Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
11 клас  (10 тидж) хім.
Тема уроку:   Цікава хімія
1 Ознайомитися зі матеріалом
https://www.youtube.com/watch?v=bf2maxJACuo
https://www.youtube.com/watch?v=fTfhlKj5H_o
https://www.youtube.com/watch?v=f-grl7c1ryk
https://lpnu.ua/ihht
Підсумкова контрольна робота 11 клас хімія
1 Які елементи мають алотропні модифікації?
А карбон     Б нітроген     В сульфур     Г оксисен      Д Фосфор    Е хлор      Ж гідроген
2 Атом, молекула або йон, що приєднує електрони
А відновник     Б окисник      В процес відновлення       Г процес окиснення
3 Амоній гідроксид незвичайна основа тому що ..
А існує лише в твердому стані     Б відсутній катіон металічного елемента
В існує лише в розчині   Г до складу увійшли п’ять атомів двох неметалічних елементів
Д сильний електроліт     Е розкладається на воду й амоніак
4 Амфотерні оксиди взаємодіють:
А з водою     Б з кислотами     В з лугами   Г з оксидом іншої групи      Д з металом
5 Сульфідна кислота :
А) одноосновна   Б) двохосновна   В) трьохосновна   Г) оксигеновмісна  
 Д) безоксигенова
6 Кислотні дощі мають кислотність :
А) РН =5,5    Б) РН нижче 5,5    В) РН вище 7    Г)  РН= 7,   Д) РН вище 5,5
7 До фізико-хімічних методів очищення газових викидів належать
А) агсорбція        Б) абсорбція        В) ансорбція         Г) адсорбція
8 Атоми металів на зовнішньому енергетичному рівні мають
А) від 4 до 8 електронів      Б) від 1 до 3 електронів 
  В) кількість електронів збігається з номером групи
9 У порошкоподібному стані цей метал не втрачає блиск
А) мідь         Б) алюміній         В) ртуть        Г) залізо      Д) цинк
10 Залізорудні мінерали
А) каолін      Б) боксит      В) гематит      Г) магнетит      Д) корунд
11 Чавун, це сплав
А) заліза з цинком    Б) заліза з вуглецем      В) заліза з нікелем      Д) заліза з оксигеном
12 Найбільшу кількість сплавів отримують на основі
А) мідь              Б) залізо              В) цинк              Г) алюміній
13 Формула гашеного вапна
А) СаО                  Б) Са(ОН)2           В) Са( НСО3)2            Г) СаСО3
14  Кислі солі
А) продукт повного заміщення гідрогену в кислоті катіонами металу
Б) продукт неповного заміщення гідрогену в кислоті катіонами металу
В) продукт взаємодії металу зі гідроксидної групою
15 Мінерали в складі яких є карбонати
А) польовий шпат      Б) мармур       В) галіт       Г) малахіт        Д) ракушняк
16 Тимчасова жорсткість води обумовлена наявністю
А) СаСІ2       Б) Са(НСО3)2            В)  СаСО3
17 Некарбонатну жорсткість води усувають
А) кип’ятінням                                           Б) додаванням кальцинованої соди 
В) додаванням гашена вапна                    Г) додаванням харчової соди
18 Калій в складі мінеральних добрів
А) збільшує кількість білка    Б) збільшує кількість вітамінів  
 В)  пришвидшує фотосинтез
19 У кислих ґрунтах
А) скоріше випаровується вода                       Б) менша кількість кисню   
В) пригнічена робота мікроорганізмів            Д) підвищена аерація
20  Під час вапнування в грунт вносять
А) луги          Б) оксиди             В) кислоти                   Г) солі
21 Перше застосування скла пов’язане
А) виготовленням посуду             Б) виготовленням ламп    
В) виготовленням вікон               Д) виготовленням жіночих прикрас
22 Порцеляні вироби використовуються
А) як посуд      Б) як електроізолятор      В) як домішку до бетону     Г) як скло
23 Для утворення в рослинах хлорофілу потрібен йон
А) хлору      Б) калію        В) нітрогену     Г) магнію   Д) карбону   Е) фосфор
24 Біологічна роль фосфору
А) входить до складу амінокислот    Б) входить до складу нуклеїнових кислот
В) входить до складу хлорофілу              Г) потрібен для окиснення
25  Складіть рівняння реакцій ( 4 б)
FeFeCI3Fe(OH)3 – Fe2O3 – Fe – FeCI2 – Fe(NO3)2
26  Задача на надлишок реагентів  ( 4 б)
Визначити масу осаду , який утворився при взаємодії 0,4 моль арґентум (І) нітрат з  0,3 моль барій хлориду
Відповіді на запитання
1  параграф  16
2  стр 88
3  стр  96
4  стр  100
5 стр   104
6 стр   106
7  стр  109
8  стр  116
9  стр  119
10  стр  128
11 стр    133
12  стр 135
 
13  стр  140
14  стр  142
15  стр  144
16  стр  150
17  стр  151
18  стр   158
19 стр   161
20  стр  162
21  стр  164
22  стр  169
23  стр  172
24  стр  174
25  стр  180

11 клас  (8 тидж)
Тема уроку: « Підготовка до контрольної роботи»
1 Повторити параграфи 15 -36
2 Ознайомитися зі матеріалом https://www.youtube.com/watch?v=LY5Ap3J1gNc
https://www.youtube.com/watch?v=BvqJoGTKzuA
https://www.youtube.com/watch?v=3VRTw-08KV8
https://www.youtube.com/watch?v=XEoCB7fbiDQ
3 Тест не заплановано

