Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара

Тема уроку: « Цікава біологія»
1 Ознайомитися з матеріалом
https://www.youtube.com/watch?v=CMnxfaeDxq4
https://www.youtube.com/watch?v=Ty1vT-SP0uA
https://www.youtube.com/watch?v=zCsfnZ2uNFc
https://www.youtube.com/watch?v=sNBmN360rAc
12-15.05.2020
Тема уроку: «Етапи ембріонального розвитку людини»

1 Прочитати параграф  50,51,52
2 Ознайомитися зі матеріалом  https://www.youtube.com/watch?v=YWIg5U99cuw
3 Виконати тест  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdegk-JXR0ihU8-H2PF_zmAk-u_VA7DWx_Z8Z5eMhG2gAOCfQ/viewform?usp=sf_link
04-08.05.2020
Тема уроку: «Порушення клітинного циклу. Гаметогенез»

1 Прочитати параграф  48, 49, малюнок 49.1 ті 49.2 перемалювати в зошит.
2 Ознайомитися зі матеріалом  https://naurok.com.ua/prezentaciya-tema-prichini-porushennya-klitinnogo-ciklu-ta-hni-naslidki-161516.html
https://www.youtube.com/watch?v=2cFzM3YO3io
https://naurok.com.ua/prezentaciya-statevi-klitini-osoblivosti-gametogenezu-u-lyudini-118845.html
3 Виконати тест     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm1cNw02nfTnHPc54ezbEClZfNSRRwVaHgxad1V4DZr64VcQ/viewform?usp=sf_link
27-30.04.2020
Тема уроку: Способи розмноження
клітин.  Ріст і розвиток клітин.

1 прочитати параграф 46,47
2 Ознайомитися зі матеріалом https://naurok.com.ua/prezentaciya-tema-rist-i-rozmnozhennya-klitini-59172.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-klitinniy-cikl-mitoz-140727.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-rist-i-rozvitok-klitin-ta-chinniki-scho-na-nogo-vplivayut-175592.html
3 Виконати тест  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7eT6wMbzph3JGJdzFo_2WWw7WaPxpdFkWzE7Tw_GOPI-7VQ/viewform?usp=sf_link
21-24.04.2020
Тема уроку: « Процеси регенерації»

1 Прочитати параграф 43,44,45
2 Ознайомитися зі матеріалом  https://naurok.com.ua/prezentaciya-osoblivosti-procesiv-regeneraci-organizmu-lyudini-106972.html  заповнити таблицю 19 слайду
3  Виконати тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ5ZXMnyH9xsTckCXmPpddyCvKWHNHOXhRoP-BhkRtk0qLnQ/viewform?usp=sf_link
13-17.04.2020
Тема уроку: « Репродукція, як механізм існування видів
1 Прочитати параграф  42, 46
2 Ознайомитися с матеріалом https://naurok.com.ua/prezentaciya-individualniy-rozvitk-tvarin-94976.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-reprodukciya-yak-mehanizm-zabezpechennya-bezperervnosti-isnuvannya-vidiv-106457.html   зробити конспект слайдів 7,15. Заповнити таблицю слайду 20
3 Дати визначення мейозу, та зробити малюнок 46.1, на стр 169
4 виконати тест  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5jG47ng8M1OjBb16H-fFDQeZTFof1EbAHx09FtIWQ_301iQ/viewform?usp=sf_link
Тема уроку: « Лікування та профілактика спадкових хвороб»
1 Прочитати параграф 41
2 Ознайомитися с матеріалом https://www.youtube.com/watch?v=KxSM7YDr-WQ
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-temi-diagnostika-spadkovih-zahvoryuvan-lyudini-97780.html
3 Дати визначення Генна терапія , Трансплантація, Замісна терапія
4 Намалювати в зошиті схему 41.1

5 Ознайомитися с Практичної роботою № 2. Будемо виконувати в класі
Тема уроку: «Репродукція»
1 прочитати параграф 42
2 Намалювати схему в зошиті
Дописати в схему приклади
3 Ознайомитися с матеріалом
https://naurok.com.ua/prezentaciya-reprodukciya-yak-mehanizm-zabezpechennya-bezperervnosti-isnuvannya-vidiv-106457.html
4 виконати тест https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfln9DxLeeEDYTYnvg4MqSO9R_OAA3_DLOrRRU_px1QnMKfCg/viewform?usp=sf_link

30.03.-03.04.2020
Тема уроку: « Медична генетика. Спадкові хвороби людини. Діагностика»

1 Прочитати параграф 39. 40
2 Ознайомитися с матеріалом, зробить конспект 5, 6 слайду, заповнить  таблицю
Хвороба Ознаки Частота виникнення
     

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-genetichni-hvorobi-lyudini-41536.html
3  Ознайомитися с матеріалом, зробить конспект 10. 15 слайду
 https://naurok.com.ua/prezentaciya-ponyattya-pro-onkogenni-faktori-ta-onkologichni-zahvoryuvannya-109834.html
4 Виконати тест
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjNcqkpZ0f-ybesXB-75KNn3gDi_9Zu7sF4OZbXm4CLd5Gdg/viewform?usp=sf_link

