Меню сайта

ДНУ ім. Олеся ГончараЗвіт директора
за 2019/2020 навчальний рік

 


           Комунальний заклад освіти «Середня  загальноосвітня школа №43» Дніпровської міської ради, україномовна, діє відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 роки»; Стратегії  розвитку держави Україна-2020» («Гідність, свобода, майбутнє»), (Програми Президента України); Національної доктрини розвитку освіти в ХХІ столітті; Концепції профільного навчання та відповідно до листа МОН України  №1/9-315 від 07 червня 2017 року «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»;  міської «Програми розвитку загальної середньої освіти м. Дніпра на 2016 -2020 роки»; Указу Президента України  №580/2015 від 13.10.2015 року  «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;  Статуту школи, затвердженого наказом №275 від 25.11.2016 року  департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, «Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти» (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року за № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти») (початкової освіти - №462), квітень; Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №778 від 27.08.2010р,  Програми  «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес»(2015 – 2021 року);  реалізуючи державні, регіональні та міські програми у галузі освіти, а також керуючись іншими чинними законодавчими та нормативними документами.          


Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №43» Дніпровської міської ради - загальноосвітній навчальний заклад I - III ступенів (І ступінь - початкова школа, ІІ ступінь – основна школа, ІІІ ступінь – старша школа) здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту навчального закладу, затвердженого наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 25.11.2016р. № 275.

У навчальному закладі визначена українська мова навчання (наказ управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 15.10.2003 №229).

Вашій увазі буде представлений перспективний план розвитку  школи, розрахований на найближчі 5 років.


Школа заснована в 1959 році, потужність школи – 700 учнів, 81 %  наповнення. Середня наповнюваність класів – 28,5 учні.


Кадрова політика. Працює всього – 48 співробітника, педагогів - 35

Педсклад:
 • 2 відмінників освіти
 • 14 учителя-методиста
 • 1 старших вчителів
 • 21 спеціалістів вищої категорії
 • 2 спеціалістів І категорії
 • 4 спеціалістів ІІ категорії
 • 5 спеціалістів
Стаж роботи:
 • 2 вчителя – до 3 років
 • 5 вчителів – від 3-10 років
 • 9 вчителів – від 3-10 років
 • 19 вчителів – більше 20 років

Основні модулі програми розвитку
Мені хотілося б представити розвиток закладу згідно критеріїв та вимог до  перспективного плану школи, який складається з чотирьох основних розділів:
 • впровадження новацій управлінської діяльності
 • створення сучасних умов організації освітнього процесу
 • раціональне використання ресурсів закладу
 • поліпшення матеріально-технічної бази
Перспективний план є сукупністю провідних науково-методичних ідей, що  визначають основні цілі та стратегію навчального закладу, визначає основні  положення щодо організації освітнього процесу в період реформування освіти та її  інтеграції у світовий простір.

 Новації управлінського менеджменту, на наш погляд, тримаються на трьох китах
 • це очікування самих учнів, їх батьків та педагогів. Все це ґрунтується на вимогах,  які ставить держава до випускника школи в наш час. Випускник як іноватор, як  особистість і як патріот.
Портфель керівника
Для цього ми будемо використовувати такі технології:
  1. Технології, які розробить колектив (наприклад, педагогіка партнерства)
  2. Технології, які розроблять окремі педагоги (розвиток самостійності учнів  шляхом наукових досліджень)
  3. Участь педагогів в професійних конкурсах та проектах
  4. Реалізація науково-педагогічних проектів (НУШ)
  5. Управлінський моніторинг

Структура. Нови типи шкіл
Вважаю, що в розділ управлінського менеджменту входить питання структури  нової школи. Структура нової школи нам рекомендує кілька рівнів:
 1. Рівень 1 – початкова освіта
 2. Рівень 2 – базова середня освіта
 3. Рівень 3 – профільна середня освіта
Структура нової школи
Згідно вікової шкали, реформа нам дає можливість вибору структури школи.  Виходячи  з кадрового  складу,  наповнюваності  школи,  плануємо  в найближчому
майбутньому наш навчальний заклад як об’єднання початкової школи із базовою –
«початкова школа-гімназія».


Типи освітнього середовища
Наступний розділ нашого перспективного плану розвитку – це питання  створення сучасних вимог організації освітнього процесу.
За критерієм віку школярів визначаються такі типи освітніх середовищ:
початкової школи, основної школи і старшої школи. Вони поділяються на такі  види:
  • догматичне     освітнє середовище     –             сприяє розвитку            пасивності         і  залежності дитини;
  • кар’єрне освітнє середовище – сприяє розвитку активності і залежності  дитини;
  • безтурботне освітнє середовище – сприяє вільному розвитку й зумовлює  пасивну життєву позицію дитини;
  • творче освітнє середовище – сприяє вільному розвитку активної дитини.  Об’єднання всіх чотирьох видів в роботі і дає необхідний результат.
Провідна роль в освітньому середовищі належить педагогові, але основною  умовою визнано створення закладом освіти соціально-педагогічного партнерства з  усіма зацікавленими у вихованні підростаючого покоління. Для цього на рівні  діяльності адміністрації школи ми дуже уважно будемо підходити до:
   • підбору педагогічних кадрів відповідного рівня, вивчення їх  педагогічної майстерності;
   • забезпечення умов для самостійної діяльності педагогів, підвищення їх  загальнокультурного та професійного рівня.

