Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара

  

Обласний конкурс проектів серед комунальних закладів освіти області

"ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАДЛЯ МАЙБУТНЬОГО"

США фінансово підтримує енергозберігаючі проекти Запорізького краю

Назва проекту:
«Ефективне тепло
задля збереження здоров’я дітей»

   Актуальність проекту: актуальність даного проекту обумовлена необхідністю капітального ремонту спортивного залу школи (приміщення було введено у експлуатацію у 1959 році), це надасть змогу вчителям фізичного виховання проводити уроки в спортивному залі у зимовий період, а учням зберігати та підтримувати своє здоров’я.

Перелік заходів проекту:

·        проведення педагогічної ради школи та спільного засідання ради школи та батьківського комітету;

·        підготовка кошторисної і договірної документації;

·        закупівля необхідного матеріалу підрядником;

·        виконання підрядною організацією  робіт по встановленню  металопластикових вікон  та облаштуванню віконних відкосів з метою підвищення енергоефективності.

Результати проекту:

 • зниження тепловитрат в спортивному залі у зимовий період, раціональне і ефективне використання тепла;
 • поліпшення мікроклімату в школі в цілому та в спортивному залі зокрема;
 • покращення естетичного вигляду будівлі школи;
 • покращення шумоізоляційних показників;
 • удосконалення роботи за основними напрямками діяльності з енергозбереження у навчальному закладі;
 • сформованість свідомого ставлення до проблем економного енергоспоживання учнів;
 • формування екологічної свідомості та енергозберігаючого світогляду школярів, дітей дошкільного віку та мешканців мікрорайону.

Організації-партнери:  депутат Дніпропетровської міської ради, громадська спілка «Наш дім Дніпропетровщина».

   Актуальнішою проблемою на сьогоднішній день є застарілий та небезпечний у зимовий період для здоров’я дітей спортивний зал. Бо коли температура знижується до -100С, то температура у спортивному залі не піднімається більше ніж до +90С. Тому вчителі фізичного виховання змушені проводити теоретичні уроки у інших приміщеннях школи, що не дозволяє учням зняти навантаження та шкодить їхньому здоров’ю. Також у цей період підвищується кількість учнів, які хворіють вірусними, простудними захворюваннями на 10-15%.

   Непокоїть також шкільних медиків і велика кількість дітей, які знаходяться у медичних групах: підготовча група – 168 учнів(32%), спеціальна – 38 учнів (7%).

   Адміністрація школи вимушена вирішувати цю проблему за допомогою обтягування застарілих вікон целофановою плівкою, що дає змогу підвищити температуру лише на 1-20С, але ускладнює провітрювання приміщення, що також шкодить здоров’ю дитини.

   Також частково цю проблему вирішено адміністрацією шляхом переобладнання класної кімнати на першому поверсі у маленький спортивний зал для дітей початкової школи. Але невелика площа цього приміщення не дає змогу проводити повноцінні уроки у класах де кількість учнів перевищує 20 дітей.

   Тому, щоб здійснити мрію дітей про сучасний, комфортний та відповідаючий всім санітарно-гігієнічним нормам спортивний зал, педагогічна рада школи та батьківський комітет ухвалили пропозицію про участь у даному конкурсі на своїх засіданнях та визначили відповідальних за підготовку даного проекту для відправки його на конкурс.

Мета та завдання проекту

   Мета проекту: створення комфортних умов для занять спортом та уроків фізичного виховання задля збереження  та поліпшення фізичного здоров’я учнів; удосконалення системи роботи з питань інтеграції енергозбереження в навчально-виховний процес та придбання учнями, педагогами та батьками необхідного рівня побутових знань з енергозбереження для формування нового світогляду на проблему енергозбереження.

   Енергозбереження для нас це заощадження в майбутньому коштів на опаленні; зниження рівня використання енергоресурсів; підвищення ефективності використання того тепла, що надходить в школу; покращення умов навчання дітей у школі; підвищення комфорту і якості послуг, які надає педагогічний колектив.

