Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Інформатика https://schooln43.at.ua/index/informatika/0-520
Завдання з 04.05.2020 https://schooln43.at.ua/index/7_tizhden_navchannja/0-475
Завдання на 21-24.04.2020 за посиланням
https://schooln43.at.ua/index/5_tizhden_navchannja/0-460
Завдання на 13-17.04. за посиланням https://schooln43.at.ua/index/4_tizhden_navchannja/0-451
Історія https://distantsiyezarechna.blogspot.com/
ХІмія
Тема: Застосування кисню. Колообіг Оксигену в природі.
Розповідь вчителя:
   Світ, що нас оточує, наповнений хімією. І чим більше ви занурюєтесь у цей дивовижний світ, тим дивовижніші факти ви пізнаєте. Хімія служила і служить людині, вона тісно повязана з іншими науками, знаходить порядок у хаосі, що нас оточує. Ви повинні засвоїти не тільки основи знань хімії, а й уміти застосовувати набуті знання на практиці.
  Значення кисню надзвичайно велике для всієї живої і неживої природи.
Фотосинтез вищих рослин і водоростей – єдине джерело атмосферного кисню.
І.Передивитись відео  https://www.youtube.com/watch?v=baaXGnXTPpI ;
https://youtu.be/eSahcSUvM-8 ;
2.Робота з підручником. Опрацювати параграф №16; Висновки законспектувати у робочий зошит з хімії .
3.Робота в зошиті:
 1. З перерахованих речовин вибрати оксиди -  S ,  NaCl  , Al ,  H2O  , 
Mg,   SO 2 , FeS, , MgO  ;
2. Дати хімічні назви даним оксидам.
3. Скласти рівняння реакцій утворення даних оксидів з простих речовин,
розставити коефіцієнти, вказати тип хімічної реакції ( реакції оксигену з сіркою, магнієм, алюмінієм).
4.  Скласти рівняння реакцій горіння складних сполук – метану і цукру та розставити коефіцієнти ;
      CH4  +  O2  =  CO2  +  H2O ;
C12H22O11  +  12  O2  =  12 CO2  +  11  H2O;       підказ.
5.  Обчисліть, в якому з оксидів масова частка Оксигену більша ( SO2,   MgO ,  Al2O3 ).
Інформатика
16.03-20.03
Тема: "Алгоритми з повторенням"
відео-теорія
https://www.youtube.com/watch?v=suteWezKBec  
Домашнє завдання:
1) Читати параграф №3.1
2) Виконати практичні завдання наведені у підручнику на с.56-57та надіслати мені на почту створені проекти  (2 шт)  або фото екрану комп'ютера з відкритими проектами.  
06.04-10.04
Тема : Практична робота №3
відео-теорія https://www.youtube.com/watch?v=wSsd6iDFRXA&list=PLafE3aTB6JO06OqJUgXrV7aIMm4ewMD26&index=10-
Домашнє завдання:
1) Читати параграф №3.1
2) Виконати практичні завдання наведені у підручнику на с.59 та надіслати мені на почту створені проекти  (2 шт)  або фото екрану комп'ютера з відкритими проектами. 
21.04-24.04
Тема :Висловлювання.
відео-теорія
 https://www.youtube.com/watch?v=PU7AnI61vdc
Домашнє завдання:
1) Читати параграф №3.2
Математика https://distancijamarina.blogspot.com/p/blog-page.html
Русская литература
06.04.-10.04
1)Материалы для изучения
https://www.youtube.com/watch?v=MVJrf7sXkIs   кратко сделать конспект биографии
2)Работа с учебником  с. 216-232 начинаем читать трилогию А.Г.Алексина «В тылу как в тылу»
Русский язык
Тема : «Полные и краткие страдательные причастия»
1) Материалы для изучения. Перейдите по ссылке и изучите материалы.
https://www.youtube.com/watch?v=37Wm9br0WCo&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=39Kq2RfpMOE
2)Работа с учебником с. 113-116, упр.300 (письменно), 296 (устно).
3)Пройти тест
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5l9lPS4rK1EN3vhw0whu6tzwclSloxZbAoqmWgxeG5OsGvw/viewform?usp=sf_link
Хімія
30.03-03.04.2020
https://drive.google.com/file/d/1tXdPMR8Aynz8rIu_myaQPMx-lQvAkQTl/view
1. Першою  хімічною  реакцією,  проведеною  людьми,  була  реакція
 горіння.  Вогнище  первісних  людей  принесло  велику  користь людям  як
 джерело  тепла  та  світла,  але  не  стало  способом  добування нових
 речовин.
 Кисень- один з найактивніших неметалів.
Він взаємодіє з більшістю неметалів і металів.Як правило, реакції відбуваються при нагріванні та супроводжуються виділенням теплоти.
 Хімічну реакцію, під час якої виділяється теплота і з’являється полум’я, називають  горінням. Реакція горіння та інші реакції за участю кисню називаються реакціями  окиснення.
У реакціях взаємодії кисню з простими речовинами утворюються оксиди. Пригадайте, як скласти формулу бінарної сполуки за валентністю.
Загальна формула оксидів Е n O m (записати у конспект),   де  n  і  m   - індекси.
У хімічній формулі оксидів Оксиген записується після елемента, який утворює оксид !
Назва оксиду утворюється таким чином:
Назва елемента, його валентність ( якщо вона змінна ), слово « оксид».
 При взаємодії речовин з киснем (окиснення) утворюються особливі
речовини – оксиди.
  Na 2 O,  Al 2 O 3 ,  MgO,  CaO,  K 2О,  HgO,  Ag 2О,  BaO,  CrO,  ,  P 2 O 5 ,  SO 2 ,  SO 3 ,
 CO,  CO 2           ( записати в зошит і дати їм назви ).
Хімічні реакції, в яких беруть участь декілька простих або складних речовин і в результаті утворюється одна складна речовина, називаються реакціями сполучення.
          4 Р   +   5 О2  =  2 Р2О5   - фосфор(V) оксид
          2Са  +  О2   =  2 СаО     - кальцій оксид
У  кисні  добре  горять  різні  речовини,  як  прості, так  і  складні. Але
горіння не єдина реакція, яка відома для кисню.
Наведіть приклади, коли кисень використовується, а горіння не
відбувається (дихання, гниття).
Первинне відтворення знань
1. До яких властивосей речовини належить горіння?
2. Наведіть приклади, крім горіння, окиснення речовин.
3. При хімічному перетворенні одні речовини «зникають», а інші
«з’являються». Чи побачили ми це у досліді?
4.Дайте визначення поняття «оксиди», враховуючи до якої групи
належать (прості чи складні), яка обов’язкова ознака.
Перевірити визначення за підручником.
5.Пригадайте формулу вуглекислого газу, чадного газу, кварцу, негашеного
вапна. Чи належать дані речовини до оксидів?
6. Робота з підручником :
 Опрацювати  параграф 15 стор. 79; виконати завдання для самоконтролю №1-8 стор. 82.
Індивідуальні завдання .
1.Запишіть формули оксидів:
Ферум(ІІІ) оксиду, алюміній оксиду, сульфур(ІУ) оксиду, арсен (У) оксиду, станум (ІІ) оксиду, манган (ІУ) оксиду, натрій оксиду.
2. Складаємо рівняння реакцій горіння простих речовин з утворенням  оксидів.
Скласти рівняння реакцій горіння простих речовин з утворенням оксидів фосфору (У), цинку, феруму(ІІ).
3. Обчислити масову частку Оксигену в оксидах:  FeO,  SO2.
4. Вчимося розрізняти реакції сполучення та реакції розкладу.
Литература
16.03- 20.-03
1) О. Генри. Читать О.Генри «Дары волхов».
Перейдите по даным ссылкам и просмотрите  информацию
https://www.youtube.com/watch?v=0XzIOCe8kSk
https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B2.html
Тест
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg00y8RmeFjLH-NlN6aXDj1QLZFQqnJNIessPxJCZcHxZtYw/viewform?usp=sf_link
2) Работа с учебником с.181-188
30.03- 03.04
1)Артур Конан Дойл. Читать « Пестрая лента».
Перейдите по даным ссылкам и просмотрите  информацию
https://www.youtube.com/watch?v=RzCAWsdWSEE
https://www.youtube.com/watch?v=EkDEY0Ldo9Y
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://briefly.ru/dojl/pestraia_lenta/
Тест
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Uo1XY8J6RpTKA9bpAruFGml1bvzYzTcT-5K5nfxQxukHYQ/viewform?usp=sf_link
2) Работа с учебником с.
3)Написать сочинение на тему:« Чем привлекает меня Шерлок Холмс».(на отдельном листе писать)
Русский язык
16.03-03.04
1)Работа с учебником с.98-100,упр.256 (устно),258 (письменно).
https://www.youtube.com/watch?v=7lBFCwI1kek
2)Работа с учебником с.102-104, упр. 266(письменно).
https://www.youtube.com/watch?v=pO2njRMIZVY
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/prichastnyi-deeprichastnyi-oborot.html
3)Работа с учебником с.107-112, упр.286(письменно), 276(письменно).
https://www.youtube.com/watch?v=oQyd4kUO8dI
Пройти тест
https://docs.google.com/forms/d/1BRyXbQ2m7cHBX1jLnVNPu6tyBGauabPYCmP8WJ0tyyk/edit
Фізична культура    https://distantsiynemorozova.blogspot.com/

