Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара
Українська мова 2-Б
Продовжуємо дистанційне навчання.
Період навчання з 27.04- 30.04
Робота з підручником с.95-97

1) Матеріали для навчання. Переглядайте відео за посиланнями.
https://www.youtube.com/watch?v=OgVu7rW0KGs   с.95-97  (Текст. Ознаки тексту. Деформований тест.)
https://www.youtube.com/watch?v=CzD05uxGrjY  с.97  ( Будова тексту.)
https://www.youtube.com/watch?v=5wZEdZApdug    -аудіодиктант (Роботу писати на окремому подвійному аркуші , диктант зберігаємо. Писати так:29 квітня(перший рядок),Диктант (другий рядок з великої букви), Бджілка (третій рядок). Роботи надсилаємо у viber.
2) Пройти тест (обов’язково )
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecr0w9Z5wemuj9p3UDAEbifzHSK1hxW-VbH-MkeHKtBfAvcg/viewform?usp=sf_link
4) Д/З:виконати письмово впр. 242,  впр.248 (будиночок), впр.244-245 ( усно).

Читання 2-Б
Продовжуємо дистанційне навчання.
Період навчання з 27.04-30.04

1) Матеріали для навчання
https://www.youtube.com/watch?v=t04THtjkjHY       -  прослухати аудіоказку «Їжак та Заєць»
https://mala.storinka.org/%D0%B7%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D1%97%D0%B6%D0%B0%D0%BA-%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%96-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8.html       -  матеріали для читання казки «Їжак та Заєць»
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=638    - матеріали для читання   казки «Лев та Осел»
https://www.youtube.com/watch?v=cY-0ax6d7w0&list=TLPQMjUwNDIwMjA6OBYWmd01Lg&index=1    прослухати аудіоказку  «Лев та Осел»

2) Пройти тест(обов’язково)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwb9-BtLaWtV1C_eSqcgY2ufoS1_Z86NFR5Dfp1jBmJtvj-Q/viewform?usp=sf_link
3) Д/З: Уважно перечитати  вказані казки І.Франка та пройти тест.


Математика 2-Б
Продовжуємо дистанційне навчання.
Період навчання з 27.04-01.05
Робота з підручником с.115-118
1) Матеріали для навчання (переглядайте посилання,бо вони містять багато корисної інформації)
https://www.youtube.com/watch?v=gzXgaOkeuaM    - с.115 (пояснення задач на вміщення)
https://www.youtube.com/watch?v=fEnMtU9aRbE   с.115
https://www.youtube.com/watch?v=ewJVtj9laFc   -.с116
https://www.youtube.com/watch?v=WQFpIDIlbvk- с.117-118


2)Пройти тестування (обов’язково)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQdpjCgMyBmZrEkLzCSEXne0iFwAaAtqpgwQjb8r0Nj9_WQg/viewform?usp=sf_link
3) Д/З: п.с. 115-118,вчити таблицю множення та ділення на 2; закріпити знання щодо  задач н конкретний зміст дії множення і ділення.
Записати завдання до робочого зошита с.115 №3 ( скласти 1 обернену задачу),с.116№3, с.118№5

