Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Наступні теми: https://schooln43.at.ua/index/8_b_z_04_05_2020/0-482
з 04.05.-08.05.2020 року.
( 1 урок тижня )
Тема: Загальні способи добування оксидів.
І. Опрацювати параграф № 33 сторінка 124 ( до добування лугів ); законспектувати хімічні рівняння в робочий зошит з хімії.
ІІ. Передивитись відео   https://drive.google.com/file/d/1BCD6MRJYuEs0VFFctLMA-dlBWBwUs7Hl/view?usp=sharing ; законспектувати хімічні реакції, які відображають генетичний зв’язок між різними класами неорганічних сполук (перетворення одних речовин в інші);
ІІІ. Самостійна робота:
1. Здійснити перетворення -
     Cu  --  CuO  --  CuCl2  --  Cu(OH)2  --  CuO;
2. Виконати завдання №1,2,3 на сторінці 125.
     Домашнє завдання надсилати на пошту для перевірки та оцінювання.
Відповіді до самостійної роботи з хімії
 від 27 квітня на тему «Солі».
Роботу над помилками проаналізуйте, виявіть, де у вас прогалини та опрацюйте їх, щоб цих помилок не допускати.
Виправляйте свої помилки, ви зразу побачите якість ваших знань.
І. Скласти формули солей та дати їм назви:
KCl    -калій хлорид
CaCL2 –кальцій хлорид
ALCl3  -алюміній хлорид
K2SO4- калій сульфат
CaSO4 –кальцій сульфат
Al2(SO4)3 –алюміній сульфат
KNO3  -калій нітрат
Ca(NO3)2 – кальцій нітрат
Al(NO3)3 –алюміній нітрат;
ІІ. MgO  +  H2O  ---- Mg(OH)2
  2 Al   +   6 HCl  ----2 AlCl3  +3 H2O
  2 KOH  +  CO2 --- K2CO3  +  H2O
  BaCl2  +  Na2SO4 ---  BaSO4 !  +  2NaCl;
ІІІ.  Перетворення:
 K2O  +  H2O  ---  2KOH
2KOH  +  H2SO4  --- K2SO4  +  2H2O
K2SO4  +  Ba(OH)2  ---  BaSO4 !  +  2KOH                                   ! –стрілка, що випав осад – вниз
ІУ.   В задачі відомо, що цинку маємо 6,5 г, а треба знайти об’єм  водню, що виділився при реакції (згадайте, ми з вами проводили ці досліди).
Пишемо хім. рівняння   Zn  +  2HCI  ---  ZnCl2  +  H2  !         !- стрілка, що виділився газ -вверх
Підкреслюємо відомий цинк- однією рисочкою, а невідомий водень – двома.
Знаходимо кількість речовини цинку поділяючи відому масу 6,5г на його молярну масу 65 грам поділене на моль і буде 0,1 моль цинку. Потім складаємо пропорцію  (дивись он лайн урок за 24 квітня, що я проводила для вас в школі біля дошки) і знаходимо, що кількість речовини водню теж дорівнює 0,1 моль. Потім за формулою, що об’єм дорівнює = кількість речовини помножене на молярний об’єм знаходимо об’єм водню. Він дорівнює 2,24л .
Завдання з хімії
на період карантину з27.04.-30.04.2020 року.
27 квітня (перший урок тижня).
Тема: Класи неорганічних сполук. Солі.
Навчально-освітня мета : закріпити знання про хімічні властивості солей; вміння складати формули солей, складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості солей.
І. Повторити параграф №32;
ІІ. Передивитись відео досліди    https://drive.google.com/file/d/1J0DPCtfalyDRZmMmhVEvub87UPVXyYQq/view?usp=sharing;
ІІІ.  Самостійна робота :
1. Складіть формули речовин хімічних елементів K,  Ca,  Al  з кислотними залишками хлорид, сульфат, нітрат                  ( наприклад – KCl. CaCl2 )  і дати їм назву ).
2. Складіть рівняння хімічних реакцій:
а. магній оксид  +  вода;
б. алюминий  +  хлорид на кислота;
в. калій гідроксид  +  карбон(ІУ) оксид;
г. барій хлорид  +  натрій сульфат.
3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:
      K2O  ---  KOH  ---  K2SO4  ---  BaSO4;               ( індекси пишемо не такі великі)
4. Задача.  Який обєм водню (н.у.) виділиться під час взаємодії 6,5 г цинку з хлоридною кислотою?            ( правильно оформити задачу—написати, що відомо, що невідомо; головні формули задачі, за якими будемо вірішувати її, підкреслити в хім. рівнянні що відомо, що невідомо; скласти пропорцію ….

Завдання з хімії
для учнів  8 класів
( на період карантину з 21.04.-24.04.2020 року ).
  ( 23 квітня )
Тема: Хімічні властивості солей.
І. Опрацювати параграф № 32; №2, 3 сторінка 122.
2. Передивитись відео –
https://www.youtube.com/watch?v=oP7aJm3Donk; ( на укр.)
https://www.youtube.com/watch?v=bsUVuMNRfkY; (на рос.)
Законспектувати в робочі зошити з хімії головні висновки.

