Меню сайта

ДНУ ім. Олеся Гончара

Основні пріоритетні напрямки навчально-виховної роботи у 2018/2019 навчальному році:

 

 • виховання громадянина-патріота України;

 • створення освітнього середовища для ефективної підготовки педагогів до освітніх змін та підготовки учнів до успішної самореалізації в аспекті нових концептуальних засад реформування середньої школи;

 • досягнення якості освітньої діяльності школи шляхом реалізації змісту освіти, що відображає когнітивне, аксіологічне та практично-діяльнісне наповнення школи в напрямку створення компетентнісного освітнього простору;

 • впровадження інноваційної освітньої моделі компетентнісно-орієнтованого навчального закладу як домінанти навчально-виховного процесу,  спрямованого на дитину - творця і проектувальника власного життя;

 • забезпечення плідної співпраці усіх учасників навчально-виховного процесу на засадах педагогіки партнерства в аспекті формування освітньої політики школи;

 • створення умов для формування вчителя нового покоління -  педагога-дослідника і педагога–науковця  -  шляхом залучення всіх вчителів до науково-дослідницької та експериментальної діяльності в напрямку розвитку професійної майстерності педагогів;

 • використання сучасних освітніх технологій як засіб модернізації та вдосконалення навчально-виховного процесу;

 • здійснення системних заходів у школі щодо застосування сучасних
  ІК-технологій та електронних освітніх ресурсів як важливих чинників розвитку сучасного освітнього середовища в школі;

 • спрямування виховного освітнього простору на розвиток соціально зрілої, творчої особистості учня з активною громадянською позицією та  інноваційним стилем мислення; 

 • формування і розвиток особистості учня з  почуттям   національної гідності,  підготовленої   до   професійного самовизначення;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я  та  здоров'я інших  громадян як найвищої соціальної цінності,  формування засад здорового способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного  та психічного здоров'я учнів;

 • підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки;

 • забезпечення  реалізації нового змісту початкової освіти, створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища та мотивації до навчання;

 • об’єднання зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу для створення здорового шкільного середовища шляхом приведення всіх елементів освітнього процесу у відповідність зі станом здоров’я та психофізіологічними можливостями дітей та учнів, впровадження у навчальному закладі рекомендацій щодо усунення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів та диверсій;

 • запровадження оновленого змісту освіти шляхом використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності усіх учасників навчальновиховного процесу;

 • застосування дистанційного навчання учнів за певними освітніми або освітньокваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти;

 • налагодження партнерських стосунків між педагогами, учнями, батьками, що дозволить забезпечити дієву систему взаємної відповідальності за виховання дітей, збереження фізичного, психічного, духовного здоров’я, підготовки до успішної організації життєвих планів;

 • налагодження відкритого продуктивного діалогу із громадськими організаціями шляхом апробації та впровадження освітніх проектів та програм;

 • забезпечення необхідних оптимальних умов для впровадження оновленого змісту освіти та новітніх технологій під час роботи з дітьми, педагогічними працівниками і батьками ;

 • забезпечення умов для подальшого впровадження дистанційного навчання, якісного інформаційного наповнення шкільних сайтів, доступу до мережі Інтернет учасників навчально-виховного процесу;

 • залучення  до партнерських стосунків учнівської молоді, батьків, педагогів та співпраця з науковими лабораторіями, інститутами, міжнародними, державними, громадськими організаціями, які опікуються здоров’ям підростаючого покоління.
   

  Повернутись до головної

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 33 34 »

"Третє вухо" Випуск 4

 
Подробнее

"Третє вухо" Випуск 3

 
Подробнее

День Гідності та Свободи

 
Подробнее

Шляхами героїв

 
Подробнее

Концерт до Дня вчителя

 
Подробнее

"Третє вухо" Випуск 1

 
Подробнее

"Справжні Козаки"

 
Подробнее

Олімпійський урок

 
Подробнее

Інтелектуально-спортивна вікторина

 
Подробнее

Ранкова зарядка для початкових класів

 
Подробнее