 Задачі на ділення на рівні частини.
 • Учні вже познайомилися з дією ділення на вміщення, тому слід показати їм необхідність виконувати інший вид ділення – на рівні частини. Так школярам пропонуються дві задачу, які розв”язуються практично:
  1. 30 яєць розкладають у чарунки, по 5 яєць в один ряд. Скільки рядів чарунок повинно бути зайнято?
  2. 30 яєць розкладають у 6 рядів порівну у кожний. Скільки яєць буде в кожному рядку?
чарунка - заглибина, отвір або гніздо серед багатьох подібних, розташованих на одній площині, мережі тощо; комірка.
Розглянемо зміст бесіди при розв”язанні другої задачі:
 • Скільки потрібно взяти яєць,щоб покласти в кожний чарунок по одному? (Стільки, скільки рядків, тобто 6) Беремо, розкладаємо...
 • Чи всі яйця ми розклали? ( Ні) Візьміть ще стільки яєць, щоб розкласти в кожний рідок ще по 1 яйцю.
 • Чи всі яйця ми розклали? ( Ні) Візьміть ще стільки яєць, щоб розкласти в кожний рядок ще по 1 яйцю.
 • Чи всі яйця ми розклали? ( Ні) Візьміть ще стільки яєць, щоб розкласти в кожний рядок ще по 1 яйцю.
 • Чи всі яйця ми розклали? ( Ні) Візьміть ще стільки яєць, щоб розкласти в кожний рядок ще по 1 яйцю.
 • Чи всі яйця ми розклали? ( Так ) Скільки яєць в першому рядку? (5). Скільки в другому? (5)... Скільки в шостому? (5) Що можна сказати про кількість яєць, що в кожному рядку? ( В кожному рядку порівну яєць – по 5)
 • Скільки всього було яєць? (30) У скільки рядків мі їх розклали? ( У 6 ) Що можна сказати про кількість яєць в кожному рядку? (В кожному рядку яєць порівну) По скільки яєць в кожному рядку? (По 5)
 • Як записати розв”язок цієї задачі? Ми розкладали яйця... Розклали – поділили. Але як ми ділили яйця? Ми ділили порівну. В цій задачі ми ділили не на вміщення, а на рівні частини.
 • Запишимо розв”язок : 30 : 6 = 5 (яєць). Ми 30 яєць ділили порівну на 6 частин і отримали по 5 яєць в кожній частині.
 • Порівняйте ці задачі, чим вони схожі? Чим відрізняються? (Схожі тим, що в обох задачах ділили 30 яєць, але в першій задачі ділили по 5 яєць – на вміщення, а в другій – ділили порівну на 6 частини – на рівні частини. Обидві задачі на ділення, але вони відмічаються процесом ділення.)
Інформатика  2-Б
Продовжуємо дистанційне навчання.
Період навчання з 27.04-30.04
Тема уроку «Створення малюнків за готовими алгогритмами»
Ознайомитися в підручнику зі сторінками 92-94, у зошиті виконати с.52-54.
          
Команда - це вказівка виконати певні дії.
Виконавець – той , хто виконує команди. Команди повинні бути зрозумілі для виконавця.

У результаті виконання команд відбуваються певні події.
Працюючи з комп’ютером, ви використовували команди, що містяться в меню вікон програм, у контекстних меню об’єктів, у Головному меню. Після виконання кожної з команд відбуваються події з певними комп’ютерними об’єктами: вікнами, значками, програмами, малюнками, слайдами, файлами тощо.
Отже – це виконавці.
Виконавцем команд може бути людина, тварина, робот, різні пристрої, комп’ютер.
Для кожного виконавця є команди, які він може виконати, і команди, які він виконати не може.
Наприклад, виконавець учень може виконати команди:
* Подивися на дошку
* Відкрий підручник
* Запиши в зошит розв’язання задачі
* Послухай відповідь Сашка, але не може виконати команду стрибни у висоту на 10 м.
Виконавець комп’ютер може виконати команди, наприклад:
• «Запустити програму»
• «Зберегти файл з малюнком на диску», але не може виконати команду «Прибрати в кімнаті».
У той самий час команду «Прибрати в кімнаті» може виконати інший виконавець, наприклад людина або спеціально навчений робот.
Набір команд, які може виконати виконавець, називається системою команд даного виконавця.
Кожний виконавець виконує команди, які входять до його системи команд, у певному середовищі.

В природі все розвивається за певними законами, відбувається у заданій послідовності. Якщо змінити послідовність дій, то утвориться безлад.
            У житті людини також все виконується в заданому порядку. Школярі щодня виконують домашні завдання, при цьому вони діють за планом. Наприклад, під час виконання домашнього завдання з української мови дії можуть бути такими:
 1. Відкрити щоденник.
 2. Визначити, що задано.
 3. Розгорнути підручник.
 4. Відшукати потрібну сторінку.
 5. Відшукати потрібку вправу.
 6. Розгорнути зошит...
Продовжте самостійно ланцюжок дій.
Запитання до учнів:
 • Чи можна виконати вправу в зошиті, не розгорнувши його?
Інформація для запам’ятовування:
            Алгоритм − це послідовність дій, спрямованих на розв’язання поставленої задачі.
            Алгоритм складається з окремих команд-вказівок для виконання деяких конкретних дій. Команди алгоритму виконуються одна за одною, і на кожному кроці відомо, яка команда повинна виконуватися. Почергове виконання команд за кінцеву кількість кроків приводить до розв’язання задачі.