21.04.-24.04.2020
Тема: Солі. Кухонна сіль.
І. Мотивація навчальної діяльності:
   Сьогодні ми продовжимо вивчення складних неорганічних сполук і більше  познайомимося з солями. Ми добре знаємо кухонну сіль. Сіль – обов’язкова складова морської води, у тілі дорослої людини її міститься більше 200 г. Нестача солі в їжі впливає на наше здоров’я. Вважають, що масова загибель наполеонівських солдатів під час відступу з Москви, була зумовлена саме нестачею в їжі звичайнісінької, на наш погляд, солі. У давні часи за соляні джерела нерідко спалахували війни. Римські легіонери часів Цезаря частину платні отримували сіллю.
Сіль заміняла гроші багатьом народам. У Китаї в XIII столітті, як свідчить Марко Поло, із кам’яної солі виготовляли монети. Та це лише кухонна сіль. Але ж є багато інших. Солі бувають білого, синього, червоного, зеленого кольорів. Вони можуть розчинятися у воді й бути нерозчинними. Серед них є корисні, а є й отруйні для людини. Але сьогодні більше дізнаємося  про кухонну сіль.
ІІ. Перегляд відео про кухонну сіль-https://drive.google.com/file/d/1oalK_ZBxTZM7-ZYwCZBPS9Txs3nwVpA4/view?usp=sharing;
ІІІ.Самостійна робота на закріплення вивченого матеріалу:
1.  Вкажіть валентність кислотного залишку борної кислоти Н3В03:
а) один;     б) два;       в) три;       г) чотири;     д) п’ять;
      2.  Вкажіть речовини, з якими може реагувати хлоридна кислота:
            а) Сu,СuО;        б) Zn, ZnO;       в) Аg, КОН;

      3. Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислоти:
a) H2Si03, NaCІ03, Н2С03;               б) Н3Р04, HNO3, H2СО3;
в) HCl, NaCl, H2S04;                       г) KCN, H2S, Na2S;

д) HClO3, KCl03, HClO4.
  1. Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксигеновмісні двохосновні кислоти:
a) H2Se03, HN02, HN03б) Н2СО3, H2S03, H2Si03;
в) H2S, H2Se, H2S04,       r) HN02. H2S03, H2Si03;д) НР033Р043Р03.
  1. Вкажіть кислоту, всі солі якої розчинні у воді:  а) НСl;  б)HN03; в) Н2С03; г) H2S04;  д) H2S.
(дивись таблицю розчинності);
  1. Вкажіть ознаку , за якою можна розпізнати сульфатну кислоту:
а) кисла на смак, змінює забарвлення лакмусу на червоний , добре  розчинна у воді;
б) має різкий запах ,обвуглює папір і деревину, вбирає воду з повітря;
в) не змінює забарвлення фенолфталеїну, в’язка рідина, димить на повітрі;
г) майже в два рази важча за воду, змінює забарвлення метилоранжу на рожевий, кисла на смак.
  1.  Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакції;
          Реагенти                                  Продукти реакції
А. Mg+ НСl                                          1.CаSO4 і  Н2О
Б.  Fe( OH)3+ HN03                               2.AgCl і  НNО3
             В. AgNO3+ НСl                                     3.MgClі  Н2
Г.  CaО+  H2S04                                    4.Fe(N03)3  і  Н2О        Запишіть хім. рівняння, розставити коефіцієнти.
  1. Складіть рівняння реакцій,  що лежать в основі схеми :
                              S→ SО2→Н23
  1. 12.Визначте масову часку Оксигену в ортофосфатній кислоті.

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 41 42 »

Нагородження

 
Ти успішний!
Найкращі учні Дніпра отримали відзнаки від міста!
Серед них є і учні нашої школи!

 
Подробнее

Перше вересня

 
Ось і розпочався новий навчальний рік у нашій рідній 43 школі. Цьогорічне свято "Першого дзвоника" проходило у незвичному форматі як для дітей, так і для учителів.
Запрошуємо переглянути, як це відбувалось у різних класах школи.

Подробнее

привітання

 

Офіційне привітання Бориса Філатова з початком навчального року

Подробнее

Безпека

 
Подробнее

Безпечна школа

 
Подробнее

Вітання

 
МИ готові! 
 
Ми готові до 1 вересня. Ми готові до нового навчального року! Ми готові відчинити двері шкіл Дніпра! Ми готові навчати учнів у стінах рідних шкіл!
 
Привітання від директорів шкіл Дніпра: 
Подробнее

Безпечна школа

 
Шановні батьки!
 
У Дніпрі розпочато формування єдиного освітнього простору, корисного як для дітей та батьків, так і для вчителів. Один з елементів є «Безпечна школа» та пластиковий @Учнівський.
Подробнее

Збори

 
Шановні батьки учнів нашої школи!
Зустріч з класними керівниками відбудеться:
1 класи - 27.08.2020 о 17:00 на території школи (спортивний майданчик);
2-4 класи - 28.08.2020 о 9:00 на спортивному майданчику;
5-6 класи - 28.08.2020 о 9:00 у внутрішньому дворі школи;
7-9 класи - 28.08.2020 о 10:00 на спортивному майданчику;
10-11 класи - 28.08.2020 о 10:00 у внутрішньому дворі школи.
Подробнее

Поради батькам

 
Перший клас. А чи знають батьки як підготувати дитину?
Поради батькам майбутніх першокласників!
Подробнее

Безпека життєдіяльності під час літніх канікул

 
Подробнее