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 43 44 »

Дистанційна робота

 
25.02.2021 року 5-11 класи школи будуть працювати дистанційно, в зв'язку з ремонтними роботами електромережі у закладі.
Подробнее

Вступ до школи

 
Розпочато набір учнів до перших класів.
Подробнее

Робота закладу освіти

 
МОН дало роз’яснення щодо навчання учнів з 25 січня
Подробнее

Навчання

 
Новини дистанційного навчання у школі.
Подробнее

Дистанційне навчання

 
Сьогодні, 11.01.2021 року розпочався дистанційний навчальний процес.
Наша школа працює на платформі Classroom, онлайн-уроки за допомогою Zoom та Meet.
Подробнее

Пробне ЗНО

 
В Україні з 5 січня розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Вона триватиме до 19 січня включно.
У цьому році кожен учасник / кожна учасниця зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО, а також додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів ЗНО-2021.
Подробнее

Наказ

 
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради інформує:
У зв'язку із посиленням карантинних обмежень у період з 08.01.2021 до 24.01.2021 забороняється відвідування закладів освіти, незалежно від форми власності, її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.
З 25.12.2020 по 10.01.2021- канікули
З 11.01. по 24.01 - дистанційне навчання!
Подробнее

ЗНО 2021

 
Пам'ятка для майбутніх учасників пробного ЗНО-2021
Подробнее

Канікули зима

 
Маємо для Вас 2 новини...

....карантину у школах Дніпра немає, а канікули розпочнуться з 25 грудня!

Подробнее

9 листопада

 
9 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
В школі кафедрою філологів було проведено заходи присвячені святу. Традиційно учні 9 – 11 класів писали диктант національної єдності імені Петра Яцика, який цього року ювілейний. 
Подробнее