Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Наступні теми: https://schooln43.at.ua/index/8_b_z_04_05_2020/0-482
з 04.05.-08.05.2020 року.
( 1 урок тижня )
Тема: Загальні способи добування оксидів.
І. Опрацювати параграф № 33 сторінка 124 ( до добування лугів ); законспектувати хімічні рівняння в робочий зошит з хімії.
ІІ. Передивитись відео   https://drive.google.com/file/d/1BCD6MRJYuEs0VFFctLMA-dlBWBwUs7Hl/view?usp=sharing ; законспектувати хімічні реакції, які відображають генетичний зв’язок між різними класами неорганічних сполук (перетворення одних речовин в інші);
ІІІ. Самостійна робота:
1. Здійснити перетворення -
     Cu  --  CuO  --  CuCl2  --  Cu(OH)2  --  CuO;
2. Виконати завдання №1,2,3 на сторінці 125.
     Домашнє завдання надсилати на пошту для перевірки та оцінювання.
Відповіді до самостійної роботи з хімії
 від 27 квітня на тему «Солі».
Роботу над помилками проаналізуйте, виявіть, де у вас прогалини та опрацюйте їх, щоб цих помилок не допускати.
Виправляйте свої помилки, ви зразу побачите якість ваших знань.
І. Скласти формули солей та дати їм назви:
KCl    -калій хлорид
CaCL2 –кальцій хлорид
ALCl3  -алюміній хлорид
K2SO4- калій сульфат
CaSO4 –кальцій сульфат
Al2(SO4)3 –алюміній сульфат
KNO3  -калій нітрат
Ca(NO3)2 – кальцій нітрат
Al(NO3)3 –алюміній нітрат;
ІІ. MgO  +  H2O  ---- Mg(OH)2
  2 Al   +   6 HCl  ----2 AlCl3  +3 H2O
  2 KOH  +  CO2 --- K2CO3  +  H2O
  BaCl2  +  Na2SO4 ---  BaSO4 !  +  2NaCl;
ІІІ.  Перетворення:
 K2O  +  H2O  ---  2KOH
2KOH  +  H2SO4  --- K2SO4  +  2H2O
K2SO4  +  Ba(OH)2  ---  BaSO4 !  +  2KOH                                   ! –стрілка, що випав осад – вниз
ІУ.   В задачі відомо, що цинку маємо 6,5 г, а треба знайти об’єм  водню, що виділився при реакції (згадайте, ми з вами проводили ці досліди).
Пишемо хім. рівняння   Zn  +  2HCI  ---  ZnCl2  +  H2  !         !- стрілка, що виділився газ -вверх
Підкреслюємо відомий цинк- однією рисочкою, а невідомий водень – двома.
Знаходимо кількість речовини цинку поділяючи відому масу 6,5г на його молярну масу 65 грам поділене на моль і буде 0,1 моль цинку. Потім складаємо пропорцію  (дивись он лайн урок за 24 квітня, що я проводила для вас в школі біля дошки) і знаходимо, що кількість речовини водню теж дорівнює 0,1 моль. Потім за формулою, що об’єм дорівнює = кількість речовини помножене на молярний об’єм знаходимо об’єм водню. Він дорівнює 2,24л .
Завдання з хімії
на період карантину з27.04.-30.04.2020 року.
27 квітня (перший урок тижня).
Тема: Класи неорганічних сполук. Солі.
Навчально-освітня мета : закріпити знання про хімічні властивості солей; вміння складати формули солей, складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють хімічні властивості солей.
І. Повторити параграф №32;
ІІ. Передивитись відео досліди    https://drive.google.com/file/d/1J0DPCtfalyDRZmMmhVEvub87UPVXyYQq/view?usp=sharing;
ІІІ.  Самостійна робота :
1. Складіть формули речовин хімічних елементів K,  Ca,  Al  з кислотними залишками хлорид, сульфат, нітрат                  ( наприклад – KCl. CaCl2 )  і дати їм назву ).
2. Складіть рівняння хімічних реакцій:
а. магній оксид  +  вода;
б. алюминий  +  хлорид на кислота;
в. калій гідроксид  +  карбон(ІУ) оксид;
г. барій хлорид  +  натрій сульфат.
3. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення речовин:
      K2O  ---  KOH  ---  K2SO4  ---  BaSO4;               ( індекси пишемо не такі великі)
4. Задача.  Який обєм водню (н.у.) виділиться під час взаємодії 6,5 г цинку з хлоридною кислотою?            ( правильно оформити задачу—написати, що відомо, що невідомо; головні формули задачі, за якими будемо вірішувати її, підкреслити в хім. рівнянні що відомо, що невідомо; скласти пропорцію ….

Завдання з хімії
для учнів  8 класів
( на період карантину з 21.04.-24.04.2020 року ).
  ( 23 квітня )
Тема: Хімічні властивості солей.
І. Опрацювати параграф № 32; №2, 3 сторінка 122.
2. Передивитись відео –
https://www.youtube.com/watch?v=oP7aJm3Donk; ( на укр.)
https://www.youtube.com/watch?v=bsUVuMNRfkY; (на рос.)
Законспектувати в робочі зошити з хімії головні висновки.