   Наш проект відповідає одному з основних, пріоритетних напрямків Конкурсу, а саме розробці та впровадженню технологій  енергоефективності та енергозбереження, спрямованих на підвищення ефективності централізованої системи опалення та на зниження використання ресурсів, поліпшення мікроклімату в шкільному спортивному залі.

   При роботі над цим проектом були поставлені завдання, які спрямовані на досягнення зазначеної мети:

 • Підвищення рівня здоров’я учнів шляхом активних занять у шкільних спортивних секціях та якісного проведення уроків фізичного виховання у комфортних умовах.
 • Активізація участі підростаючого покоління у процесі енергозбереження у закладі та вдома.
 • Підвищення рівня інформованості учасників проекту в галузі енергозберігаючих технологій.
 • Усвідомлення учнями глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища.
 • Формування у підростаючого покоління стійких енергозберігаючих врівноважених звичок і способу повсякденного життя.
 • Виховання свідомої особистості громадянина України, яка дбайливо ставиться до природних ресурсів.
 • Скорочення споживання енергії в школі і в сім'ях учнів і вчителів.

   Сутність проекту: Проект зорієнтований на інтеграцію в систему освіти питань енергозбереження та залучення підростаючого покоління до навчально-практичної діяльності з питань ефективного використання енергоресурсів.

Технологія досягнення цілей

Напрямки реалізації:

1. Удосконалення управлінської діяльності з питань впровадження енергозбереження в навчально-виховний процес.

Для цього необхідно:

 • ознайомлення з нормативно-правовою базою та існуючими напрацюваннями по місту, області та державі;
 • проведення семінарів, науково-практичних конференцій з питань енергозбереження;
 • залучення батьківської громадськості до реалізації проекту.

2. Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи, зорієнтованої на   пропаганду енергозбереження.

   Успішність заходів щодо енергозбереження неможлива без масового поширення інформації про економію енергії серед широких мас населення. Тому необхідним є:

 • залучення уваги громадськості до проблем економного використання енергії та енергоресурсів через просвітницьку діяльність у мікрорайоні;
 • популяризація енергозбереження через проведення Тижнів енергозбереження;
 • розробка пам’яток, бюлетенів та інших видів наочності з енергозбереження;
 • розробка творчою групою навчально-методичних матеріалів інших навчальних закладів;
 • створення інформаційно-консультаційного центру, який сприятиме поширенню знань в сфері енергоефективності та енергозбереження;
 • видання міні-підручників для учнів;
 • створення навчальних та методичних відеофільмів.​

3.   Здійснення інтеграції теми енергозбереження у навчальну діяльність:

 • впровадження в навчально-виховний процес інноваційних форм та методів освіти для стійкого розвитку (діяльнісний підхід, інтерактивні методи, проектна діяльність);
 • інтеграція знань з енергозбереження та відновлюваної енергетики у відповідні предмети;
 • впровадження факультативів, курсів за вибором у варіативну складову навчальних планів («Моя щаслива планета» - 4 клас та «Уроки стійкого розвитку» - 8,9 класи);
 • формування у учнів знань про екологічні проблеми регіону на уроках;
 • створення учнями з підручних матеріалів вторинної сировини додаткових тренажерів у спортивному залі школи для проведення спортивних змагань, занять з важкої атлетики.

4. Проведення позакласних виховних  заходів з питань раціонального використання  енергоресурсів.

   Важливо створити мотивацію для заощадження ресурсів і енергії, виховати навички екологічно стійкого і безпечного стилю життя, залучити їх в корисну діяльність з енерго- і ресурсозбереження.

Для цього заплановано:

 • проведення творчих конкурсів серед учнів;
 • організація науково-дослідницької діяльності учнів з питань енергозбереження;
 • організація практично значимих проектів з енергозбереження в школі і вдома.
 

