Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара


Організація  та аналіз виховної роботи з учнями за 2016-2017 н.р.

 

Виховна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрямки виховної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховна робота з учнями здійснювалася відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Концепції виховання дітей і молоді у національній системі освіти, програми „Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів”. В школі створено основи виховної системи, яка є ефективною, має реальні шляхи розвитку й удосконалення.

Наша освіта має повною мірою виконувати свою важливу місію прищеплення молодим поколінням загальнолюдських і національних цінностей та ідеалів, плекання їхніх патріотичних почуттів, допомагати усвідомити неприпустимість розмежування української спільноти за регіональною, етнічною, релігійною, соціально-політичною чи будь-якою іншою ознакою.

Виховна робота проводилась за 7 напрямками:

 • національно – патріотичне  виховання;
 • художньо – естетичне виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • родинне виховання;
 • формування здорового способу життя, екологічне виховання;
 • трудове виховання і профорієнтація;
 • превентивне виховання і соціальний захист;
 • Екологічне виховання

У школі у 2016/2017 н.р. працювало 19 класних керівників. Зайнятість у позакласній діяльності учнів середньої та старшої школи складає 64 %. Кожний класний керівник складав орієнтовний план проведення класних виховних годин.

Класні керівники спланували виховну роботу на основі річного плану роботи школи. До плану були внесені заходи міського, районного, шкільного рівнів, а також кожний класний керівник складав орієнтовний план проведення класних виховних годин.

Згідно з річним планом школи було заплановано і проведено комплекс виховних заходів:

 • Свято першого дзвоника
 • Свято День Учителя
 • Свято «День здоров’я»
 • Посвята в Першокласники
 • Свято «День Святого Миколая»
 • Новорічний концерт
 • Концерт до Дня всіх закоханих
 • Концерт до свята 8 Березня
 • Фестиваль української культури
 • Свято останнього дзвоника
 • Випускний вечір.

Робота класних керівників

 

 

 

 

 

Кропітку роботу з класними колективами у 2016/2017 навчальному році проводили Лисенко М.М. (3-А), Терещенко І.Я. (4-А),  Черненко Т.І.. (4-Б),   Макієвська Ю.В. (2-А),  Авдєєнко В.О.  (6-А), Заречна Г.В. (6-Б), Новак Г.І. (8-А).,  Полив’яна І.А. (9-А)

Але, загальним недоліком у роботі класних керівників був недостатньо високий рівень організації класних годин, що сприяло розвитку невихованості учнів. Слід зауважити, що в більшості випадків причина, яка лежить в основі девіантної поведінки учнів, – це відсутній або недостатній контроль з боку  батьків, неналагоджений зв’язок між школою та батьками. Саме виховання ввічливого ставлення до оточуючих, етична поведінка, здорові навички – це ті питання, які повинні розглядати класні керівники на класних годинах. Тому адміністрація планує встановити дієвий персональний контроль за роботою класних керівників, які не у повній мірі виконували обов’язки по  здійсненню контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. У зв’язку з цим адміністрацією закладу сплановані виробничі та інструктивні наради з цих питань, батьківські збори та адміністративний контроль, само- та взаємоконтроль за відвідуванням учнями навчальних занять, виконанням п. 15 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Здорові діти – здорова нація.

Формування здорового способу життя

 

 

Одним з напрямів роботи школи було створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.

На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.

На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Всі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, і медичних працівників. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові автомати, комп’ютерні ігри тощо).

Саме тому головним завданням педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культури та підвищення рівня їх рухової активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителям фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості.

Запобігання дитячого травматизму

 

 

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до:

 • статей 43, 50 Конституції України;
 • Закону України «Про освіту», стаття 26;
 • кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;
 • Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;
 • наказів Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і № 616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах».

В школі проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. Система профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках «Основи здоров'я» та на годинах спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу в школі у 2016/2017 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально–виховного процесу перед початком  навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти–дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи на 2017/2018 навчальний рік, проведено перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в навчальних кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах.