21.04.-24.04.2020
Тема: Солі. Кухонна сіль.
І. Мотивація навчальної діяльності:
   Сьогодні ми продовжимо вивчення складних неорганічних сполук і більше  познайомимося з солями. Ми добре знаємо кухонну сіль. Сіль – обов’язкова складова морської води, у тілі дорослої людини її міститься більше 200 г. Нестача солі в їжі впливає на наше здоров’я. Вважають, що масова загибель наполеонівських солдатів під час відступу з Москви, була зумовлена саме нестачею в їжі звичайнісінької, на наш погляд, солі. У давні часи за соляні джерела нерідко спалахували війни. Римські легіонери часів Цезаря частину платні отримували сіллю.
Сіль заміняла гроші багатьом народам. У Китаї в XIII столітті, як свідчить Марко Поло, із кам’яної солі виготовляли монети. Та це лише кухонна сіль. Але ж є багато інших. Солі бувають білого, синього, червоного, зеленого кольорів. Вони можуть розчинятися у воді й бути нерозчинними. Серед них є корисні, а є й отруйні для людини. Але сьогодні більше дізнаємося  про кухонну сіль.
ІІ. Перегляд відео про кухонну сіль-https://drive.google.com/file/d/1oalK_ZBxTZM7-ZYwCZBPS9Txs3nwVpA4/view?usp=sharing;
ІІІ.Самостійна робота на закріплення вивченого матеріалу:
1.  Вкажіть валентність кислотного залишку борної кислоти Н3В03:
а) один;     б) два;       в) три;       г) чотири;     д) п’ять;
      2.  Вкажіть речовини, з якими може реагувати хлоридна кислота:
            а) Сu,СuО;        б) Zn, ZnO;       в) Аg, КОН;

      3. Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислоти:
a) H2Si03, NaCІ03, Н2С03;               б) Н3Р04, HNO3, H2СО3;
в) HCl, NaCl, H2S04;                       г) KCN, H2S, Na2S;

д) HClO3, KCl03, HClO4.
  1. Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксигеновмісні двохосновні кислоти:
a) H2Se03, HN02, HN03б) Н2СО3, H2S03, H2Si03;
в) H2S, H2Se, H2S04,       r) HN02. H2S03, H2Si03;д) НР033Р043Р03.
  1. Вкажіть кислоту, всі солі якої розчинні у воді:  а) НСl;  б)HN03; в) Н2С03; г) H2S04;  д) H2S.
(дивись таблицю розчинності);
  1. Вкажіть ознаку , за якою можна розпізнати сульфатну кислоту:
а) кисла на смак, змінює забарвлення лакмусу на червоний , добре  розчинна у воді;
б) має різкий запах ,обвуглює папір і деревину, вбирає воду з повітря;
в) не змінює забарвлення фенолфталеїну, в’язка рідина, димить на повітрі;
г) майже в два рази важча за воду, змінює забарвлення метилоранжу на рожевий, кисла на смак.
  1.  Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакції;
          Реагенти                                  Продукти реакції
А. Mg+ НСl                                          1.CаSO4 і  Н2О
Б.  Fe( OH)3+ HN03                               2.AgCl і  НNО3
             В. AgNO3+ НСl                                     3.MgClі  Н2
Г.  CaО+  H2S04                                    4.Fe(N03)3  і  Н2О        Запишіть хім. рівняння, розставити коефіцієнти.
  1. Складіть рівняння реакцій,  що лежать в основі схеми :
                              S→ SО2→Н23
  1. 12.Визначте масову часку Оксигену в ортофосфатній кислоті.

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 44 45 »

Дистанційне 13.04

 
Н А К А З

13  квітня   2021р.                                                                                № 38

Про подовження дистанційного
навчання у 5-11 класах
 
Подробнее

Вільні місця

 
Кількість вільних місць у закладі станом на 12.04.2021 року
 
Подробнее

60 років польоту

 
60 РОКІВ ПЕРШОГО ПОЛЬОТУ ЛЮДИНИ В КОСМОС
12 квітня в Україні святкують День працівників ракетно-космічної галузі та Міжнародний день авіації та космонавтики.
Подробнее

Шевченківські дні

 
Проведення  Шевченківських днів 2021 рік
 
Подробнее

Локдаун

 
Дистанційне навчання 5-11 класи
Подробнее

Година Землі

 
Година Землі, 27 березня
Подробнее

Служба

 
Дніпропетровська міська рада
Департамент соціальної політики
Комунальний заклад соціального захисту
"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Обійми"
Відділення "Служба підтримки сім'ї" інформує
Подробнее

Про проведення комплексної перевірки системи централізованого сповіщення

 
Звернення департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
Подробнее

Карантин 5-Б

 
До уваги!
Призупинення освітнього процесу у 5-Б класі у зв'язку з карантином з 17.03.2021р. по 21.03.2021р.
Подробнее

Вулиці мікрорайону

 
Шановні батьки, зверніть увагу!
Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
поновлено списки мікрорайонів шкіл АНД району.


  
                                                  
Подробнее