11 клас (7 тижд)
Тема уроку;  « Роль  хімії у створенні нових матеріалів. Розвитку нових напрямків технологій»
1 Прочитати параграф   37,38
2 Ознайомитися зі матеріалом https://www.youtube.com/watch?v=P2_puvtjTfU
https://naurok.com.ua/prezentaciya-rol-himi-u-stvorenni-novih-materialiv-rozvitku-novih-napryamiv-tehnologiy-rozv-yazanni-prodovolcho-sirovinno-energetichno-ekologichno-problemi-160030.html
3 Виконати тест  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSETKpw2FPcCur5SFuAoe8vehNFsfjsNpjxO4tb3COXbzbUg/viewform?usp=sf_link

11 клас (6 тижд)
Тема уроку: «Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук»
1 Прочитати параграф  33, 34,35
2 Ознайомитися зі матеріалом  https://www.youtube.com/watch?v=t0q0n92QP7o
3 Виконати тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZbinS5Lh86BFazJbWESgQQEfT-sX4SXVs3XJz9YFDXsgYNQ/viewform?usp=sf_link

11 клас (5 тижд)
Тема уроку: « Біологічне значення металічних і неметалічних елементів»
1 Прочитати параграф 32
2 Ознайомитися зі матеріалом https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-himi-11-klas-biologichna-rol-metaliv-ta-nemetaliv-159953.html
3 Виконати тест  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsMUpahkTgLhhUDDnnVv8ZUT_TiOICUw9Ksh8piKlLpr1ftg/viewform?usp=sf_link

11 клас (4 тиждень)
Тема уроку: « Сучасні силікатні матеріали»
  1. Прочитати параграф 31
  2. Ознайомитися зі матеріалом https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-silikatni-materiali-159368.html
  3. Виконати тест   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRR-c0TeCfwzHQv_DIFNrCsZyZ66RF2gSisseUJ_mTGKbyVQ/viewform?usp=sf_link

11 клас (3 тиждень)
Тема уроку: «Мінеральні добрива»
1 Прочитати параграф 30
2 Зробити таблицю
Види добрів Азотні Фосфорні Калійні
Назва добрів      
Формула добрива      

3 Ознайомитися с матеріалом https://naurok.com.ua/prezentaciya-mineralni-dobriva-147433.html,  конспект слайду 5,6,9
http://www.myshared.ru/slide/1243661/
4 Виконати тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw86pmPOKnmOFMW9rfBPHsmNoVaIHN2iRNsjSs3dKYR8S7AQ/viewform?usp=sf_link

2 тиждень
Тема уроку: « Жорсткість води та способи іі усунення»
1  Прочитати параграф 28
2  Виконати завдання «Хімія-це життя, сторінка природодослідника» стр 149
3  В зошит записати: Жорсткість води (149), мал. 73, Хімічні формули усунення тимчасової та постійної жорсткості води.
4 Ознайомитися с матеріалом  https://naurok.com.ua/urok---prezentaciya-ponyattya-zhorstkist-vodi-10-klas-43111.html
http://www.myshared.ru/slide/1245598/
5 Виконати тест   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXwQshSEKbm5t7NzwqkDBsX7ebJjydbqkU1Vzxa1VFmO1WSw/viewform?usp=sf_link


Тема урока: «Солі, їх поширення в природі, типи солей.»
  1. Прочитати параграф 27.
  2. Таблицю (стр143) переписати в зошит
  3. Зробити конспект стр 147 ( Добування середніх солей)
  4. Ознайомитися зі  матеріалом  https://naurok.com.ua/prezentaciya-himichni-vlastivosti-soley-8-klas-9669.html
  5. Ознайомитися зі матеріалом http://www.myshared.ru/slide/1059144/
  6. Виконати тест  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOJazl_rshQkqVgKZIy-qJil0si7ct9Z3fsTpMGhDRNXjlCw/viewform?usp=sf_link

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 43 44 »

Дистанційна робота

 
25.02.2021 року 5-11 класи школи будуть працювати дистанційно, в зв'язку з ремонтними роботами електромережі у закладі.
Подробнее

Вступ до школи

 
Розпочато набір учнів до перших класів.
Подробнее

Робота закладу освіти

 
МОН дало роз’яснення щодо навчання учнів з 25 січня
Подробнее

Навчання

 
Новини дистанційного навчання у школі.
Подробнее

Дистанційне навчання

 
Сьогодні, 11.01.2021 року розпочався дистанційний навчальний процес.
Наша школа працює на платформі Classroom, онлайн-уроки за допомогою Zoom та Meet.
Подробнее

Пробне ЗНО

 
В Україні з 5 січня розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Вона триватиме до 19 січня включно.
У цьому році кожен учасник / кожна учасниця зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО, а також додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів ЗНО-2021.
Подробнее

Наказ

 
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради інформує:
У зв'язку із посиленням карантинних обмежень у період з 08.01.2021 до 24.01.2021 забороняється відвідування закладів освіти, незалежно від форми власності, її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.
З 25.12.2020 по 10.01.2021- канікули
З 11.01. по 24.01 - дистанційне навчання!
Подробнее

ЗНО 2021

 
Пам'ятка для майбутніх учасників пробного ЗНО-2021
Подробнее

Канікули зима

 
Маємо для Вас 2 новини...

....карантину у школах Дніпра немає, а канікули розпочнуться з 25 грудня!

Подробнее

9 листопада

 
9 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
В школі кафедрою філологів було проведено заходи присвячені святу. Традиційно учні 9 – 11 класів писали диктант національної єдності імені Петра Яцика, який цього року ювілейний. 
Подробнее