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2016/2017 н.р. проведено:

- з 01.09.2016 р. в кожному класі був проведений Єдиний день безпеки дорожнього руху та Тиждень безпеки дорожнього руху (з 01.09.2016 по 05.09.2016р.) ;

- 13.05.2017 р. кожному класі був проведений Єдиний урок з  безпеки дорожнього руху у 1-11-х класах;

- виховні заході, тематичні виставки, конкурси за даною тематикою, кожний класний керівник розробив додаткові заходи для роботи з класом з попередження усіх видів  дитячого травматизму;

- у класних журналах 5-11-х класів згідно методичним рекомендаціям відведені окремі сторінки для бесід з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правила безпеки при користуванні газом, правила безпеки з користування електроприладами, правила безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму;

- класними керівниками велись бесіди: «Я обираю здоровий спосіб життя» (з профілактики ВІЛ/СНІДу);

- проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій;

- бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники;

          У 2017-2018 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

Оздоровлення учнів

 

 

 

 

З метою  реалізації постанови Кабінету Міністрів України „Про  організаційне і фінансове забезпечення  відпочинку і оздоровлення дітей в Україні” в червні було організовано оздоровлення учнів в ПТДП «Сонячний» та «Сонячний берег». Залучення  школярів  до  змістовного  літнього  відпочинку  та  оздоровлення є  важливою  складовою  збереження  і  відновлення  здоров’я  учнівської  молоді.  У 2017 році  в  ПТДП «Сонячний» та «Сонячний берег» було оздоровлено 90 учнів., на 20 учнів більше ніж влітку 2016р.  Протягом  зміни  працювало 3  загона,  робота всіх   вихователів була направлена на організацію цікавого екскурсійного дозвілля  учнів,  було  проведено велику кількість екскурсії, як пішохідних так і транспортирних. Запропоновані і проведені форми оздоровлення учнів мали багато  позитивних  відгуків з боку батьків і дітей 1-го, 2А, 3А, 3Б, 4-А го, 4-Бго, 2Б, 5А та 6Б класів. Слід відмітити активну роботу вчителів фізичного виховання Морозову Ю.В. та Сільченко Н.В. які щоранку проводили цікаві ранкові гімнастичні хвилинки та активно приймали участь в районних та міських спортивних змагання, здобули велику кількість перемог, дипломів та грамот спільно з вихованцями загонів.  Всі масові та загально-табірні заходи проводились «експромтом».  

 

 

 

Право-виховна, правоосвітня та профілактична робота

 

 

 

 

 

    З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень, з початку 2016/2017 навчального року у річному плані роботи школи окремим розділом було сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів.

Основна мета роботи школи в цьому напрямку - координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимогали; охорона прав дитини.

Також, на кінець навчального року виконано план спільних дій з КМДЦ ССД та ССД. У ході спільної роботи з вищевказаними структурами та службами відбувається щоквартальне звірення списків дітей, які перебувають на обліку.

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту».

У школі ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні школи (рейд «Урок», «Запізнення», «Зовнішній вигляд», «Паління»).

На кінець навчального року стан злочинності правопорушень серед учнів такий:

 • Кількість учнів, які перебувають на внутришньошкільному обліку
 • на початку року – 12,
 • на кінець року –  8;
 • Кількість учнів на обліку в ССД
 • на початку року – 3
 • на кінець року – 5;
 • Кількість учнів, що злісно ухиляються від навчання – немає.

Плани індивідуальної роботи з учнями  групи «Ризику» були складені у вересні. За цей час з учнями була проведена діагностика індивідуальних особливостей за різними методиками; бесіди «Культура поведінки, «Відповідальність за правопорушення», «Дотримання шкільної етики», «Ні – шкідливим звичкам», «Компроміс - показник слабкості або зрілої особистості», «Я обираю здоровий спосіб життя», «Паління не прикраса і не шарм». У планах виховної роботи класних керівників, та плані роботи  соціального педагога було заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, питання з профілактики правопорушень включені до порядку денного батьківських зборів.

Класні керівники у класних журналах заповнювали щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування школи кожного семестру. Крім того, у школі ведуться журнали контролю: кожного дня черговий клас відмічає відсутніх на уроках,  з цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

У бібліотеці в наявності підборка літератури правової та правоосвітньої спрямованості.