Меморандум

І тут, на мій погляд, буде дуже доречним розмова стосовно Меморандуму про  партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього  процесу, який був підписаний на загальношкільних зборах 16.10.2019 р. батьками,  учнями та педагогами школи.
Напрямки виховного процесу
Виходячи з вищезазначеного, можемо сказати, що основними напрямками  освітнього процесу в школі залишаються: громадянське виховання, національно-патріотичне виховання, морально-етичне виховання, художньо-естетичне  виховання. Фізичне виховання, пропаганда здорового способу життя, екологічне  виховання, превентивне виховання.


Джура, Патріот
Виходячи із основних напрямків роботи, пріоритетними будуть участь учнів  школи у військово національно-патріотичних іграх «Сокіл-Джура», «Прорив»,  відвідування музею АТО, шпиталів та лікарень ім.  Мечникова.


Інклюзивне навчання
Школа 5 років працює з інклюзивною формою навчання. Наш заклад був одним з  перших у районі з цією новацією. Починали з 4-х учнів. На цей час таких 8 дітей.  Для них та інших створено в школі медіа- та ресурсну кімнату.
На цьому робота не зупиняється. Плануємо розширити простір пересування  дітей з особливими освітніми потребами шляхом переоблаштування туалетів згідно  з їхніми потребами.
Фінансово-господарська діяльність
Переходячи до наступного питання перспективного плану розвитку, хочу  зупинитися на матеріально-технічній діяльності закладу, метою якої є:
- створення організаційно-економічних умов для забезпечення сталого  розвитку навчального закладу, ефективне використання бюджетних коштів,  залучення позабюджетних коштів у освіту.
Матеріальна база сьогодні:
 • 42 кабінетів;
 • шкільна бібліотека та читальний  зал;
       -      ресурсна та медіакімнати;
       -      медичний кабінет, ліцензування  на стадії   розгляду в МОЗ України  з 19.06.20 р.;
       -      актова та спортивні зали;
       -      їдальня;
 • пристосоване  спортивне поле;
 • кімната «Штабу національно-патріотичного виховання;
 Технічні засоби навчання:
      -  2 комп’ютерні      кабінети;            Кількість  комп’ютерів (всього) – 19, (окремий клас для учнів початкової школи)
          З них 11 відповідають сучасним вимогам;
      -  8 ноутбуків;
      -  1 мультимедійний комплексів;
      -  2 проекторів;
      -  2 плазмових телевізори.

Планування фінансово-господарська діяльність
Фінансово-господарська діяльність закладу буде зосереджена на вирішенні  таких питань розвитку школи на найближчі 5 років:
 1. Закінчити заміну застарілих віконних конструкцій.
 2. Провести ремонт твердої покрівлі закладу.

Профиль

Національна дитяча гаряча лінія


1 2 3 ... 44 45 »

Дистанційне 13.04

 
Н А К А З

13  квітня   2021р.                                                                                № 38

Про подовження дистанційного
навчання у 5-11 класах
 
Подробнее

Вільні місця

 
Кількість вільних місць у закладі станом на 12.04.2021 року
 
Подробнее

60 років польоту

 
60 РОКІВ ПЕРШОГО ПОЛЬОТУ ЛЮДИНИ В КОСМОС
12 квітня в Україні святкують День працівників ракетно-космічної галузі та Міжнародний день авіації та космонавтики.
Подробнее

Шевченківські дні

 
Проведення  Шевченківських днів 2021 рік
 
Подробнее

Локдаун

 
Дистанційне навчання 5-11 класи
Подробнее

Година Землі

 
Година Землі, 27 березня
Подробнее

Служба

 
Дніпропетровська міська рада
Департамент соціальної політики
Комунальний заклад соціального захисту
"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Обійми"
Відділення "Служба підтримки сім'ї" інформує
Подробнее

Про проведення комплексної перевірки системи централізованого сповіщення

 
Звернення департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
Подробнее

Карантин 5-Б

 
До уваги!
Призупинення освітнього процесу у 5-Б класі у зв'язку з карантином з 17.03.2021р. по 21.03.2021р.
Подробнее

Вулиці мікрорайону

 
Шановні батьки, зверніть увагу!
Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
поновлено списки мікрорайонів шкіл АНД району.


  
                                                  
Подробнее