16-20.03.2020
Тема уроку «Закономірності розподілу алелів в популяціях. Особливості генофонду людських спільнот»
  1. прочитати параграф 36,37,38
  2.  Генетичний моніторинг у людських спільнотах
Генетичний моніторинг — це заходи, за допомогою яких відстежують виникнення і поширення спадкових патологій. Моніторинг здійснюється через обстеження певних груп населення і виявлення нових мутацій, що були успадковані від попередніх поколінь; збирання, обробку, аналіз і збереження інформації про виникнення захворювань, які можуть бути викликані мутагенною дією середовища.
Реєструються:
• домінантні мутації, що чітко відрізняються від норми;
• хромосомні аномалії на основі цитогенетичних обстежень новонароджених;
• частоти мутацій у білках сироватки крові;
• частоти хромосомних аберацій або сестринських хроматидних обмінів у культурі лімфоцитів периферичної крові.
Звертають увагу на синдроми: Дауна, Патау, Едвардса та інші, а також на вади: аненцефалію, спинномозкову грижу, щілини губи та піднебіння тощо. Однак рецесивні мутації при цьому залишаються поза увагою.
Реєстри генетичної патології, що створюються, містять відомості про рівень уроджених аномалій та їх частоту. Головні завдання генетичного моніторингу полягають у визначенні темпу мутаційного процесу у населення; розрахунку генетичного вантажу і шкоди для здоров’я у зв’язку з цим.
2. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування
Генофонд людини — це сукупність усіх генів у загальній популяції людини як біологічного вигляду (гени всіх живих на Землі людей).
Особливості генофонду людини:
• глибоке диференціювання або неоднорідність генотипів за збереження загальної сукупності генів;
• залежність генофонду сучасної людини від генофонду її предків;
• генетична цілісність генофонду;
• генетичний вантаж (спадкові патології).
Генофонд людства поступово змінюється в результаті природного відбору. Більш пристосовані люди (генотипи) частіше виживають і залишають потомство.
Всі чотири особливості генофонду складають основу геномного та репродуктивного здоров’я людини.
3. Закономірності розподілу алелів у популяціях
Закономірності розподілу алелів у популяції вивчають за допомогою популяційно-статистичного методу. Для популяції існують певні співвідношення частот алельних генів, які описує закон Харді-Вайнберга. Формулюється він так: припустимо, що в певній популяції частоти двох алелів А та В дорівнюють, відповідно, p та q (p + q = 1). Припустимо також, що схрещування та репродукція за даним локусом є випадковими. Тоді частоти алелів будуть залишатися постійними, а відносні частоти генотипів АА, АВ та ВВ становитимуть, відповідно, p2, 2pq та q2, тобто є членами розкладання біноміального виразу (p + q)2. Для аутосомних генів за відсутності порушень зазначених умов ця пропорція зберігається в усіх наступних поколіннях.
Закон Харді-Вайнберга є дійсним або може порушуватися за таких умов:
1) Схрещування має бути випадковим.
2) Шлюби між близькими родичами збільшують у популяції кількість гомозигот.
3) Співвідношення Харді-Вайнберга може порушуватися нещодавніми міграціями.
4) Іноді співвідношення генних частот порушує відбір.
5) Відхилення з’являється, якщо популяція є сумішшю субпопуляцій, що лише частково схрещуються між собою, а випадкове схрещування відбувається лише всередині субпопуляцій і частоти генів різняться.
3) Додатковий матеріал.   Презентація
https://naurok.com.ua/prezentaciya-osoblivosti-genofondu-lyudskih-spilnot-118327.html
4) Дати відповіді, сфотографувати и надіслати на karantindrozach@gmail.com
1. Як відбувається генетичний моніторинг у людських спільнотах? Що саме реєструється?
2. Як використовуються дані генетичного моніторингу?
3. Які особливості генофонду людських спільнот?
4. Які закономірності розподілу алелів у популяціях? Чи діють вони в популяціях людини?
 

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 40 41 »

Безпека життєдіяльності під час літніх канікул

 
Подробнее

Вступ 2020

 
До уваги випускників!
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання.

Подробнее

Табір

 
Подробнее

,День Конституції

 
Подробнее

Збори

 
Загальні збори колективу 23.07.2020р. Щорічний звіт керівника закладу освіти.
 
Загальні збори колективу (онлайн конференції у додатку ZOOM) відбудуться 23.07.2020р. о 12.00.
 
Подробнее

ГумДеп

 
Доброго дня!
Просимо перейти за посиланням та підписатись на телеграм канал департаменту гуманітарної політики:


https://t.me/joinchat/AAAAAFKIjwyHjZQq9wzm1w

 
Подробнее

Пробне ЗНО

 
Шановні випускники, ознайомтеся будь-ласка, з пам'яткою учасника пробного ЗНО.
Подробнее

Привітання

 
Привітання начальника управління освіти Оксани Салогуб з завершенням навчального року.
Подробнее

Останній дзвоник

 
29.05.2020 року  у нашій школі відбулося свято "Останнього дзвоника".

Пропонуємо вам приєднатися до нас, та переглянути, як це відбувалося :)
 
Подробнее

Останній дзвінок

 
Дистанційне привітання з останнім дзвоником від директорів шкіл м. Дніпра
Подробнее