Протягом року діти групи «Ризику» залучалися до участі в роботі гуртків, спортивних секцій, позакласній роботі.

Соціальний захист учнів

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку. В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

 • дітей, позбавлених батьківського піклування – 7
 • дітей з багатодітних родин – 20
 • дітей з малозабезпечених родин – 4
 • дітей, батьки яких знаходяться в АТО – 0
 • дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2
 • діти батьків  загиблих під час виконанняслужбовихобов’язків – 0
 • дітей-інвалідів – 8
 • діти СЖО – 6

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями   двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, у вересні  та січні, складено акти обстеження.

Усі діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням та шкільною формою.

Двічі за рік соціальним педагогом була проведена ревізія єдиних квитків, яка не виявила дітей без документа.

Протягом навчального року постійно проводилися зустрічі класних керівників, соціального педагога з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

До свята Нового року  діти пільгових категорій відвідували різноманітні  концерти та отримали новорічні подарунки.

Влітку, дітям пільгових категорій було організовано оздоровлення в літніх пришкільних та позаміських оздоровчих таборах.

 

Пріоритетні напрями роботи КЗШ № 43 на 2017-2018 навчальний рік

Враховуючи вищезазначене, з метою подальшого вдосконалення роботи закладу, підвищення рівня та результативності методичної, навчальної та виховної роботи, діяльність педагогічного колективу в наступному 2017/2018 навчальному році спрямувати на реалізацію таких пріоритетних напрямків:

- реалізацію основних положень Національної доктрини розвитку освіти, Закону України №2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

- забезпечення особистісної орієнтації змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;

- забезпечення доступності якісної освіти;

- збереження життя і здоров’я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;

- подальшу інформатизацію навчально-виховного процесу;

- забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп;

- створити належні умови для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеню та 10-х класів – у школі ІІІ ступеня;

- виконання конституційних вимог щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти і положень Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12.04. 2000 № 646;

- виконання у повному обсязі ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства».

- підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня;

- вдосконалення організаційно-методичної роботи у підготовці та участі випускників 2018 року в ЗНО, спрямувавши її на позитивний результат;

- спрямування роботи на збереження контингенту дітей, що мають високий рівень інтелектуального розвитку та забезпечення їм відповідних умов для навчання та виховання;

- сприяння втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій, працювати з метою насичення інноваційного освітнього простору;

- вивчення і узагальнення ефективного педагогічного досвіду учителів;

- продовження створення шкільним методкабінетом банку освітніх технологій, прогресивного педагогічного досвіду, нормативно-правових документів, систематизація всіх матеріалів;

- забезпечення якісного допрофільного і профільного навчання учнів;

- поширення моніторингу на всі напрямки навчально-виховного проуесу;

- забезпечення 100% оволодіння педагогічними працівниками ІКТ;

- всю навчально-виховну роботу спрямувати на розвиток творчої особистості шляхом підвищення ефективності індивідуальної роботи з учнями різного інтелектуального розвитку та дітьми, які потребують постійного педагогічного впливу і корекції, скоординувавши його із психологічними службами міста;

- продовження роботи по формуванню в учнів навичок здорового способу життя та їх збереження, створивши умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному таборі з денним перебуванням;

- підпорядкування всієї навчально-виховної роботи на формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, гордості та поваги до Батьківщини, національних символів та святинь;

- спрямування виховного процесу на покращення змісту правової освіти, здорового способу життя та застереження дітей від травматизму;

- забезпечити організацію якісного дозвілля учнів після навчального процесу (організація груп подовженого дня або клубів дозвілля за бажанням батьків).

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 33 34 »

"Третє вухо" Випуск 4

 
Подробнее

"Третє вухо" Випуск 3

 
Подробнее

День Гідності та Свободи

 
Подробнее

Шляхами героїв

 
Подробнее

Концерт до Дня вчителя

 
Подробнее

"Третє вухо" Випуск 1

 
Подробнее

"Справжні Козаки"

 
Подробнее

Олімпійський урок

 
Подробнее

Інтелектуально-спортивна вікторина

 
Подробнее

Ранкова зарядка для початкових класів

 
Подробнее