Тривалість і план реалізації заходів проекту

Реалізацію проекту розраховано на  2014-2015 навчальний рік

Тривалість

заходу

Захід

Місце проведення Організація-виконавець
червень 2014р. проведення педагогічної ради, засідання батьківського комітету та засідання учнівського самоврядування для узгодження участі у обласному конкурсі проектів та створенню ініціативної групи вул. Білостоцького, 84, актова зала Адміністрація школи
20 червня 2014р. проведення у шкільному таборі інтелектуальної гри-змагання «Полювання за кіловатами» вул. Білостоцького, 84, каб. № 2 Начальник шкільного табору, вихователі

липень

2014р.

підготовка ініціативною групою пакету документів на конкурс та пошук організації підрядника вул. Білостоцького, 84, методичний кабінет Адміністрація школи та ініціативна група
серпень 2014р. розробка календарного плану заходів по проведенню заключного етапу експериментальної роботи «Формування системи освіти для сталого розвитку на засадах  компетентнісного підходу до навчання» вул. Білостоцького, 84, методичний кабінет Адміністрація школи та ініціативна група
серпень 2014р. створення окремої сторінки «Енергозбереження вдома та в школі» на шкільному сайті вул. Білостоцького, 84, методичний кабінет інженер з комп’ютерної техніки
вересень 2014р.

початок роботи:

спецкурсу для 4-их класів «Моя щаслива планета»

спецкурсу для 5,6-тих класів «Зелений пакет»

факультативу для 8-их класів «Уроки сталого розвитку»

вул. Білостоцького, 84 вчителі -предметники
вересень-жовтень 2014р. проведення шкільного конкурсу проектів «Підготовка класної кімнати до зими для комфортного навчання» (сумісний проект класного батьківського комітету та учнів класу) вул. Білостоцького, 84 Класні керівники, голова класного батьківського комітету, учні класу
16 вересня 2014р. проведення класних годин «Спочатку природа загрожувала людині, а тепер людина загрожує природі» до Дня охорони озонового шару вул. Білостоцького, 84, класні кімнати Класні керівники
вересень 2014р. створення шкільного патруля з енергозбереження вул. Білостоцького, 84, кімната дитячого самоврядування педагог-організатор, члени учнівського самоврядування

1 тиждень

жовтня 2014р.

підписання договору з організацією підрядником, оплата рахунку, закупівля матеріалів вул. Білостоцького, 84 Адміністрація школи та підрядник ООО «Конкорд»

2 тиждень

жовтня 2014р.

демонтаж старих вікон вул. Білостоцького, 84, другий поверх, спортивний зал Підрядник ООО «Конкорд»
3 тиждень жовтня 2014р. встановлення металопластикових вікон вул. Білостоцького, 84, другий поверх, спортивний зал Підрядник ООО «Конкорд»
4 тиждень жовтня 2014р. облаштування нових утеплених відкосів на вже встановлених металопластикових вікнах вул. Білостоцького, 84, другий поверх, спортивний зал Підрядник ООО «Конкорд»

жовтень

2014р.

проведення екологічної гри «Навчаюсь використовувати раціонально» до Міжнародного дня без паперу вул. Білостоцького, 84, актова зала Класні керівники 7,8-их класів

жовтень

2014р.

початок випуску стінної шкільної газети «Ековікно» вул. Білостоцького, 84, шкільний хол Члени учнівського самоврядування

листопад

2014р.

проведення батьківського всеобучу «Економічний ефект  впровадження енергозберігаючих технологій у навчальному закладі та у власному помешканні» вул. Білостоцького, 84, актова зала

Адміністрація школи, представники громадської спілки «Наш дім Дніпропетров-щина»

11 листопада

2014р.

День Енерго-збереження

створення плакатів та листівок «Економічний ефект  енергозберігаючих технологій» з розміщенням їх на житлових будинках мікрорайону вул. Білостоцького, 84, мікрорайон школи Адміністрація школи  та класні керівники
15 листопада 2014р. проведення конкурсу по збору макулатури та виставки «Старим речам - нове життя» до Дня вторинної переробки вул. Білостоцького, 84, шкільний хол Адміністрація школи  та класні керівники

грудень

2014р.

