Подробнее

Пробне ЗНО

 
В Україні з 5 січня розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Вона триватиме до 19 січня включно.
У цьому році кожен учасник / кожна учасниця зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО, а також додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів ЗНО-2021.
Подробнее

Наказ

 
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради інформує:
У зв'язку із посиленням карантинних обмежень у період з 08.01.2021 до 24.01.2021 забороняється відвідування закладів освіти, незалежно від форми власності, її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.
З 25.12.2020 по 10.01.2021- канікули
З 11.01. по 24.01 - дистанційне навчання!
Подробнее

ЗНО 2021

 
Пам'ятка для майбутніх учасників пробного ЗНО-2021
Подробнее

Канікули зима

 
Маємо для Вас 2 новини...

....карантину у школах Дніпра немає, а канікули розпочнуться з 25 грудня!

Подробнее

9 листопада

 
9 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
В школі кафедрою філологів було проведено заходи присвячені святу. Традиційно учні 9 – 11 класів писали диктант національної єдності імені Петра Яцика, який цього року ювілейний. 
Подробнее