Вправа: Запишіть літери в клітинки за алгоритмом:
 1. У третій клітинці напиши Н.
 2. У п’ятій напиши Ю.
 3. У передостанній напиши О.
 4. У четвертій напиши Ц.
 5. У першій напиши Л.
 6. У третій з кінця напиши Ж.
Відповідь: ланцюжок.
Д/З: у графічному редакторі створити малюнок з групою пташок.(Роботи надсилаємо у viber).

Мистецтво 2-Б
Продовжуємо дистанційне навчання.
Період навчання з 27.04-30.04

На цьому тижні малюємо «Веселу бджілку»

https://www.youtube.com/watch?v=-NJsdBpYlcM  -    відео для перегляду

Дизайн і технології 2-Б
Продовжуємо дистанційне навчання.
Період навчання з 27.04-30.04
Робота з трудівничком  с. 73 «Пришиваємо ґудзики »
Роботи надсилаємо у viber.
Я досліджую світ 2-Б
Продовжуємо дистанційне навчання.
Період навчання з 27.04-30.04
Робота з підручником с .106
1) Матеріали для навчання
https://www.youtube.com/watch?v=ZFH8LD0DYxw    (обов’язково перегляньте відео, містить багато потрібної інформації)
https://www.youtube.com/watch?v=alfeGg0p-Eo
2) Пройти тест (обов’язково)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-pQfvzKYXIc2-RfRc1PONXtVgekuCh_0zl-wfCqI5VTljCQ/viewform?usp=sf_link
3)Д/З:опрацювати в п. с. 106, з.с.58.


 

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 41 42 »

Нагородження

 
Ти успішний!
Найкращі учні Дніпра отримали відзнаки від міста!
Серед них є і учні нашої школи!

 
Подробнее

Перше вересня

 
Ось і розпочався новий навчальний рік у нашій рідній 43 школі. Цьогорічне свято "Першого дзвоника" проходило у незвичному форматі як для дітей, так і для учителів.
Запрошуємо переглянути, як це відбувалось у різних класах школи.

Подробнее

привітання

 

Офіційне привітання Бориса Філатова з початком навчального року

Подробнее

Безпека

 
Подробнее

Безпечна школа

 
Подробнее

Вітання

 
МИ готові! 
 
Ми готові до 1 вересня. Ми готові до нового навчального року! Ми готові відчинити двері шкіл Дніпра! Ми готові навчати учнів у стінах рідних шкіл!
 
Привітання від директорів шкіл Дніпра: 
Подробнее

Безпечна школа

 
Шановні батьки!
 
У Дніпрі розпочато формування єдиного освітнього простору, корисного як для дітей та батьків, так і для вчителів. Один з елементів є «Безпечна школа» та пластиковий @Учнівський.
Подробнее

Збори

 
Шановні батьки учнів нашої школи!
Зустріч з класними керівниками відбудеться:
1 класи - 27.08.2020 о 17:00 на території школи (спортивний майданчик);
2-4 класи - 28.08.2020 о 9:00 на спортивному майданчику;
5-6 класи - 28.08.2020 о 9:00 у внутрішньому дворі школи;
7-9 класи - 28.08.2020 о 10:00 на спортивному майданчику;
10-11 класи - 28.08.2020 о 10:00 у внутрішньому дворі школи.
Подробнее

Поради батькам

 
Перший клас. А чи знають батьки як підготувати дитину?
Поради батькам майбутніх першокласників!
Подробнее

Безпека життєдіяльності під час літніх канікул

 
Подробнее