проведення конкурсу для старшокласників «Лист до влади про виявлені втрати енергії у нашому місті» вул. Білостоцького, 84 Адміністрація школи  та класні керівники

грудень

2014р.

виступ агітбригади «Енергопульс» на сумісних зборах активних мешканців будинків мікрорайону з робітниками Комунального житлово-експлуатаційного підприємства № 31 вул. Білостоцького, 84, актова зала Адміністрація школи та робітники КЖЕП № 31

січень

2015р.

проведення шкільної акції «Енергозбереження вдома та в школі» з залученням батьків учнів, мешканців мікрорайону

вул. Білостоцького, 84,

мікрорайон школи

Адміністрація школи 

січень

2015р.

організація екскурсії на підприємство Інтерпайп «Новітні технології задля збереження навколишнього середовища» вул. Столєтова, 21 Адміністрація школи 

лютий

2015р.

виступ агітбригади «Екопульс» у дитячому комбінаті №350 «Дружні рецепти з енергозбереження для тебе та твоєї сім’ї» вул. Мурманська, 1а Класні керівників 6-их класів

лютий

2015р.

організація екскурсії на підприємство ПАО «ДТЕК Дніпрообленерго» вул. Запорізьке шосе, 22 Адміністрація школи 

березень

2015р.

проведення конкурсу проектів «Водойми рідного міста» до Всесвітнього дня води (22.03.2015) вул. Білостоцького, 84, методичний кабінет Адміністрація школи  та класні керівники

останній тиждень березня

2015р.

проведення рейду-конкурсу дотримання світлового календаря у класних кімнатах школи вул. Білостоцького, 84 Педагог-організатор та шкільний патруль з енергозбереження
15 квітня 2015р. проведення вікторини для учнів 9-11-их класів «Екологічний брейн-ринг» до Дня екологічних знань вул. Білостоцького, 84, актова зала Адміністрація школи  та класні керівники

21 квітня

2015р.

проведення батьківських зборів «Програма “Стале домогосподарство” у рамках реалізації  міжнародного проекту “Освіта для сталого розвитку в дії”» та реєстрація учасників екокоманди до Всесвітнього дня Землі вул. Білостоцького, 84 Адміністрація школи  та класні керівники

травень

2015р.

проведення конкурсу з оформлення пришкільного подвір’я «Квітковий вернісаж» вул. Білостоцького, 84, пришкільна територія Адміністрація школи  та класні керівники

Очікуванні результати проекту

 1. Підвищення якості проведення уроків фізичного виховання у зимовий період.
 2. Зменшення рівня захворювань простудними хворобами на 5-10% у зимовий період.
 3. Зменшення кількості учнів на 10-15% у спеціальних медичних групах.
 4. Підвищення рівня участі шкільних команд з волейболу, баскетболу та футболу у районних та міських змаганнях.
 5. Удосконалення роботи за основними напрямками діяльності з енергозбереження.
 6. Охоплення максимальної кількості учасників роботою з енергозбереження.
 7. Сформованість свідомого ставлення до проблем економного енергоспоживання.
 8. Підвищення екологічної культури учнів.
 9. Формування екологічної свідомості та енергозберігаючого світогляду школярів.
 10. Використання набутих теоретичних знань з енергозбереження у реальних умовах.
 11. Економія енергоресурсів в школі та вдома за рахунок контролю енергоспоживання.
 12. Економія електроенергії у приміщеннях школи за рахунок контролю енергоспоживання.

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 33 34 »

"Третє вухо" Випуск 4

 
Подробнее

"Третє вухо" Випуск 3

 
Подробнее

День Гідності та Свободи

 
Подробнее

Шляхами героїв

 
Подробнее

Концерт до Дня вчителя

 
Подробнее

"Третє вухо" Випуск 1

 
Подробнее

"Справжні Козаки"

 
Подробнее

Олімпійський урок

 
Подробнее

Інтелектуально-спортивна вікторина

 
Подробнее

Ранкова зарядка для початкових класів

 
Подробнее